Datum: 28-09-2021 - 09:56
21
dec
'19
Goed op weg naar 2020: gemeenteraad Noordwijk stemt vóór vrouwen en tegen plastic.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Goed op weg naar 2020: gemeenteraad Noordwijk stemt vóór vrouwen en tegen plastic.

Op de valreep van het herdenkingsjaar ‘2019 - 100 jaar vrouwenkiesrecht’ heeft de gemeenteraad het college van B en W opgeroepen om bij naamgeving van nieuwe straten nadrukkelijk vrouwennamen in de overwegingen mee te nemen. Namen van vrouwen die een voortrekkersrol hebben gespeeld en een belangrijke bijdrage...

hebben geleverd aan samenleving, wetenschap, politiek, geschiedenis en cultuur in het Koninkrijk. Met grote meerderheid van stemmen (22 voor, 4 tegen) stemden de raadsleden voor de motie van GroenLinks om de historische rol van vrouwen meer aandacht te geven.

In de niet aflatende strijd tegen alle vervuiling door plastic trof GroenLinks raadslid Cynthia Maan ook een meerderheid van de raad aan haar zijde. Haar, samen met ‘doen!’ en PvdA ingediende, voorstel om voortaan geen plastic confetti, plastic (spuit-)serpentine en soortgelijke plastic snippers toe te staan op festivals, markten en bij andere evenementen werd met 18 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

100 jaar vrouwenkiesrecht Louis Koppel over de achterliggende gedachte voor zijn motie ‘(Meer) straten vernoemen naar vrouwen: “In honderd jaar is er wel veel verbeterd op het terrein van gelijkberechtiging, maar er is nog steeds teveel sprake van ongelijke behandeling van vrouwen. En je ziet bij verschillende groepen in de samenleving ook een heropleving van misogynie. En als je dan op de deze week weer door World Economic Forum gepubliceerde Global Gender Gap Index ziet dat de emancipatie van vrouwen in Nederland het afgelopen jaar zelfs iets is achteruitgegaan blijft er genoeg werk aan de winkel.”

De actuele index laat zien dat de positie van de vrouw in Nederland ver achter blijft. Niet alleen in vergelijking met Scandinavische landen, de koplopers, maar ook ten opzichte van vrouwen in bijvoorbeeld België, Spanje en Ruwanda. Voorbeelden en rolmodellen Koppel: “Met alleen straatnamen kom je er natuurlijk niet, maar het heeft volgens ons wel een belangrijke en niet te onderschatten symboolwaarde. Er is voldoende bewijs dat, om een gelijkwaardige deelname aan de samenleving te bevorderen, het van belang is dat er voorbeelden en rolmodellen zichtbaar zijn en worden benoemd.” Ter illustratie toont Koppel een korte, maar met indrukwekkende namen gevulde, lijst van vrouwen.

Onafhankelijke commissie Straatnamen worden door een onafhankelijke commissie aan het college van B en W voorgedragen. “Wij willen als raad natuurlijk niet op de stoel van die commissie gaan zitten. Maar omdat we de gedachte achter ons voorstel heel belangrijk vinden, en dit herdenkingsjaar een goede aanleiding is, vonden we het als GroenLinks een uitgelezen idee om met alle raadsleden te delen. En gelukkig niet zonder weerklank,” besluit Koppel, ‘want op een viertal mannen na blijkt een grote meerderheid van de gemeenteraad, de partijgrenzen overschrijdend, te steunen.” Van de 26 raadsleden stemden alleen de leden Peter van Bockhove en Frans van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk) en Gerard Duijndam en Michael van Dormolen (VVD) tegen de motie.

Plastic confetti in de ban In de strijd tegen zwerfafval, plastic soep en vervuiling van de voedselketen is weer een overwinninkje geboekt. Met 18 stemmen voor en 8 tegen werd de motie van Groen Links raadslid Cynthia Maan met ruime meerderheid door de gemeenteraad omarmd. Maan: “Confetti, serpentines en al dat soort dingen vind ik ook heel feestelijk. Maar de plastic versies die nu veel gebruikt worden zijn wat mij betreft niet meer van deze tijd. Gelukkig zijn er ook milieuvriendelijker alternatieven. En die zijn net zo feestelijk.”

Bewustzijn kweken Om zo snel mogelijk een einde te maken aan het onnodige gebruik van plastic en de negatieve gevolgen voor leefomgeving en milieu vraagt Maan om bij vergunningverlening voor evenementen vast te leggen dat geen plastic confetti mag worden gebruikt. Maar ze gaat ook verder: “Het is ook belangrijk om bewustzijn te kweken, dus vraag ik het college ook om breed duidelijk te maken dat deze materialen slecht voor iedereen zijn, en dat het kortstondige plezier ervan niet opweegt tegen de vervuiling en schade die ze aanrichten.’ Met de aanvaarding van de motie is het college van B en W tegelijkertijd opgeroepen om te onderzoeken of het juridisch mogelijk is om een lokaal verbod op de verkoop van dergelijke materialen in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.