Datum: 27-09-2021 - 05:39
06
nov
'19
Subsidieaanvraag van Stichting Welzijnskwartier is gehonoreerd.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Subsidieaanvraag van Stichting Welzijnskwartier is gehonoreerd.

Zoals u al eerder op BlikOp Noordwijk kon lezen konden aanbieders van jeugd- en jongerenwerkers een subsidieaanvraag indienen. In totaal hebben drie aanbieders van jongerenwerk op de tender een subsidieaanvraag ingediend. Een ambtelijk beoordelingsteam heeft deze beoordeeld. Het Nederlands Jeugdinstituut en de Adviesraad sociaal domein Noordwijk hebben een algemeen advies gegeven over de aanvragen...

Inkooporganisatie stichting RIJK heeft de beoordeling gecoördineerd. Na een zorgvuldige beoordeling van alle aanvragen, is besloten de subsidieaanvraag van stichting Welzijnskwartier te honoreren. Deze organisatie voldeed het best aan de gestelde wensen in de subsidietender en eindigde bovenaan de rangschikking. Uit de aanvraag van stichting Welzijnskwartier komt concreet naar voren hoe ze haar netwerkfunctie wil invullen binnen een integrale keten van professionals. Hierbij is het delen van informatie en afstemming met partijen benadrukt. Daarnaast heeft Welzijnskwartier ruim voldoende toegelicht dat de accommodatie een aanvullende rol heeft in het ambulant jongerenwerk. Tot slot sluit haar invulling ten aanzien van de coachende en signalerende rol bij de diverse doelgroepen (ruim) voldoende aan bij de gestelde wensen.

Een voorbehoud bij het bovenstaande is dat partijen nog 6 weken de mogelijkheid hebben om een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit.

Met ingang van 1-1-2020 voert stichting Welzijnskwartier het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Noordwijk uit. Hiervoor ontvangt de organisatie in 2020 een subsidie van €413.000. Dit is het huidige (2019) totale maximale budget voor het jongerenwerk.

In een toekomstig Ronde Tafel Gesprek (RTG) zal stichting Welzijnskwartier zich gaan voorstellen zodat de raad kan kennismaken en vragen kan stellen aan de organisatie die uitvoering zal geven aan het jeugd- en jongerenwerk in Noordwijk.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.