Datum: 09-07-2020 - 03:04
30
me
'20
Fractie PUUR stelt vragen over stopzetten zomerinzameling gft Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Fractie PUUR stelt vragen over stopzetten zomerinzameling gft Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee.

De fractie van PUUR heeft schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van het bericht dat er deze zomer geen extra zomerinzameling gft is in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Het college heeft de extra zomerinzameling GFT in Noordwijk Binnen en Zee stopgezet....

Zij geeft aan dat er een capaciteitsprobleem is ontstaan door maatregelen rondom het coronavirus. Het extra ophalen van GFT afval in de zomermaanden is voor PUUR essentieel en is wat ons betreft onlosmakelijk verbonden met een goede basis dienstverlening waar wij als politieke partij voor staan.

Overlast van ongedierte en stank door de sterk oplopende zomerse temperaturen moet worden voorkomen. In de raadsvergadering van 26 mei jl. is een uitvoeringsbudget van € 500.000 vastgesteld zodat het college snel kan reageren op vraagstukken met financiële effecten in verband met het Covid-19 virus. Het college onderstreepte in deze vergadering dat dit budget niet alleen ten goede zal komen aan de ondernemers maar zeker ook aan de inwoners en samenleving in haar geheel.

Financiële middelen kunnen dan ook wat PUUR betreft niet de reden zijn dat deze dienst niet meer wordt verleend aan de inwoners van Noordwijk Binnen en Zee.

Vragen

1. Wat is de (financiële) bottleneck geweest waarom u niet met het afvalophaal bedrijf tot een oplossing van dit probleem bent gekomen?

2. Wat u heeft u er aan gedaan om het ontstane capaciteitsprobleem op te lossen?

3. Waarom is het niet mogelijk gebleken om extra vuilniswagens in te zetten?

4. Waarom is het niet mogelijk gebleken om in shifts te werken zodat de gecontracteerde vuilniswagen(s) extra uren kan/kunnen rijden? (een deel van de bemanning zou beschikbaar moeten zijn op grond van de pre-corona planning.)

5. Graag ontvangen wij de correspondentie die u hierover met het bedrijf gevoerd heeft.

Namens de fractie PUUR

Taetske T. Visser-Danser, fractievoorzitter

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • TuinExtra in Noordwijk vanochtend overvallen. (update: politie oproep getuigen)