Datum: 29-07-2021 - 10:20
19
nov
'19
DOEN! stelt schriftelijke vragen inzake renovatie en verkeerssituatie rondom Raadhuisstraat.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

DOEN! stelt schriftelijke vragen inzake renovatie en verkeerssituatie rondom Raadhuisstraat.

DOEN! heeft opmerkingen ontvangen inzake de renovatie en daardoor de veranderde verkeerssituatie rondom Raadhuisstraat, Limburg Stirumstraat en Heilige Geestweg en stelt daarover de volgende vragen aan het college van B & W....

Vragen
1: De veiligheid en bewegingsmogelijkheden voor voetgangers en fietsers zijn niet goed geborgd door het ontbreken van een duidelijk trottoir. Hoe wordt dit opgelost?

2: Diverse groepen inwoners van onze gemeente zoals bijvoorbeeld ouderen met rollator, mensen in een rolstoel of moeders met kinderwagens hebben geen mogelijkheid zich veilig naar de overkant te bewegen door ontbreken van bijvoorbeeld een zebrapad. Hoe wordt dit opgelost?

3: De veiligheid van fietsers en automobilisten komt op een aantal plaatsen in het gedrang omdat de wijze van voorrangsverlening niet duidelijk en onoverzichtelijk is. Wat wordt hier aan gedaan?

4: Veel fietsers vanaf de van Limburg Stirumstraat steken schuin over naar de Raadhuisstraat en ook schuin over naar de Raadhuisstraat en naar de Heilige Geestweg hetgeen tot zeer gevaarlijke situaties leidt. Hoe wordt dit opgelost?

5: Algemene vraag: ligt het in de planning om deze situaties op korte termijn te verbeteren?

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.