Datum: 26-02-2020 - 22:46
22
jan
'20
Meerjarenontheffing strandgebruik voor Strandrups.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Meerjarenontheffing strandgebruik voor Strandrups.

In de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 (APV) is bepaald dat het verboden is om met een motorvoertuig op het strand te rijden. Het college kan ontheffing van dat verbod verlenen. Er is verzocht om ontheffing ten behoeve van de zogenaamde strandrups. Met dat voertuig worden mindervaliden...

over het strand vervoerd. Dat is het afgelopen jaar op een verantwoorde manier gedaan. Voor het college is er geen reden tot weigering van de APV-ontheffing. Er is nog wel steeds onduidelijkheid over de vraag of de strandrups al dan niet voldoet aan de Wegenverkeerswet. Er bestaat een kans dat de strandrups op grond van de Wegenverkeerswet niet op het strand mag rijden. Dat staat los van de APV-ontheffing. Wel is het zo dat, als er op grond van de Wegenverkeerswet niet op het strand gereden mag worden, de APV-ontheffing in feite waardeloos is. De gemeente is geen bevoegd gezag als het om de Wegenverkeerswet gaat.

Besluit: Voor de komende drie jaar ontheffing verlenen van het in artikel 2:80 APV opgenomen verbod om met een motorvoertuig op het strand te rijden en van het inrijverbod zoals aangegeven bij Afrit 27.