Datum: 18-05-2022 - 07:42
30
nov
'19
Misstanden met leerlingenvervoer nog niet volledig opgelost, CDA stelt vervolgvragen.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers

Misstanden met leerlingenvervoer nog niet volledig opgelost, CDA stelt vervolgvragen.

De fractie van het CDA stelde al eerder schriftelijke vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over de mogelijke problemen bij het Leerlingenvervoer. Deze vragen zijn begin oktober beantwoordt door het college, maar naar aanleiding van klachten van verschillende inwoners van de gemeente Noordwijk...

over het leerlingenvervoer door Noot Personenvervoer, heeft het CDA vervolgvragen aan het college gesteld die door het college zijn beantwoordt.

De redactie van BlikOp Noordwijk heeft zeer schrijnende verhalen ontvangen van ouders van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer, verzorgt door Noot Personenvervoer. 

Ingezonden brief van ouders met ervaringen: Chauffeur stelde zich niet voor bij de eerste rit, zet kind niet zelf in de taxi en checkt niet of de gordel goed zit/gebruikt worden. Ouders van leerlingen van de betreffende bus vinden elkaar ondertussen via social media en richten een groepsapp op om elkaar op de hoogte te kunnen houden waar het busje zich bevindt. Een van de ouders besluit achter de taxi aan te rijden om te kijken waarom de kids zo laat aan komen op school. De ouder constateert dat de chauffeur een gevaar op de weg is. Keert op de weg waar het niet is toegestaan, rijdt hard, remt laat en is ondertussen met andere dingen bezig. Vraagt onder andere aan de kinderen of zij de weg weten en heeft een tijd stil gestaan op een parkeerplaats bij de Praxis. Na meldingen van ouders is deze chauffeur van de bus gehaald en kwam er een nieuwe chauffeur. Tijdens de eerdere rit zijn er pesterijen geweest waar een leerling de dupe van werd. Ouders zijn door school ingelicht over dit voorval.

De nieuwe chauffeur doet het werk wel perfect maar de ruzies onder leerlingen blijven in deze taxi. Een aantal dagen later na het ophalen van de leerlingen bij school loopt het in de taxi uit de hand. De chauffeur keert op en heeft de twee leerlingen die aan het vechten waren uit de taxi gezet en moesten door de ouders worden opgehaald.  Een goede zet van de chauffeur maar andere leerlingen zijn weer helemaal van slag. Bij wisselingen van chauffeur loopt de hele planning weer in de soep en krijgen ouders een waarschuwing van de schoolinspectie wegens het te laat komen van de leerlingen op school.

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar een chauffeur wegens misdragingen tegenover leerlingen, ouders en in het verkeer. Daarnaast is er een leerling een tijdje 'zoek' geweest die vanuit school niet aankwam bij zijn naschoolse opvang. Noot beweerde dat het kind gewoon was afgeleverd op plaats bestemming. De naschoolse opvang had echter geen leerling ontvangen, de chauffeur van de betreffende taxi gaf later toe dat hij een kind extra mee moest nemen wat niet is toegestaan, en deze leerling eerst naar een ander dorp had moeten brengen. De leerling die veel te laat aankwam bij de naschoolse opvang was overstuur door het hele gebeuren.

Daarnaast houd Noot Personenvervoer zich niet aan de afspraken die gedaan zijn met de gemeente. Er worden o.a. meer kinderen vervoerd in een auto dan is toegestaan of moet er toch een andere route worden gereden waardoor leerlingen te lang in de taxi verblijven. Daarnaast klagen chauffeurs ook zelf, ook tegenover ouders, dat de planning en werkdruk vanuit Noot niet haalbaar zijn. Zo kreeg een chauffeur regelmatig een dubbele route waardoor leerlingen weer de dupe waren.

De gemeente zit er bovenop en neemt alle meldingen zeer serieus. Ze zijn ervan op de hoogte dat er momenteel nog steeds leerlingen te laat op school komen. Meldingen hierover worden bij de vervoerder gedaan, maar ook neergelegd bij de gemeente. Zij spreken de vervoerder hier ook op aan. Noot wordt steeds dringend, soms dwingend gevraagd om te komen tot oplossingen.

De gemeente is ervan op de hoogte dat ouders in de problemen kunnen komen met de schoolinspectie. De gemeente is niet op de hoogte of er daadwerkelijk een te-laat-kom melding is gedaan bij de schoolinspectie. Ook hierbij geldt dat de gemeente steeds dringend, soms dwingend overleg voeren met de vervoerder. 

Op de vraag van het CDA of de gemeente ervan op de hoogte is dat er tijdens de ritten pesterijen en soms vechtpartijtjes plaatsvinden waardoor kinderen (en ouders) een onveilig gevoel hebben wordt geantwoord dat er over één route signalen zijn ontvangen over dergelijk gedrag en dat de vervoerder de leerlingen inmiddels anders heeft ingedeeld. Daarmee is de situatie opgelost.

De gemeente is op de hoogte van het strafrechtelijk onderzoek van de chauffeur die niet handsfree belde, en betrokken is geraakt bij een verkeersincident (waar gelukkig geen leerlingen bij betrokken waren). Deze chauffeur is direct van de route gehaald en de zaak is in handen van de politie. De gemeente heeft aan de vervoerder laten weten dat deze chauffeur niet meer mag rijden voor de gemeente Noordwijk. Noot heeft bevestigd dat deze chauffeur niet meer in de Duin- en Bollenstreek werkzaam zal zijn.

De gemeente ontvangt momenteel gemiddeld vijf klachten per week over Noot Personenvervoer. Deze klachten variëren van chauffeurs die nieuwe routes rijden en daardoor de planning niet halen, wisselende chauffeurs, het niet adequaat uitvoeren van een rit waardoor leerlingen langer dan nodig in de auto zitten.

De gemeente betreurt het dat een aantal kwetsbare kinderen op dit moment niet goed wordt vervoerd en dat dit voor de ouders een extra belasting met zich meebrengt. In belangrijke mate is dit te wijten aan het tekort aan gekwalificeerde chauffeurs. in samenspraak met de gemeenten Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben zij intensief contact met de vervoerder om te bewerkstelligen dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost. De gemeente gaat ervan uit dat de vervoerder de dienstverlening per 1 januari 2020 volledig conform de kwaliteitseisen van het programma van eisen zal uitvoeren. Mocht dit niet het geval blijken te zijn, dan zal de gemeente vanaf die datum sancties opleggen in de vorm van een geldboete.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.