Datum: 29-07-2021 - 10:24
06
feb
'20
DOEN! krijgt antwoord op vragen verkeerssituatie rondom Raadhuisstraat.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

DOEN! krijgt antwoord op vragen verkeerssituatie rondom Raadhuisstraat.

Op 17 december 2019 heeft de fractie van Doen! het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de renovatie en daardoor de veranderende verkeerssituatie rondom Raadhuisstraat, Limburg Stirumstraat en Heilige Geestweg. Al jaren terug is het besluit genomen tot herinrichting van het plein. Er is daarbij gekozen om het plein vorm te geven volgens de principes van shared-space waarbij het principe juist het delen van de gezamenlijke ruimte is...

en het ontbreken van een vaste plaats op de weg bijdraagt tot een voorzichtiger rijgedrag. Dit wijkt in aantal opzichten af van een standaard inrichting van de openbare ruimte. DOEN! heeft antwoorden ontvangen op de vragen inzake de renovatie en daardoor de veranderde verkeerssituatie rondom Raadhuisstraat, Limburg Stirumstraat en Heilige Geestweg.

Op de vraag of het invoeren van een "shared-space" in dit gebied een pilot is kwam als antwoord dat het geen pilot is. Er zijn geen andere gebieden op het oog om daar een 'shared-space' van te maken.

Een snelheid van 30 km per uur kan een stevig ongeluk veroorzaken. En kan een 'shared-space' als woonerf gezien worden? Een snelheid van 30 km per uur kan inderdaad in samenhang met andere factoren een ongeval veroorzaken. Dit hangt echter niet alleen af van de snelheid maar bijvoorbeeld ook van de vergevingsgezindheid van de inrichting van de openbare ruimte. Een groene heg is bijvoorbeeld vergevingsgezinder dan harde straatstenen. In het verleden is door het vorige college de keuze gemaakt om de shared-space uit te voeren zoals die nu is.

Een woonerf kenmerkt zich door verblijven, een lagere verkeersintensiteit, een lagere doorstroming en is nauwelijks gericht op het faciliteren van de verkeersbewegingen. Tegenwoordig worden vooral 30km zones ingericht. Bij shared-space is er meer nadruk op de verkeersbewegingen en veel minder op het verblijven. Om die reden is aanpassing tot een lagere snelheid
ongewenst. Ook de verkeersintensiteiten zijn niet zo laag dat een woonerf hier logisch is. De gemeente gaat op de toeleidende wegen extra 30 borden, markering en hier vaker de snelheidsdisplay plaatsen. Er is geconstateerd dat deze aanduidingen meer opvallend en herhaald kunnen worden.

Om tegen te kunnen gaan dat fietsers niet schuin oversteken moeten er duidelijke zones gerealiseerd zijn waar de fietser mag fietsen, zoals fietspaden. Destijds is de keuze gemaakt om het plein vorm te geven volgens de principes van shared space waarbij het principe juist het delen van de gezamenlijke ruimte is en het ontbreken van een vaste plaats op de weg bijdraagt tot een voorzichtiger rijgedrag. Juist vanwege het shared-space concept is schuin oversteken in een dergelijke omgeving minder riskant en hoeft niet onveilig te zijn. De gemeente neemt dit mee als aandachtspunt in de evaluatie. Het ontwerp is nog niet geheel gereed en ook daarna is er tijd nodig voor de omgeving om te wennen aan de nieuwe situatie. Hiertoe zal de gemeente nog borden plaatsen met verkeerssituatie gewijzigd.

Voor een automobilist kan het een bijzonder onrustig en onoverzichtelijk kruispunt is waar van alles gebeurt, waaronder het laden en lossen van goederen. De onrust en onduidelijkheid van de ruimte is onderdeel van shared-space, daardoor is men voorzichtiger. Onoverzichtelijkheid die resulteert in grote onveiligheid natuurlijk niet. Bij hinderlijk of te onoverzichtelijk laden en lossen kan er onmiddellijk gewaarschuwd of bekeurd worden. Als door het lossen met te grote vrachtwagens het te onveilig is kan een lengtebeperking overwogen worden. Het laden en lossen kan wellicht georganiseerd worden vanaf het parkeerterrein in overleg met de winkeliersvereniging. Ook de snelheidsaanduiding met borden en markering gaat verbeterd worden en vaker zal de snelheidsdisplay hier geplaatst worden. De mogelijke onrust en onveiligheid bij het laden en lossen geldt ook voor situaties die niet als shared-space zijn ingericht.

De granieten dopjes zijn heel slecht zichtbaar, met als gevolg dat veel mensen al zijn uitgegleden. Is het mogelijk ze door middel van kleur ze beter zichtbaar te maken? Het college en raad heeft destijds expliciet besloten dat de paaltjes naar nopjes worden omgezet. Mede vanuit financiële overweging is gekozen voor nopjes i.p. v. een andere oplossing. Wit schilderen kan de zichtbaarheid van de nopjes verbeteren - behalve bij sneeuw. Dit is beheerstechnisch vanwege het jaarlijkse schilderen minder gewenst. Ook beziet de gemeenten of de verlichting optimaal is zodat deze in het donker goed of beter zichtbaar zijn. Het wordt als aandachtspunt meegenomen in de evaluatie.

Er wordt aangegeven dat er geen zebra behoort te liggen in een 30 km of shared space, toch ligt er een aan de Raadhuisstraat. Dus waarom geen zebra aan de Heilige Geestweg? Bij voorkeur wordt een zebra niet aangelegd in een 30 km zone. De zebra bij de Raadhuisstraat ligt direct aan de doorloop naar de winkelstraat en kent daardoor een hogere oversteekintensiteit voor voetgangers die gericht op één plaats oversteken. Ook staan er voor de verhoging van de verkeersveiligheid waarschuwingslichten die aangaan bij het oversteken van de zebra. Dergelijke maatregelen en intensiteiten gericht van en naar een gerichte functie aan beide kanten van de zebra maakt het realiseren van een zebra in een 30 zone acceptabeler. Een zebra dicht bij een bocht of dicht bij een andere zebra is niet wenselijk en maakt de andere zebra deels overbodig.

Samenvattend: De gemeente geeft aandacht aan diverse extra snelheidsremmende maatregelen. Zoals extra 30 borden en markering en hier vaker de snelheidsdisplay plaatsen. In de evaluatie wordt bezien hoe de shared-space ruimte functioneert.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.