Datum: 29-07-2021 - 10:28
23
apr
'20
Vestiging voorkeursrecht Vuurtorenplein.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Vestiging voorkeursrecht Vuurtorenplein.

In de eerste digitale raadsvergadering van afgelopen dinsdag is ook de herontwikkeling van het Vuurtorenplein als onderwerp ter sprake gekomen. De herontwikkeling is al geruime tijd een wens van de gemeente. Het Vuurtorenplein is thans (ernstig) verpauperd en de raadsleden spreken over een ‘shameplek’. De meeste winkelruimtes staan hier nu leeg...

De gemeente heeft op de RTG van 7 april 2020 een voorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd om het vuurtorenplein her in te richten. (Klik hier voor de ontwerpen) In een eerste ontwerp is gekozen voor een uit twee lagen bestaande parkeergarage met daarboven duingebied. De omgeving van de vuurtoren is nu volledig verhard.

Het grootste deel van het gebied, namelijk het verharde plein, is eigendom van de gemeente Noordwijk. Echter de omringende winkelpanden in het gebied zijn eigendom van de ’Muntendamsche Investeringsmaatschappij B.V. Jarenlange onderhandelingen met de eigenaar over herinrichting van het Vuurtorenplein bleven zonder resultaat. De gemeente volgt daarom nu een andere koers. Noordwijk wil de op het plein gevestigde winkels kopen en maakt daarbij gebruik van het eerste recht van koop. Het college van burgemeester had enkele weken al het zogeheten voorkeursrecht gevestigd op het Vuurtorenplein. Dat moest dinsdagavond nog wel door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Dit voorkeursrecht houdt geen verplichting overigens in om de grond ook daadwerkelijk aan de gemeente te verkopen

De meeste fracties konden zich vinden in het voorstel. Alleen het CDA en Lijst Salman schaarden zich niet achter het voorstel. De heer Alkemade gaf namens het CDA aan dat er eerst aan een plan voor het Vuurtorenplein moet worden gewerkt en dat daarna pas in gesprek moet worden gegaan met de eigenaar van de winkels. De heer Van Bockhove stelde namens Lijst Salman Noordwijk voor om met een delegatie van raadsleden met de eigenaar te overleggen wat wel en niet mogelijk is. In een eerder casus leidde dit tot een doorbraak en de hoop was dat dit weer zou kunnen gebeuren. Wethouder Roberto ter Hark wees erop dat het vorige college lang met de eigenaar om tafel heeft gezeten. In 2018 is dat gestaakt omdat ze er niet uitkwamen. Nog een keer in gesprek gaan heeft volgens hem dan ook weinig zin. De eigenaar wil namelijk zoveel mogelijk vierkante meters bouwen, terwijl Noordwijk juist kwaliteit op het plein wil.

Een motie van Bruisend Noordwijk om met een onteigeningsprocedure te starten voor 1 mei 2020 kon niet op steun rekenen van de andere fracties en werd ingetrokken.

Over de exacte bestemming en invulling van het plan waren niet alle fracties even enthousiast. Echter dit moest nu niet worden besloten door de raad. De gemeenteraad krijgt volgens de wethouder nog voldoende gelegenheid om daar wat van te vinden als het bestemmingsplan voor het gebied moet worden gewijzigd. Hij gaf aan hier verder met de raad over in gesprek te gaan.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.