Datum: 21-09-2020 - 12:13
01
jul
'20
Concept Woonvisie vrij voor inspraak, reageren kan tot en met 11 augustus 2020.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Concept Woonvisie vrij voor inspraak, reageren kan tot en met 11 augustus 2020.

De gemeenteraad heeft dinsdag 30 juni 2020 besloten de concept Woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ vrij te geven voor inspraakI. In de concept Woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ worden de belangrijkste dilemma’s ...

en opgaven tot 2030 geschetst. Op basis van de thema’s wordt een aantal maatregelen voorgesteld die nodig zijn om de ambities uit deze concept woonvisie waar te kunnen maken. Deze thema’s zijn:

‘volle inzet voor meer nieuwbouw’
‘juiste woningen toevoegen’
‘mogelijkheden voor prettig thuis wonen’
‘naar een klimaatneutraal Noordwijk’

De maatregelen, prioriteitsstelling en actiehouders komen in een apart uitvoeringsprogramma bij de definitieve woonvisie. Samenwerking met onze partners is belangrijk om inhoud te geven aan deze concept woonvisie. Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept Woonvisie vastgesteld.

Aanleiding
Het is goed wonen in de gemeente Noordwijk: centraal gelegen ten opzichte van economische centra als Leiden, Den Haag en Schiphol. Bovendien bieden het strand, de duinen en bollenvelden een prettige omgeving. De dorpen zijn groot genoeg voor een behoorlijk volwaardig voorzieningenpakket, en klein genoeg om de rust te ervaren. De druk op de woningmarkt is dan ook hoog. Dit vraagt om een actief woonbeleid voor onze gemeente.

Wat willen we bereiken?
In de concept Woonvisie staan twee prioriteiten voorop:

Zorg voor het toevoegen van voldoende woningen in de gemeente Noordwijk  én zorg voor de juiste woningen in het bijzonder voor mensen die zonder onze aandacht geen huis kunnen krijgen. Daarnaast zetten we in de concept woonvisie actief in op prettig zelfstandig thuis wonen en verduurzaming.

Vrij voor inspraak
In verband met de coronarichtlijnen kun je de concept Woonvisie op het gemeentehuis alleen komen inzien na het maken van een afspraak. Hiervoor neem je contact op met het KCC via + 31 (0)71 36 60 000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Gemakkelijker is natuurlijk om de concept Woonvisie digitaal te raadplegen: 'concept woonvisie 'Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen'.

Reageren kan tot en met 11 augustus
De inspraakperiode loopt van woensdag 1 juli 2020 tot en met dinsdag 11 augustus 2020. Iedereen kan op de concept Woonvisie een inspraakreactie indienen.

De inspraakreactie kan gestuurd worden naar het College van B&W van Noordwijk, t.a.v. team Wonen, Postbus 298, 2202 AK Noordwijk.
De inspraakreactie kan ook gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘Inspraakreactie Woonvisie 2020’.

Doorkijkje
Na de inspraakronde gaat de concept Woonvisie ter besluitvorming opnieuw naar het college van burgemeester en wethouders en vervolgens naar de gemeenteraad, samen met de inspraakreacties en de beantwoording daarvan. De definitieve Woonvisie zal naar verwachting eind 2020 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer weten?
Op noordwijk.nl/woononderzoek is meer informatie te vinden over de totstandkoming van de concept Woonvisie.