Datum: 27-09-2021 - 06:08
14
me
'20
Dienstverlening gericht op samenleving en samenwerking, Samen Maken We Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Dienstverlening gericht op samenleving en samenwerking, Samen Maken We Noordwijk.

Een moderne, proactieve dienstverlening aan inwoners en ondernemers om goed invulling te geven aan Samen Maken We Noordwijk. Het is een van de prioriteiten voor de gemeente. Het college stemde eind maart in met het programma dat de koers uitstippelt om dat te bereiken...

Meer netwerken en meer participeren
Samen Maken We Noordwijk is het motto. De gemeente Noordwijk wil dus meer netwerken en participeren met de Noordwijkse samenleving. Daar hoort een moderne, proactieve gemeentelijke organisatie bij. Om die organisatie de komende jaren op te bouwen is het Programma Dienstverlening 2020-2022 ‘Digitaal én Persoonlijk’ opgesteld. Een richtinggevend programma, dat een focus geeft aan de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

Voor de zomer in de raad
Het programma is ambitieus. De lat ligt hoog. Het college is van het nut en de noodzaak overtuigd. De gemeentelijke dienstverlening moet mee ontwikkelen met de samenleving. Na het collegebesluit is het programma naar de gemeenteraad gestuurd en in het Rondetafelgesprek van 12 mei gepresenteerd. Op 26 mei 2020 wordt het stuk besproken in de debatraad.

Uitgangspunten
In het programma staan 6 uitgangspunten. De gemeente:

-Blinkt uit in gastvrijheid en persoonlijke aandacht.
-Is er voor iedereen, is toegankelijk en gebruiksvriendelijk.
-Is op alle kanalen goed bereikbaar, digitaal én persoonlijk.
-Brengt het klantcontact in beeld en brengt al onze kanalen op orde, zoals online, telefoon, loket.
-Geeft de klant 24/7 regie over zijn eigen zaken met de gemeente.
-Meet de klanttevredenheid en monitort de servicenormen, gericht op het continu verbeteren van onze dienstverlening.

Andere thema’s
Het programma dienstverlening is een van de thema’s waar de nieuwe gemeente Noordwijk vol op ingezet heeft. Een aantal andere opgaven met een link naar dienstverlening zijn:

-Omgevingswet, Omgevingsvisie en Omgevingsplan
-Het inrichten van een ingang voor alle zorg
-Organisatieontwikkeling

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.