Datum: 31-03-2020 - 04:56
28
feb
'20
PUUR vraagt interpellatie debat aan inzake dossier snippergroen Zonnekant.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

PUUR vraagt interpellatie debat aan inzake dossier snippergroen Zonnekant.

PUUR heeft een interpellatie debat aangevraagd voor de raad van 24 maart a.s. Volgens de gemeentewet is het een recht van een volksvertegenwoordiger om een debat aan te vragen over een niet-geagendeerd onderwerp en inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen. PUUR wil van wethouder Van den Berg weten...

of hij de gemeenteraad in de afgelopen raadsvergadering juist heeft geïnformeerd. De reden om deze vraag aan de wethouder te stellen is dat de bewoners van de Zonnekant van mening zijn dat wethouder Van den Berg hen telefonisch beloofd heeft met hen in gesprek te gaan over het dossier snippergroen.

In de laatste raadsvergadering heeft de wethouder de gemeenteraad geïnformeerd dat hij geen toezeggingen gedaan heeft aan deze bewoners. Het antwoord van de wethouder staat haaks op hetgeen de inwoners zich herinneren van het telefoongesprek. Reden voor PUUR om in een debat van hoor en wederhoor van de wethouder te vernemen of hij de raad met zijn antwoord juist heeft geïnformeerd. De interpellatie zal uitdrukkelijk niet gaan over de inhoud van het dossier snippergroen (aankoop, huur of teruggave).

Meest populair

  • Man vermist Noordwijk (Update 8)
  • 33 Noordwijkse restaurants samen in Campagne 2 FOR 1 (2013)
  • Automobilist vliegt over de rotonde en schept meerdere fietsers op de Gooweg
  • Terug in de tijd: Hoe zag discotheek Boule 7 er ook alweer van binnen uit?
  • Opruimen NSS