Datum: 28-09-2023 - 02:44
17
jan
'20
Ondernemers willen na jaren duidelijkheid in gemeentebeleid parkeerterrein Langevelderslag.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Ondernemers willen na jaren duidelijkheid in gemeentebeleid parkeerterrein Langevelderslag.

Een horecaonderneming aan de Langevelderslag laat in een brandbrief aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk weten, dat er na jaren bij de plaatselijke ondernemers nog steeds grote onduidelijkheid bestaat over het beleid wat de gemeente voert betreffende het parkeerterrein aan de Langevelderslag. Tevens stelt men een flink aantal vragen in de brief waarvan de antwoorden van zeer groot belang zijn voor de betreffende ondernemers...

en dat er daarmee op hele korte termijn duidelijkheid komt over flink aantal punten.

Brief horecaonderneming Langevelderslag: Al jaren is er onduidelijkheid en discussie over het beheer van en de toekomstplannen voor het parkeerterrein aan de Langevelderslag. De laatste drie jaren nadat de vorige onderneming de parkeerplaats beheerde, is bij ons steeds de indruk gewekt door de Gemeente Noordwijk dat wij als horecaonderneming op de Langevelderslag kans maakte om het beheer van de parkeerplaats mogelijk zelf te kunnen gaan doen.

Er zou in samenspraak met de ondernemers aan de Langevelderslag een toekomstbesteding plan gemaakt worden voor de exploitatie en het gebruik van het parkeerterrein. Wij hebben meerdere duurzame masterplannen ingebracht bij de Gemeente Noordwijk, maar daar is geen reactie op gekomen. De afgelopen tijd zijn wij meerdere malen geconfronteerd en overvallen door beslissingen van de Gemeente Noordwijk rondom het parkeerterrein. Graag willen we u met dit schrijven onze kijk op de situatie voorleggen.

Aanbestedingstraject Toen bekend werd dat men ging stoppen met het beheer van het parkeerterrein, is er geen enkel overleg geweest met ons en werd als slag bij heldere hemel bekend, dat de Gemeente Noordwijk tijdelijk het beheer zou gaan uitbesteden aan Stichting ATC en werd er gecommuniceerd dat er een voornemen was om een aanbestedingstraject op te starten voor het toekomstige beheer van het parkeerterrein.

Al snel bleek het aanbestedingstraject van de baan te zijn en zou er een projectgroep opgestart gaan worden om de mogelijkheden te gaan bekijken voor de toekomst van het parkeerterrein. De ondernemers van de Langevelderslag zouden betrokken worden in deze projectgroep. Helaas zijn wij als ondernemers ook voor deze projectgroep nooit benaderd.

Tariefstelling Op het moment dat bekend werd dat de gemeente per 1 april 2020 het beheer in eigen hand ging nemen, hebben ons allerlei geluiden bereikt over de tariefstelling. De gemeente zou mogelijk de parkeertarieven gelijk willen trekken met de tarieven in de rest van Noordwijk, maar vanuit de gemeente is hier verder nog geen duidelijkheid over gegeven aan ons. In de tijd van de mochten de tarieven absoluut niet hoger worden dan € 3,00.

Als het inderdaad zo gaat zijn, dat er aan de Langevelderslag Noordwijkse tarieven gaan gelden, bevreemdt het ons dat de gemeente de tarieven ineens zou gaan verdubbelen. Door in een keer de tarieven zo te verhogen, vrezen wij dat onze gasten weg gaan blijven. Wij zouden graag in het voortraject over de tariefstelling betrokken worden door de gemeente, zodat we mee kunnen denken in deze.

Pacht In de laatste jaren dat de het beheer van de parkeerplaats deed, hebben wij een pachtverhoging gekregen van 450% met 2 jaar terugwerkende kracht. Deze pachtverhoging was in onze ogen exorbitant, maar wij hebben uiteindelijk besloten om hierin mee te gaan, rekening houdend met het vooruitzicht dat een deel van de pacht mogelijk weer terugverdiend zou kunnen worden met het beheer van het parkeerterrein.

Toen het beheer ineens aan ATC werd uitbesteed, kwam deze pachtverhoging in een heel ander daglicht te staan. De gemeente is nu mede-ondernemer aan de Langevelderslag. De pachtverdeling is in onze optiek zeer vreemd verdeeld. 85% voor onze horecaonderneming en 15% voor de gemeente. Deze pachtverhoging is in onze optiek niet in verhouding.

Aantal parkeerplaatsen Wij hebben geluiden gehoord dat het aantal parkeerplaatsen op de parkeerplaats mogelijk verminderd zou gaan worden. Het huidige (grotere) aantal parkeerplaatsen is al niet toereikend in de zomermaanden, dus het huidige aantal plaatsen zou in onze optiek in ieder geval behouden moeten worden.

Grand Prix Door de Gemeente Noordwijk is de parkeerplaats ter beschikking gesteld aan de Grand Prix voor Park & Bike. Bezoekers van de Grand Prix parkeren aan de Langevelderslag en gaan vervolgens naar Zandvoort. In onze ogen worden de ondernemers van Langevelderslag hierdoor op meerdere manieren gedupeerd. Wij hebben de dagen van de Grand Prix meerdere partijen gepland, waaronder een bruiloft.

Voor deze bruiloft en de grote partij hebben wij in ieder geval 100 parkeerplaatsen nodig en zouden graag de toezegging hebben dat de gasten van deze partijen in ieder geval zonder problemen kunnen parkeren. Op dit moment komen er bij ons meerdere aanvragen binnen voor partijen in dit weekend. Wij voelen ons genoodzaakt om deze partijen niet aan te nemen, omdat we geen parkeerplaats kunnen garanderen en er geen openbaar vervoer beschikbaar is.

Toekomst Om te kunnen blijven ondernemen is het voor ons als ondernemers van de Langevelderslag van zeer groot belang dat er op hele korte termijn duidelijkheid komt over de volgende punten:

- Welke tariefstelling gaat er gehanteerd worden op het parkeerterrein?

- Wat wordt het aantal parkeerplaatsen dat er uiteindelijk komt op het parkeerterrein?

- Hoe wordt de situatie op drukke dagen? Komt er toezicht, mede gezien de drukte die ontstaat op de weg naar de parkeerplaats toe?

- Per 1 april gaat het beheer van ATC over naar de gemeente. Is de parkeerplaats op dat moment dan ook al aangepast aan de nieuwe situatie?

- Is er een oplossing voor ons personeel? In de huidige situatie heeft ons personeel een parkeerpas om te parkeren op de parkeerplaats. Hoe gaat de gemeente hier in de toekomst mee om mede gezien het feit dat er geen openbaar vervoer is?

- Onze speeltuin is een openbare speeltuin, waarvoor op dit moment de Stichting alle kosten draagt. We zouden graag de mogelijkheden bespreken of het mogelijk is dat een deel van de opbrengsten van de parkeerplaats kunnen terugvloeien naar de Stichting?

Uiteraard willen wij graag met de Gemeente Noordwijk meedenken en zijn wij te allen tijde bereid in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. We hopen dan ook dat de gemeente ook bereid is met ons als ondernemers in gesprek te gaan alvorens er een besluit genomen wordt en de mogelijkheden besproken kunnen worden.

Einde brief.

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.