Datum: 09-04-2020 - 21:17
24
mrt
'20
’s Heeren Loo beperkt bezoek aan cliënten ingrijpend.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

’s Heeren Loo beperkt bezoek aan cliënten ingrijpend.

Alle cliënten van ’s Heeren Loo mogen met ingang van vandaag, maandag 23 maart, geen fysiek bezoek meer ontvangen. Alleen in heel uitzonderlijke situaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat het voortzetten van bezoek van te groot belang is voor de stabiliteit van het gedrag en het welzijn van een cliënt....

‘We nemen deze zware maatregel met pijn in ons hart’, zegt bestuursvoorzitter Jan Fidder. ‘We weten hoe belangrijk het bezoek voor onze bewoners is. En ook voor hun verwanten en onze medewerkers. Maar onze cliënten zijn uiterst kwetsbaar en we willen ze gezond houden. De huidige corona-crisis noopt ons daarom dit ingrijpende besluit te nemen.’

Net als elders in de samenleving zijn ook onder mensen met een verstandelijke beperking de eerste besmettingen geconstateerd. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat zowel cliënten als medewerkers en verwanten zonder zich ziek te voelen toch anderen (kunnen) besmetten. Tot deze maatregel is besloten om verdere verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan, teneinde onze cliënten gezond te houden, onze medewerkers in staat te blijven stellen voor onze cliënten te zorgen, en verwanten niet te besmetten.

Contact op andere manieren
Medewerkers op de locaties is gevraagd er alles aan te doen cliënten en hun naasten op andere manieren met elkaar in contact te laten blijven. Jan Fidder: ‘Het geldt helaas niet voor al onze cliënten, maar we weten dat er velen zijn die handig zijn met hun telefoon en computer. Hun begeleiders helpen ze daar waar kan. Dan kan er gebeld worden, of bijvoorbeeld geWhatsAppt om elkaar te bereiken. En natuurlijk gaan we op zoek naar andere creatieve mogelijkheden om mensen toch zo veel mogelijk contact te laten houden.’

Bij ’s Heeren Loo geldt sinds vandaag een zogenoemde “nee, tenzij”-regeling. Dit betekent dat voor alle cliënten (voor zover ze bij ’s Heeren Loo verblijven) geldt dat zij geen fysiek bezoek meer mogen ontvangen, tenzij na multidisciplinair overleg (in ieder geval een gedragswetenschapper en een arts) anders wordt besloten, omdat voortzetten van bezoek van te groot belang is voor de stabiliteit van het gedrag en het welzijn van de cliënt. Wanneer het multidisciplinaire team besluit bij uitzondering het bezoek toe te blijven staan, gelden de eerder geformuleerde richtlijnen: beperkt bezoek, liefst buiten de woning, anders op de eigen kamer van de cliënt.

Al eerder preventie
’s Heeren Loo heeft eerder al tal van preventieve maatregelen genomen om de risico’s op besmetting zo veel mogelijk te verkleinen. Zo hebben wij alle dagbestedingen, scholen en horecagelegenheid gesloten en alle evenementen geschrapt. Ook vergaderingen, trainingen en bijscholingen van medewerkers gaan niet door. Cliënten zijn zoveel mogelijk thuis en ontvangen beperkt bezoek. Achter de schermen is een landelijk team hier al enkele weken mee bezig om de organisatie en onze cliënten goed voor te bereiden op de inmiddels wereldwijde coronacrisis.

Verspreid door heel Nederland biedt ’s Heeren Loo zorg en ondersteuning aan ruim 14.000 mensen met een (verstandelijke) beperking, zowel intra- als extramuraal. ’s Heeren Loo heeft 15.000 medewerkers. Veel cliënten zijn kwetsbaar omdat ze soms meerdere beperkingen hebben al dan niet in combinatie met een zwakke gezondheid.