Datum: 15-08-2020 - 03:33
06
dec
'19
Rondetafelgesprek over afvalinzameling en de Regionale Energie Strategie
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Rondetafelgesprek over afvalinzameling en de Regionale Energie Strategie

Op dinsdagavond 3 december 2019 vond er op het gemeentehuis in Noordwijk weer een rondetafelgesprek plaats. Tijdens de avond stond een presentatie over het grondstoffen- en afvalinzamelingsbeleid op het programma. Aansluitend werden raads- en commissieleden nader geïnformeerd over de startnotitie van Holland Rijnland...

met betrekking tot de Regionale Energie Strategie.

Afval of grondstof? Tijdens de presentaties over het grondstoffen- en afvalinzamelingsbeleid werd duidelijk dat er nog altijd teveel grondstoffen in het restafval terecht komen. Over het verbranden hiervan betaalt de gemeente belasting. Deze is dit jaar door de Rijksoverheid verder verhoogd en wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing voor inwoners. Mede daarom wil het college inzetten op de circulaire economie, waarbij al het afval weer als grondstof gebruikt kan worden. Op die manier kan de gemeente niet alleen bijdragen aan het milieu, maar ook de belastingdruk voor inwoners verminderen.

Om dit te kunnen bereiken, is het college voornemens een grondstoffenbeleidsplan en vervolgens een uitvoeringsplan te presenteren. Daarbij is het idee om kennis en bewustwording te vergroten door middel van de inzet van afvalcoaches en het lanceren van campagnes. Educatie aan jongeren werd tijdens de avond eveneens geopperd als preventieve maatregel.

Na de presentatie konden raads- en commissieleden hun mening te geven over het thema. Een aantal van hen gaf aan waarde te zien in samenwerking met andere gemeenten en goede voorbeelden van elkaar over te nemen. Daarnaast werd er door verschillende partijen aandacht gevraagd voor heldere communicatie vanuit de gemeente richting inwoners en in het bijzonder over welk verpakkingsmateriaal in welke afvalcontainer terecht moet komen. Het college benadrukte hierop in te gaan zetten.

Daarnaast sprak een aantal fracties haar teleurstelling uit over het faillissement van Afval Loont. Deze sociale onderneming biedt mensen de mogelijkheid om afval in te leveren en hiervoor een geldelijke vergoeding te ontvangen. Het idee erachter is dat inwoners hiermee diverse maatschappelijke activiteiten en goede doelen kunnen ondersteunen. Naar aanleiding van opmerkingen van de kant van de raads- en commissieleden reageerde het college dat de gemeente niets kan doen, aangezien Afval Loont een particulier initiatief is.

Regionale Energie Strategie Als uitvloeisel van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal Klimaatakkoord is de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) op poten gezet. Hierin zal per regio vastgelegd worden in welk gebied welk type energieopwekking zou moeten komen om de doelstellingen voor de beperking van de CO2-uitstoot te halen. Aangezien het proces nog in de startblokken staat, hadden de raads- en commissieleden de gelegenheid het college ideeën mee te geven.

Naast dat er aandacht werd gevraagd voor het creëren van draagvlak onder inwoners voor de toekomstige plannen deed men ook de suggestie om de Adviesraad Duurzaamheid te betrekken in het vervolgproces. Over de vraag of het wenselijk is zonnepanelen en/of windmolens in het open landschap te realiseren waren de partijen verdeeld. Daarnaast gaf wethouder Van den Berg aan dat op het VNG congres in het kader van de RES een motie is aangenomen. Hierin staat dat er voldoende geld vanuit het Rijk moet komen om alle plannen op gemeentelijk niveau te kunnen financieren.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.
  • TuinExtra in Noordwijk vanochtend overvallen. (update: politie oproep getuigen)