Datum: 27-09-2021 - 07:05
20
dec
'19
Over de raadsvergadering van 17 december 2019: erfgoedverordering en actuele moties.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Over de raadsvergadering van 17 december 2019: erfgoedverordering en actuele moties.

Op dinsdagavond 17 december 2019 vond er in de Duinpan in De Zilk weer een raadsvergadering plaats. Onder andere stonden de nieuwe erfgoedverordening en een aantal actuele moties op de agenda...

Erfgoedverordening Het raadsvoorstel Erfgoedverordening Noordwijk 2019 werd dinsdagavond behandeld tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar. Uitgangspunt daarbij is dat het aanwijzen van een gebouw als monument alleen mogelijk is, wanneer de eigenaar daar expliciet mee instemt. Dit wijkt af van het huidige beleid, waarbij het college gebouwen mag aanwijzen die in haar ogen een monumentale status verdienen.

Het debat in de raad spitste zich dan ook toe op de vraag of het verstandig zou zijn om (elementen van) het oude beleid toch te handhaven. Onder andere zouden op die manier de erfgoedcommissies van Noordwijk en Noordwijkerhout een rol kunnen blijven spelen in de advisering over het monumentale erfgoed in de gemeente. Uiteindelijk besloot een meerderheid van de raad het raadsvoorstel te steunen en vrijwillige medewerking van eigenaren dus als basiscriterium te hanteren.

Actuele moties Verder nam de gemeenteraad van Noordwijk diverse actuele moties aan. Zo werd er aandacht gevraagd voor het laten terugkeren van het bankje ‘op de Steeg’ bij de Witte Kerk in Noordwijkerhout. Met name senioren maakten hier in het recente verleden veel gebruik van. De motie werd unaniem aangenomen.

Ook schaarde in het kader van honderd jaar vrouwenkiesrecht een meerderheid van de raad zich achter een motie om meer straten te vernoemen naar vrouwen. Burgemeester Hermans voegde in haar reactie daaraan toe om diversiteit in brede zin daarbij in ogenschouw te nemen.

Ook kon de motie om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een lokaal verbod op het gebruik van feestartikelen met plastic snippers op voldoende steun rekenen.

Daarnaast werden er een tweetal moties ingediend in het kader van de energietransitie. De eerste ging in op het aanwijzingsbesluit van de provincie over Zonneveld Leeuwenhorsterhoek. Hierdoor blijft de verleende omgevingsvergunning niet in stand, waardoor het project niet langer te realiseren is. De motie riep onder andere op om in beroep te gaan tegen de provinciale beslissing en werd met een meerderheid aangenomen.

Tot slot werd er met succes een motie ingediend om voldoende ruimte te krijgen van de provincie voor het werk maken van duurzame energieprojecten als gemeente. Hierdoor kan Noordwijk straks meer mogelijkheden hebben om tegemoet te komen aan lokale initiatieven van inwoners. De motie riep op om deze boodschap aan de provincie over te brengen en hierin gezamenlijk op te trekken met andere Zuid-Hollandse gemeenten.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.