Datum: 26-02-2020 - 23:55
09
jan
'20
PUUR stelt schriftelijke vragen over overvolle papiercontainers en huisvesting van diverse organisaties.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

PUUR stelt schriftelijke vragen over overvolle papiercontainers en huisvesting van diverse organisaties.

PUUR heeft het college van B&W twee vragen gesteld over twee onderwerpen. Het eerste onderwerp betreft de overvolle papiercontainers. Nu het niet meer mogelijk is om bij Afval Loont papier e.d. in te leveren zijn de containers op de diverse inzamelpunten overvol. Gevolg dat papier e.d. naast de containers geplaatst wordt wat leidt tot ongewenst zwerfafval...

Uit de diverse berichten die bij PUUR zijn binnengekomen blijkt dat zowel het zwerfafval als de overvolle containers een grote ergernis zijn voor de inwoners. PUUr stelt daarom de vraag het college wat het college voornemens is te gaan doen aan de ontstane situatie?

Daarnaast maakt PUUR zich zorgen over het einde huurcontract van het Jongeren Centrum Hang Out aan de Van Panhuysstraat. Nu het huurcontract met het Jongeren Centrum Hang Out door de eigenaar is opgezegd is niet alleen het Jongerenwerk aangewezen een andere locatie te zoeken maar ook organisaties zoals De Wereldvrouwen Noordwijk en de Stichting Marhaba Welkom Noordwijk. Verbindende organisaties die van sociaal en maatschappelijk belang zijn voor de Noordwijkse samenleving.

PUUR stelt in deze de vraag wat het college van plan is te doen aan de ontstane zoektocht naar ruimte van niet alleen het Jongerenwerk maar ook die van de overige vrijwillige organisaties die recent onderdak hadden voor hun activiteiten aan de Van Panhuysstraat?