13
feb
'20
PvdA stelt aanvullende vragen over vervoer over het strand Grand Prix Zandvoort
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

PvdA stelt aanvullende vragen over vervoer over het strand Grand Prix Zandvoort

Op 10 januari heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de afspraken die het college maakt met o.a. de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort. Op 11 februari hebben wij van het college antwoorden daarop ontvangen. Met name de beantwoording van vraag 1, over personenvervoer over het strand, vonden wij nogal vaag. Het nieuwsbericht...

wat gelijktijdig op de gemeentelijke website werd gepubliceerd gaf meer duidelijkheid. Opdat wij onze controlerende taak op de juiste wijze kunnen uitvoeren hebben wij nog een viertal aanvullende vragen:

Vragen
1. Wilt u, op korte termijn, aan de raad de voorwaarden toezenden op basis waarvan de vergunningaanvraag voor vervoer over het strand zal worden getoetst?

2. Het college zegt overleg te voeren met alle partijen waaronder NoordVoort en de politie. Graag ontvangen wij een overzicht van de partijen waarmee dat overleg is of wordt gevoerd. Kunt u de verslagen van dat overleg met de raad delen?

3. In de beantwoording van vraag 4 meldt het college dat nog niet met alle omwonenden van de tijdelijke camping aan de Herenweg in Noordwijkerhout is gesproken. Dit wilt u doen zodra het plan definitief rond is. Wij vinden dit een gemiste kans. Wat is de reden dat u niet alle omwonenden vooraf betrokken heeft bij de uitwerking van dit plan maar daarbij klaarblijkelijk selectief te werk bent gegaan?

4. Uit de beantwoording van vraag 5 wordt niet duidelijk of de ambtelijke begeleidingsuren in rekening worden gebracht bij de organisatie van de Grand Prix. Kunt u hier alsnog duidelijkheid over geven? Als u van mening bent dat deze uren niet in rekening hoeven te worden gebracht, vernemen we graag de argumentatie om dit niet te doen.

Gezien de actualiteit en de korte termijn waarbinnen zal worden besloten over de vergunningsaanvraag verzoeken wij u deze vragen op zo’n kort mogelijke termijn te beantwoorden en niet de wettelijke termijn van 28 dagen af te wachten.

Namens de fractie van de PvdA, Jan Janson