Datum: 27-07-2021 - 06:29
25
me
'20
PUUR krijgt antwoord op vragen situatie snippergroen Zonnekant.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

PUUR krijgt antwoord op vragen situatie snippergroen Zonnekant.

Het college van B & W heeft antwoord gegeven op de vragen die PUUR had gesteld ten aanzien van de situatie aan de Zonnekant 43 t/m 123 (oneven) te Noordwijk. Graag gaan zij hieronder in op de gestelde vragen...

Vragen
In de beantwoording van 16 april jl. geeft wethouder Van den Berg een uitleg van een interne werkwijze/procedure. Hij gaat niet in op de logische verwachting die hij met de bewuste zinsnede wekt bij een buitenstaander (= inwoner).

Vraag 1: Graag ontvangen wij alsnog het antwoord op onze vraag van 8 maart jl. In het coalitie akkoord staat: “… bij een transparant bestuur hoort goede communicatie. We gebruiken begrijpelijke taal en …..”

Antwoord: U vraagt wat de reden is dat het college verwachtingen schept richting een inwoner en hoe zij hieraan gehoor gaat geven.

In de brief van 28 januari jl. is aan de bewoners van de Zonnekant aangegeven dat de brief geagendeerd zal worden voor de raadsvergadering van 24 maart jl. Met de aangehaalde zinsneden uit de brief wordt niet anders bedoeld dan dat de brief van de bewoners op de agenda komt via de behandeling van de ingekomen stukken. Het is vervelend dat deze verwachting blijkbaar is geschept. De raad bepaald uiteraard zelf of een ingekomen brief ook inhoudelijk behandeld wordt. Hier hebben wij geen invloed op.

Vraag 2: Nu het college begrijpelijke taal voorstaat in haar communicatie naar inwoners is onze vraag hoe de bewoner had moeten begrijpen dat, zoals wethouder Van den Berg schrijft “… met de aangehaalde zinsneden uit de brief is niet anders bedoeld dan om aan te geven dat de brief van
de bewoners op de agenda komt via de behandeling van de ingekomen stukken..”? Wij zijn van mening dat een inwoner mag verwachten dat wanneer u hem mededeelt dat zijn brief behandeld zal worden in de raad deze ook in de raad besproken gaat worden. Bij een goede communicatie hoort duidelijke taal. Wat is uw mening hierover?

Antwoord: Onze gemeente staat voor goede communicatie waarin duidelijke taal gebezigd wordt. Daar waar brieven desondanks wat onduidelijk zijn, of nadere toelichting nodig hebben, is er binnen dit project alle gelegenheid geweest om vragen te stellen en om nadere toelichting te vragen. De ambtenaren uit het projectteam zijn gedurende het hele project hiervoor beschikbaar geweest en er is daar ook gebruik van gemaakt. De raad is daar op verschillende momenten over geïnformeerd.

Wij werken met een duidelijke opdracht. Het projectteam heeft een duidelijke opdracht en vertegenwoordigd de gemeente in haar contacten naar inwoners toe. De raad heeft kunnen volgen dat ons project in de meeste gevallen heeft geleid tot een probleemloze afwikkeling. Wij werken transparant en communiceren duidelijk over waar frictie optreedt. In het overgrote deel van de gevallen is ons project succesvol gebleken. Een deel van de Zonnekant bewoners hebben kenbaar gemaakt over de afwikkeling niet tevreden te zijn. Ook hier hebben nadere gesprekken en verduidelijkende, extra brieven geleid tot een verbetering op de punten die door sommige bewoners naar voren zijn gebracht.

Vraag 3: Door tot drie keer toe in vier zinnen te refereren aan behandelding van de brief in de gemeenteraadsvergadering van 24 maart en vervolgens wordt de brief alleen vermeld onder “ingekomen stukken” zijn de inwoners door u op het verkeerde been gezet. Alle redenen voor hen om de verantwoordelijk wethouder als niet transparant en onbetrouwbaar te ervaren. Wat is uw mening hierover?

Antwoord: Het is vervelend dat deze verwachting blijkbaar is geschept. De gemeenteraad besluit uiteraard zelf over haar agendering. Ter verdere aanvulling zie antwoord op vraag 2.

Vraag 4: De wethouder schrijft in zijn antwoord “Ik heb deze procedure overigens ook nog eens benadrukt in mijn laatste telefonisch contact met een van de bewoners…(…)” Navraag bij de bewoner leert ons dat hij op 4 februari jl. voor het laatste gesproken heeft met wethouder Van den Berg en dat de wethouder nooit met hem gesproken heeft over de procedure zoals de wethouder in zijn antwoord aan PUUR van 16 april beweert. Het telefoongesprek ging over hoe er met elkaar uit te komen zonder de zaak uit te vechten via de media. Dit valt ook te lezen in de brief van de bewoner aan college en raad van 24 februari jl. (zie bijlage) Wat is de reden dat de wethouder van mening is geweest met ons te moeten delen dat hij de procedure “overigens ook nog eens” heeft benadrukt in zijn gesprek van 4 februari jl. met de bewoner? Nu de insteek van het gesprek was “hoe komen we er niet via de media maar samen uit”, dat niets te maken heeft met een uitleg van een interne procedure/werkwijze.

Voor alle duidelijkheid het gaat ons om de communicatie in het dossier Zonnekant en niet om de inhoud van het dossier (aankoop, huur of teruggave).

Antwoord: Tijdens het gesprek zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest met betrekking tot het dossier Zonnekant. De wethouder heeft vragen van een bewoner van de Zonnekant beantwoord en informatie gegeven over de gevolgde procedure en daarbij het standpunt van de gemeente verwoord.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.