19
dec
'19
PvdA stelt schriftelijke vragen inzake erfgoedverordering Noordwijk 2019.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake erfgoedverordering Noordwijk 2019.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen is de debatraad van 17 december jl. waar is gedebatteerd over het raadsvoorstel erfgoedverordening Noordwijk 2019. Aansluitend is dit voorstel -helaas direct- voor de besluitenraad geagendeerd en bij meerderheid aangenomen. Waardevolle panden kunnen vanaf nu alleen nog op basis van vrijwilligheid worden aangewezen tot gemeentelijk monument....

Echter, één zeer belangrijke vraag is die avond niet gesteld. Daarom stelt de PvdA deze vraag nu schriftelijk. Stel dat de eigenaar van een pand zijn monumentale dak wil voorleggen met zonnepanelen. Of hij/zij heeft behoefte aan een verbouwing die afbreuk doet aan het monumentale karakter van het pand. Dat zou voor zo’n eigenaar een reden kunnen zijn om aan de gemeente te vragen de monumentenstatus op te heffen.

De PvdA vreest dat bij afwijzing van dit verzoek deze eigenaar zich met succes bij de rechter zal kunnen beroepen op de nieuwe erfgoedverordening en benadrukken dat hij/zij recht heeft op gelijke behandeling.

Vraag: kunnen de eigenaren van de panden die op dit moment tot gemeentelijk monument zijn aangewezen zich beroepen op de nieuwe erfgoedverordening en verzoeken de monumentenstatus op te heffen?

Namens de fractie van de PvdA, Jan Janson