Datum: 27-09-2023 - 23:56
25
jun
'20
CDA krijgt antwoord op vragen over de drainage bij de reconstructie Parallel Boulevard.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

CDA krijgt antwoord op vragen over de drainage bij de reconstructie Parallel Boulevard.

Het CDA heeft vragen gesteld over de drainage bij de reconstructie van Parallel Boulevard. Aanleiding is dat in de periode sept. 2019 t/m febr. 2020 een neerslaghoeveelheid in het gebied rondom Noordwijk is gemeten van 730 mm. Deze enorme hoeveelheid neerslag, wat neerkomt op 85 % van de jaarlijkse hoeveelheid, heeft niet geleid tot overlast en ondergelopen kelders...

Een vijftal van de meest gevoelige kelders zijn gedurende deze perioden van grote neerslaghoeveelheden meermalen gecontroleerd. Ook de metingen die worden gepubliceerd door Wareco, tonen in genoemde periode geen noemenswaardige stijging van het grondwaterpeil in het gebied rondom de Parallel Boulevard. Het effect van de pompinstallatie op het Jan Kroonsplein is een duidelijk bewijs dat stijging van het grondwaterpeil in dit gebied wordt tegengegaan.

Een eenvoudige pompinstallatie biedt daarom het gebied ook bij extreme neerslaghoeveelheden voldoende bescherming tegen wateroverlast.

Vragen
1. is het college bereid om, een derde, tot nu toe niet bi] het project betrokken partij, het project op werking en uitvoerbaarheid te laten beoordelen?

Antwoord:
Het college heeft eind 2019 om een dergelijke beoordeling gevraagd. Gezocht is naar een zeer ervaren onafhankelijk geotechnisch adviseur met specifieke ervaring met bouwputten, grondmechanische berekeningen en het bemalen daarvan. Deze onafhankelijkheid en deskundigheid is gevonden bij de heer Ing. H.J. Everts. Hij is meer dan 35 jaar betrokken bij het ontwerpen, uitvoeren en monitoren van soortgelijke projecten. Aan hem is gevraagd de aanlegmethode te reviewen. In de RTG van 2 juni 2020 presenteert hij ook aan u zijn bevindingen.

In de beoordeling en presentatie wordt, net zoals het voorbereidingsteam ook al heeft aangegeven, bevestigd dat het aanleggen van de drain op 6-7 meter diepte geen standaard werk is. De heer Everts heeft de gekozen aanleg methode beoordeeld als de meest verantwoorde methode voor dit werk. In samenwerking met de heer Everts en aan de hand van zijn bevindingen worden het ontwerp en berekeningen van de kuip en de voorgeschreven uitvoeringsmethode zodanig geoptimaliseerd dat de belangen van de omliggende pandeigenaren het best worden gediend en de kans op schade minimaal is.

2. Een bijeenkomst te organiseren waarbij het huidige door Wareco voorgestelde uitvoeringsplan aan de raadsleden kan worden verduidelijkt?

Antwoord:
Op 1 juli presenteert de heer Everts zijn bevindingen over het uitvoeringsplan. Indien deze presentatie niet aansluit bij de verwachtingen, stellen wij voor na de zomervakantie voor de raad een aanvullende informatiebijeenkomst te organiseren.

3. Mogelijkheden te willen zoeken om uitvoeringtijd, risico's, en kosten in te perken?

Antwoord:
Het projectteam is met betrekking tot de uitvoeringstijd en de risico's binnen het project Parallel Boulevard met inachtneming van alle omgevingseisen en wensen, bezig om de uitvoeringstijd, kosten en risico's te optimaliseren. Bij het afwegen van strijdige zaken zoals uitvoeringstijd en risico's is zorgvuldigheid het sleutelwoord. Het college heeft daarom ingestemd met het voorstel van het projectteam het integrale project in 4 fases uit te voeren. De voordelen die dit naar de omgeving biedt zijn: een betere beheersbaarheid van de uitvoeringstijd en de planning. Ook kunnen de risico's en de overlast beter worden beheerst.

4. Of het college bereid is om in overleg te treden met partijen, welke in de nabije toekomst een ondergrondse parkeergarage bouwen, om daarbij ter plekke een geïntegreerd grondwaterbeheersysteem aan te leggen?

Antwoord:
Het college ziet geen aanleiding een oplossing na te streven op particulier eigendom en of in combinatie met de aanleg van ondergrondse parkeergarages. Als overheid worden wij bij een dergelijke oplossing te afhankelijk van een particuliere partij. M.b.t. de kosten, de aanleg, de bedrijfszekerheid, en het onderhoud zijn de risico's bij een dergelijke oplossing te groot. Minimaal vier van dergelijke oplossingen realiseren om in volledig Noordwijk aan Zee het grondwater voldoende te beïnvloeden is op voorhand niet goedkoper. Indien Noordwijk mogelijk alleen voor die investering komt te staan, zal t.o.v. de huidige investering van omstreeks zevenhonderdduizend Euro, Noordwijk zeker duurder uit zijn.

5. Onderzoek wil laten doen om herinrichting en grondwaterbeheersysteem van de Parallel Boulevard van elkaar los te koppelen om zodoende langdurige overlast voor bedrijven en omwonenden te verminderen?

Antwoord:
Het is niet mogelijk om de herinrichting en de aanleg van een infiltratievoorziening los te koppelen van de grondwaterbeheersmaatregel. Het realiseren van de voorgenomen infiltratie voorziening zonder grondwaterbeheersmaatregel geeft een te hoog risico op grondwateroverlast. Het eveneens achterwege laten van de infiltratievoorziening sluit niet aan bij het huidige regenwaterbeleid en vereist ingrijpend onderzoek naar en uitvoering van alternatieve oplossingen. Het laten bestaan van het risico op regenwateroverlast en daarmee ook een achterstand oplopen tegenover de klimaatontwikkelingen is volgens het college niet de juiste keuze.

Zonder een grondwaterbeheersmaatregel is het risico groot dat gedurende een natte periode de gedupeerden uit 2013 wederom schade oplopen. Een uitbreiding van het klachtengebied is daarbij realistisch. In het voorkomende geval dat de overlast weer optreedt, is Noordwijk verplicht deze te behandelen.

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.