17
me
'20
College wil een budget beschikbaar stellen voor kleine particuliere initiatieven mbt de coronacrisis.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

College wil een budget beschikbaar stellen voor kleine particuliere initiatieven mbt de coronacrisis.

De coronacrisis kan grote impact hebben op het persoonlijk welbevinden van mensen. Veel sociale contacten vallen weg, vanwege de afgekondigde maatregelen. Niet voor niets riep burgemeester Wendy Verkleij op om naar elkaar om te zien. Mensen hebben mensen nodig. Juist nu. Gelukkig zijn er heel veel mensen die in de bres springen voor hun medemens. Klik op deze link voor een overzicht van de initiatieven...

Maar ook het college van B&W wil kleine sociale initiatieven die een relatie hebben met de coronacrisis, gaan ondersteunen met een financiële bijdrage als dat nodig is. Er is door het college een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om een bedrag van in totaal € 50.000,- te reserveren voor deze kleine particuliere initiatieven. Het bedrag zal ten laste komen van het budget onvoorzien via de Voorjaarsnota.