26
feb
'20
‘Groot aantal jaren te weinig sociale huurwoningen in Noordwijk’ SHN: geen handtekening onder Prestatieafspraken.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

‘Groot aantal jaren te weinig sociale huurwoningen in Noordwijk’ SHN: geen handtekening onder Prestatieafspraken.

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) zet geen handtekening onder de Prestatieafspraken over de sociale huurwoningen. De SHN is teleurgesteld over het ontbreken van alternatieve bouwlocaties nu Bronsgeest grotendeels is geschrapt. “Wij willen geen handtekening zetten onder plannen waarin een groot aantal jaren onvoldoende huurwoningen worden gebouwd”, zegt voorzitter Bernard Koëter...

Met het niet zetten van de handtekening wil de SHN een signaal afgeven richting de politieke partijen in de Noordwijkse gemeenteraad. “Wij zien graag dat zij met een oplossing komen waardoor de bouw van sociale huurwoningen, na Offem Zuid, niet jarenlang stil komt te vallen.” De SHN benadrukt dat veel mensen afhankelijk zijn van dit type woningen: jonge Noordwijkers die graag zelfstandig willen gaan wonen, onderwijzers, agenten of mensen werkzaam in de horeca.

De SHN heeft zich het afgelopen jaar op meerdere momenten uitgesproken tegen het schrappen van een groot deel van de bouwcapaciteit op Bronsgeest. De reactie van de gemeente hierop was steeds dat er andere bouwlocaties voor in de plaats zouden komen waardoor de beoogde bouw van 240 sociale huurwoningen geen vertraging zou oplopen. Voor de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk is dit een cruciaal punt. Koëter: “Het gaat de SHN niet om de locatie, maar om het bouwen van bedoelde woningen in het afgesproken tempo.”

Nu blijkt dat alternatieven er óf niet zijn, onvoldoende woningen opleveren of pas buiten de planperiode worden gerealiseerd. Het is daarmee duidelijk dat het in eerdere Prestatieafspraken afgesproken aantal van 600 nieuwe woningen in 2027 niet wordt gehaald. Ook de tijdelijke woningen in Bronsgeest zijn van de baan, waardoor de Noordwijkse Woningstichting 2 miljoen euro aan korting op de verhuurderheffing misloopt voor die locatie. Een andere plek voor de tijdelijke woningen is er tot dit moment niet. De Noordwijkse Woningstichting probeert opnieuw korting op de verhuurderheffing binnen te halen.

Schrijnend
Elk jaar maken de Noordwijkse Woningstichting (NWS), gemeente Noordwijk en de SHN, afspraken over wat moet worden bereikt op het terrein van de sociale huurwoningen in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. De drie partijen hebben de laatste maanden van 2019 samengewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2020 - 2023.

Tegen het eind van de gesprekken maakte de gemeente duidelijk dat het nog jaren kan duren voordat het toegezegde, kleinere aantal huurwoningen op Bronsgeest gebouwd gaat worden.
Ook het bouwen op andere locaties dan Bronsgeest (bijvoorbeeld aan de Achterweg) blijkt nog ver weg. Een grote locatie anders dan de Achterweg is volgens de gemeente niet beschikbaar. Dit is volgens de SHN tegen de gemaakte afspraken en extra schrijnend nu uit het pas gehouden woonbehoefteonderzoek blijkt de woningnood voor sociale huurwoningen in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee nog groter is dan eerder gedacht.

Overleg tussen gemeente, de NWS en de SHN in januari en februari heeft de SHN niet overtuigd dat binnen de met de gemeente eerder afgesproken periode het aantal van sociale huurwoningen zal worden gebouwd. De SHN blijft bereid tot overleg tussen gemeente en NWS om te zien wat wel mogelijk is.

Bernard Koëter, voorzitter SHN