Datum: 22-09-2020 - 10:20
09
jan
'20
Zicht op tijdelijke parkeeroplossingen Noordwijk aan Zee tijdens de geplande bouwwerkzaamheden.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Zicht op tijdelijke parkeeroplossingen Noordwijk aan Zee tijdens de geplande bouwwerkzaamheden.

Burgemeester en wethouder heeft de raad geïnformeerd over de tijdelijke parkeeroplossingen in Noordwijk aan Zee. Vanwege de grote bouw- en andere werkzaamheden die op korte termijn op de planning staan, heeft het college uitvoerig stilgestaan bij de consequenties die deze werkzaamheden hebben op de parkeervoorzieningen. Parkeerplaatsen zullen tijdelijk verloren gaan waardoor de parkeerdruk sterk toeneemt. Zeker in de zomermaanden...

en bij grotere evenementen. Er is een onderzoek gedaan naar een tijdelijke demontabele parkeergarage op het Palaceplein. Het zal een parkeergarage zijn met enkele lagen bovengronds, met een minimale capaciteit van 110 parkeerplaatsen. Het is de bedoeling dat dit gerealiseerd is voor het strandseizoen van 2021.

Het voorstel van de bovengrondse parkeergarage wordt de komende maanden verder als definitief ontwerp uitgewerkt. Vervolgens wordt dit plan voorgelegd aan de raad om in te stemmen met een tijdelijke, bovengrondse parkeergarage op het Palaceplein. Tevens wordt dan instemming gevraagd om deze parkeergarage te combineren met de herinrichting van het Palaceplein/Koningin Wilhelmina Boulevard, inclusief de ondergrondse infrastructuur en daartoe voor het wijzigen van de scope van de Parallel Boulevard op bestuurlijk niveau een overleg te plannen met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het is van belang om deze partner te betrekken in het voorstel en hem mee te krijgen daar waar het voorstel consequenties heeft voor het in gezamenlijkheid opgepakte project Parallel Boulevard. 

Wat betreft het vergunningentraject en het bestemmingsplan wordt gemeld dat het gebruik van de locatie niet wijzigt (parkeren), maar omdat wordt gebouwd lijkt sprake te zijn van een stedelijke ontwikkeling. Daarom is het advies tot op heden nog op de lijn van het voeren van de uitgebreide procedure. Hiervoor zal onder andere een ruimtelijke onderbouwing moeten worden vervaardigd. Ook het Programma Aanpak Stikstof speelt hierin een rol. Rekening moet worden gehouden met een procedure van minimaal 26 weken.

Deze ingreep van een tijdelijke parkeergarage vindt plaatst in een complex gebied waarin er veel belangen spelen. Hier wordt gewoond. Gerecreëerd. Is er veel bedrijvigheid van grote en kleine ondernemingen actief in vele sectoren. Het college is van mening dat ze met dit voorstel proactief
inspelen op wat er nodig is om tijdens de bouw- en andere werkzaamheden het parkeren aan de kust mogelijk te maken, zeker in die maanden waarin er een groot beroep gedaan wordt op deze voorzieningen.