18
dec
'19
DOEN! stelt aanvullende schriftelijke vragen inzake renovatie en verkeerssituatie Raadhuisplein en omgeving.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

DOEN! stelt aanvullende schriftelijke vragen inzake renovatie en verkeerssituatie Raadhuisplein en omgeving.

DOEN! heeft antwoorden ontvangen op de vragen inzake de renovatie en daardoor de veranderde verkeerssituatie rondom Raadhuisstraat, Limburg Stirumstraat en Heilige Geestweg. Echter deze antwoorden zijn niet afdoende, sterker er zijn meer vragen uit voortgevloeid...

Vragen n.a.v. beantwoording vragen St. Jeroensplein enz:

1. Is het invoeren van een ‘shared space’ in dit gebied een pilot? Zo ja, welke gebieden heeft u nog meer op het oog om ‘shared space’ van te maken.

2. Realiseert u zich dat een snelheid van 30 km per uur een stevig ongeluk kan veroorzaken? En is het bovendien niet zo dat een ‘shared space’ als woonerf gezien moet worden? Zo ja,
wanneer gaat de maximum snelheid van auto’s dan omlaag overeenkomstig met een woonerf?

3. Hoe gaat u realiseren dat fietsers niet schuin oversteken?

4. Realiseert u zich dat het voor een automobilist een bijzonder onrustig en onoverzichtelijk kruispunt is waar van alles gebeurt, waaronder ook laden en lossen van goederen? Zo ja, wat
doet u om dit te verbeteren?

5. De granieten nopjes zijn heel slecht zichtbaar, met als gevolg dat er al veel mensen zijn uitgegleden. Is het mogelijk ze door middel van kleur beter zichtbaar te maken?

6. U geeft aan dat er geen Zebra behoort te liggen in een 30 km of shared space, toch ligt er een aan de Raadhuisstraat. Dus waarom dan geen Zebra aan de Heilige Geestweg?