01
nov
'19
Stichting Duinbehoud maakt zich zorgen over fietsen en paarden op het strand.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Stichting Duinbehoud maakt zich zorgen over fietsen en paarden op het strand.

Stichting Duinbehoud heeft in een brief, gericht aan leden van de gemeenteraad, hun zorgen geuit over de twee moties die door de gemeenteraad zijn aangenomen. De moties betreffen het toelaten van paarden via de afrit van de Langevelderslag en het toelaten van fietsers op het strand...

Met de brief willen zij nogmaals een aantal afwegingen en belangen onder de aandacht brengen. Voor de Stichting Duinbehoud staan vooral de belangen van de natuur en de rust op het strand voorop. Ze zijn van mening dat deze belangen door de moties geschaad worden.

Met betrekking tot het toelaten van paarden op het strand via de afrit van de Langevelderslag roepen zij de juridische strijd tot de Raad van State in herinnering. Deze rechtszaken speelden zich af in 2014 en 2015 en werden door eiser gevoerd om wedstrijdpaarden op het strand rond de Langevelderslag toe te laten. De sulky's trainden voor wedstrijden en reden daarbij over grote afstanden met hoge snelheid naast elkaar. Hierdoor kwam niet alleen de veiligheid van andere bezoekers in het geding, maar werden ook de rustende en foeragerende vogels op het strand ernstig verstoord. Daardoor kwam ook de realisatie van het strandreservaat Noordvoort in gevaar. Gelukkig werd het verbod in de APV gehandhaafd, zodat zowel de veiligheid als de rust in het gebied Noordvoort kon worden gewaarborgd. Stichting Duinbehoud neemt aan dat de raad niet terug wil naar het toelaten van wedstrijdpaarden op het strand. Ze pleiten ervoor dat de gemeenteraad het toelaten van recreatiepaarden niet wilt toelaten op het strand ten noorden van de Langevelderslag, zodat de rust in het Strandreservaat Noordvoort gehandhaafd kan blijven.

Met betrekking tot het toelaten van fietsers op het strand spelen wat Stichting Duinbehoud betreft ook een aantal belangrijke afwegingen. Het gevaar bestaat dat het niet gaat om een enkele fietser, maar dat we hier te maken krijgen met groepen bikers, die al dan niet in clubverband met hoge snelheid over het strand willen rijden. Bovendien bestaat het gevaar dat er evenementen ontstaan zonder dat daarvoor vergunning wordt aangevraagd. Een groep fietsers zal geen oog hebben voor rustende vogels en dieren. Bovendien kunnen fietsers een gevaar vormen voor wandelaars, vooral als het gaat om een smalle strook hard strand waarvan alle gebruikers willen profiteren. Stichting Duinbehoud hoopt dat de raad voldoende tijd neemt om voor alle belanghebbenden tot een bevredigende oplossing te komen en dat ook in dit geval het strand ten noorden van de Langevelderslag gevrijwaard blijft van fietsers. 

Het strand is ook heel belangrijk voor natuur en vooral bij laagwater concurreren verschillende belangen elkaar. Als paarden en fietsers de laagwaterlijn opzoeken zal dat zeker ten koste gaan van rustende en foeragerende vogels. Stichting Duinbehoud brengt in herinnering dat in het verleden veel meer paarden op het strand kwamen. Op hoogtijdagen, vooral zaterdagen en zondagen met mooi weer, werd het harde strand door paarden regelmatig kapot gereden zodat wandelaars nauwelijks nog vooruit konden komen. Ze hopen dat ook dat de raad zich realiseert hoe druk het op deze dagen op het strand kan zijn en dat is niet alleen het geval direct voor de boulevards van Noordwijk, maar ook bij de andere afslagen zoals de Duindamse en Langevelderslag.

Het strand van Noordwijk behoort tot de parels van West-Europa en is daarmee van groot belang voor de rustzoekende toerist en recreant. De zonering van het strand is niet voor niets door de gemeenteraad in het verleden aangebracht, waarbij onderscheid is gemaakt tussen intensieve recreatie, extensieve recreatie en natuur en daarbij zijn bepaalde beperkingen zorgvuldig afgewogen. Stichting Duinbehoud hoopt dan ook dat de raad de tijd zal nemen om tot een goede belangenafweging te komen en tot een heroverweging van beide moties.

Geschreven door Marc Janssen, Consulent Kennermerduinen Stichting Duinbehoud.