Datum: 23-10-2021 - 16:01
12
jan
'20
PUUR stelt dringende vragen aan wethouder inzake snippergroen Zonnekant.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

PUUR stelt dringende vragen aan wethouder inzake snippergroen Zonnekant.

PUUR stelt schriftelijke vragen aan wethouder Van den Berg, portefeuillehouder dienstverlening en snippergroen, met als onderwerp het snippergroen Zonnekant Noordwijk. Ze verzoeken hierbij de vragen met spoed te behandelen gezien de door de advocaat van de gemeente aan de bewoners gestelde deadline van 1 februari 2020.  Aanleiding is...

dat sinds december 2017 de bewoners van Zonnekant 41 t/m 123 in contact zijn met de gemeente om tot een gedragen oplossing te komen inzake het project “Snippergroen”. Het gaat hier om ruim 40 aaneengesloten stroken groen die al sinds 1983 door de bewoners als behorende bij de tuin aan de achterzijde van hun huis worden onderhouden.

In 1983 is er op verzoek van de gemeente met de bewoners m.b.t. deze stroken grond een bruikleenovereenkomst afgesloten voor de periode van 5 jaar. Sinds het verstrijken van deze termijn heeft de gemeente nooit enig actie genomen richting de bewoners. Er is nooit contact geweest over de mogelijkheid tot aankoop, huur of beëindigen houderschap. Er is zelfs aan een bewoner een bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een muurtje.

34 Jaar later worden de inwoners geconfronteerd met een brief van de gemeente waarin zij gedwongen worden een keuze te maken tussen aankoop, huur of teruggave van het groen inclusief verwijderen van bestrating, tuinhuisjes en losse zaken. In de brief van de bewoners van 7 januari jl. (bijgaand) valt o.a. te lezen dat op donderdag 11 april 2019 de wethouder met een delegatie van Zonnekantbewoners een gesprek heeft gehad. De wethouder beloofde dat hij snel zou reageren. Helaas, de reactie die komt is weer een brief waarin de opties aankoop/huur/teruggave aan de bewoners worden voorgelegd. Met de opmerking dat mochten de inwoners geen keuze maken de gemeente dan rechtsmaatregelen zal treffen.

Citaat uit de brief: “Waarom doet de gemeente dit als je in gesprek bent met de bewoners? De bewoners zoeken constant de dialoog maar de bestuurder hoort het aan en reageert met incompetente brieven. Het projectteam en de wethouder zien ons klaarblijkelijk als “de vijand” i.p.v. een groep bewoners die voor hun recht opkomen en in dialoog tot een oplossing willen komen.”

Op 9 januari jl. hebben de bewoners een brief ontvangen van het advocatenkantoor Legaltree, dat aangeeft dat de gemeente Noordwijk zich tot haar heeft gewend om het dossier Snippergroen Zonnekant af te handelen. In deze brief worden de bewoners gedwongen zich uit te spreken over aankoop, huur of teruggave vóór 1 februari a.s., willen zij voorkomen dat er tegen hen rechtsmaatregelen getroffen gaan worden.

Vragen

1. Wat is de reden dat u een advocatenkantoor inschakelt terwijl wij van de bewoners van Zonnekant hebben vernomen dat zij u hebben laten weten bereid te zijn met u tot een gedragen oplossing te komen?

2. Bent u bereid om spoedig met de bewoners in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen en de advocaat de brief te laten intrekken? Zo neen waarom niet? Om de bewoners niet in het ongewisse te laten wilt u deze vraag s.v.p. z.s.m. beantwoorden?

3. Wat is uw mening over de wijze waarop het proces snippergroen “Zonnekant” is verlopen en loopt?

4. Hoe staat het team Groen van de gemeente tegenover het toekomstig onderhoud van de strook groen die onderbroken zou kunnen gaan worden indien sommige bewoners besluiten de strook terug te geven en anderen gaan huren of kopen? Ziet het team problemen bij het uitvoeren van het onderhoud van een niet aaneengesloten stuk groen op deze locatie? Wat zijn de geschatte kosten die zij verwacht te gaan maken (die nu niet gemaakt worden aangezien de bewoners nu het onderhoud uitvoeren).

In de foto's de brief van de Zonnekant bewoners aan de gemeenteraadsleden en college.

 

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.