Datum: 17-01-2021 - 07:45
27
jun
'20
Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals brief aan de gemeenteraad inzake plannen bouw Julianahof.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals brief aan de gemeenteraad inzake plannen bouw Julianahof.

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals een brief aan de gemeenteraad inzake de plannen voor de bouw van het Julianahof, Albertus van Velsenstraat in Noordwijk-Binnen. Het is hun opgevallen dat op de besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juni jl. het voorontwerpbestemmingsplan ter visie is gelegd om maatschappelijk draagvlak te peilen en dat de raad verzocht is in te stemmen met het ontwerp...

Gezien de hoeveelheid bezwaren die reeds op verschillende momenten en manieren zijn geuit door omwonenden en andere belangstellenden, vind Stichting Burgerbelang Julianahof dit een grote stap.

Een vertegenwoordiger van de Stichting heeft op 15 juli 2019 een inspraakdocument ingeleverd bij het college van B & W. Dit document was door 135 mensen ondertekend. Zij willen met klem vragen niet klakkeloos in te stemmen met dit project en zeer zorgvuldig alle ingediende zienswijzes of andere uitingen van ongerustheid te beoordelen en te letten op de hoeveelheid en gecompliceerdheid van bezwaren. Daarom vraagt de Stichting aan het college dit verzoek te verwerpen.

UIteraard begrijpt Stichting Burgerbelang Julianahof dat dit een grote stap is en dat er een groot tekort is aan (betaalbare huur)woningen maar bouwen binnen de oude dorpskern kan niet zomaar zonder slag of stoot plaatsvinden. Dit gebied is (zoals de naam reeds doet vermoeden) oud maar vooral ook bijzonder kwetsbaar. De infrastructuur is niet berekend op extra verkeersbewegingen. Historische (inmiddels ondergrondse) waterwegen kunnen de druk van extra bebouwing niet aan en om nog maar te zwijgen over de parkeerdruk die nog verder verhoogd wordt in een reeds overbevolkt stukje oud Noordwijk.

Daarbij komt dat het geplande project ligt binnen een zone waar een basisschool direct in het verlengde ligt en ernaast een beschermd wonen locatie plus dagbesteding is van groep ’s Heeren Loo. Deze laatste twee met dagelijks transport van (levens)middelen en cliënten van en naar huis en atelier.

De wens van de stichting is eenvoudig; geen dichte bebouwing in de oude dorpskern, maar op de reeds aangewezen bouwlocaties (bijv. Offem Zuid) wat de onnodige druk wegneemt van ons historisch grondgebied en cultureel erfgoed. Wees wijs!

Stichting Burgerbelang Julianahof staat, zoals ook eerder al vele malen aangegeven, open voor een constructief gesprek en geven graag meer achtergrond over de totstandkoming van hun gedachten en bezwaren. 

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.