Datum: 05-06-2020 - 13:25
19
me
'20
Strandrups: Nog geen gelopen race met een doodlopende weg.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Strandrups: Nog geen gelopen race met een doodlopende weg.

Vanavond stond de Strandrups van Stichting Outdoor4Disabled op de agenda tijdens het RondeTafel Gesprek. De heer Janson van de PvdA had er een bespreeknotitie van gemaakt en opende de avond met de vurige wens om vanavond uitzicht te kunnen bieden aan de strandrups. Het zou een doodzonde zijn als dit zou gaan verdwijnen. Thomas Steenvoorden van de Stichting was inspreker, waarin hij, ondersteund door...

grote foto's, heel duidelijk naar voren bracht wat de opties nog waren om de Strandrups te laten rijden. Het grootste probleem is dat de Strandrups niet op de openbare weg mag en geen kenteken kan krijgen. Er moet meer gedacht worden in oplossingen en een oplossing zou kunnen zijn om een doorlopende evenementenvergunning te verlenen aan de Strandrups, net zoals wordt gedaan bij evenementen zoals Corso en de carnavalsoptocht waarbij met afwijkende voertuigen wordt gereden. Ook de visvereniging heeft een evenementenvergunning als zij met de trekker en aanhangwagen over het strand rijden. Als een evenementenvergunning niet kan dan zou een oplossing kunnen zijn om een aanhanger achter de strandrups te hangen. Want dit zou wel mogen volgens de wet. Het bestuur van de Stichting heeft intern gesproken over de optie om een aanhanger achter de strandrups te hangen. Zij vinden dit echter geen veilige oplossing. Onder de Wet Regeling Voertuigen kan een MMBS (Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid) met aanhanger toestemming krijgen om zonder kenteken en zonder keuring van de RDW te rijden op de openbare weg.

Daarna waren de fracties aan de beurt om hun mening te geven over deze langslepende kwestie. De heer Knapp van de VVD zou het een goed idee vinden als de rechter een uitspraak doet of het strand nu wel of geen openbare weg is. De advocaat van de Stichting heeft uitgesproken dat het strand geen openbare weg is en de heer Knapp sluit zich daar bij aan. De gemeente zou hierbij ook behulpzaam moeten zijn, bij het aangaan van een juridische uitspraak. Het voertuig is veilig. Laten we een afspraak maken met het Openbaar Ministerie voor een proefproces en in de tussentijd de strandrups laten rijden.

De PvdA kon zich wel vinden in deze aanbeveling, het lijkt hun ook de beste en meest reeële oplossing. Zij pleiten er dus voor om de raad hiervoor opdracht te geven. Een aanhangwagen is in hun ogen een gotspe, dat is alleen maar voor de show om maar de juiste papieren te krijgen. Omdat een proces lang kan gaan duren stelt de PvdA ook voor om de rups te laten rijden zolang er geen uitspraak is. Mocht er een boete volgen dan vraagt de PvdA de steun van de gemeente om dit aan te vechten.

Ook D66 pleit voor een goed en degelijk onderzoek of het strand een openbare weg is of niet. Anders wordt het mogelijk interessant om een aanhangwagen achter de rups te hangen. Zij zien een evenementenvergunning als een laatste optie die geen schoonheidsprijs verdiend.

DOEN! sluit zich aan bij de standpunt van de VVD, alles juridisch goed uitzoeken. Een evenementenvergunning verlenen zien zij niet als oplossing. Nu de rups niet kan rijden door de coronacrisis is er tijd genoeg om alles uit te zoeken.

De heer van Duin van PUUR was zeven jaar geleden aanwezig bij de start van de eerste strandrups. De gemeente was er toen erg blij mee en heeft ook meebetaald aan de rups. Daarna begon de ellendige regelgeving en bureaucratie rondom de kentekenplaten en openbare weg discussie. De rups is veilig, is verzekerd en qua constructie prima in orde. Het gaat niet om het kenteken maar om mensen met een beperking een mooie dag te geven. Hij opperde om minister Cora van Nieuwenhuizen uit te nodigen om haar de rups te laten zien en rechterlijke toestanden uit de weg te gaan.

Ook CDA, GroenLinks, NZLokaal en Lijst Salman zien het nut in van het behoud van de Strandrups. 

De heer de Moor van Bruisend Noordwijk stemt in met het standpunt van B&W dat het strand een openbare weg is, dit is ook het standpunt van de minister. Hij vindt het vergezocht om hier nog eens (juridisch) onderzoek naar te gaan doen. Binnen het kader van openbare weg moet er een oplossing gevonden worden. Een realistisch scenario zou een evenementenvergunning zijn, en als dat niet mogelijk is een aanhanger achter de Strandrups. Dan wordt het voertuig commercieel ook aantrekkelijker. Dan moet er wel goed gekeken worden naar de veiligheid en de wet personenvervoer.

Burgemeester Wendy Verkleij, als portefeuillehouder, gaf een nadere toelichting op de gestelde vragen. Er komt een schriftelijke reactie op een aantal (technische) vragen die gesteld zijn en op vragen die zij online niet heeft doorgekregen vanwege een slechte verbinding. Het bestuur van Outdoor4Disabled en het bestuur van de gemeente zijn regelmatig bij elkaar geweest om over deze kwestie te praten. Voor 80% zitten zij op één lijn wat betreft de Strandrups. Wat een grote vraag blijft is de vraag of het strand nu wel of niet een openbare weg is. Dat is een uitdaging die nu al drie jaar loopt. Zij geeft met klemtoon bij de commissie- en raadsleden aan dat het college heel graag wil dat de rups blijft rijden. Het is een prachtig initiatief, dat staat bovenaan.

Ze hebben echter te maken met een moeras van wet en regelgeving, waarbij veiligheid ook heel belangrijk is. Het college moet zich hier goed over buigen om duidelijkheid te verschaffen. Een ordentelijke route zou kunnen zijn dat er een proefproces wordt aangevraagd. Het Openbaar Ministerie is hierin een belangrijke schakel. Iedereen wenst een oplossing, mevrouw Verkleij is ook zeer erkentelijk aan ieder die mee denkt, heel lovenswaardig, maar er is nog geen oplossing. Het college heeft verder tijd nodig om samen met Outdoor4Disabled tot een oplossing te komen. Vanavond komt er in ieder geval geen uitspraak. Het college komt met een brief over de komende gesprekken met de stichting. 

Klik hier voor de ingezonden brief tbv RondeTafelGesprek van Stichting Outdoor4Disabled Strandrups

Klik hier voor bijlage 1: ontheffing-AVG

Klik hier voor bijlage 2: Kamervragen 07-04-2020

Klik hier voor bijlage 3: Leemte-AVG

Klik hier voor bijlage 4: brief gemeenteraad 21-11-2019

Klik hier voor bijlage 5: Advies Dirkzwager 10-03-2020-AVG

Klik hier voor bijlage 6: Onttrekking openbaarheid 12-03-2020-AVG

Klik hier voor bijlage 7: Reactie op minister 08-04-2020-AVG

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • TuinExtra in Noordwijk vanochtend overvallen. (update: politie oproep getuigen)