Datum: 17-02-2020 - 15:17
08
okt
'19
Bijeenkomsten voor plan van aanpak 'Gebruik Woningen' (toeristische verhuur 'gewone' woningen).
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Bijeenkomsten voor plan van aanpak 'Gebruik Woningen' (toeristische verhuur 'gewone' woningen).

Zoals bekend heeft het college van burgemeester en wethouders richtlijnen vastgesteld om het oneigenlijk gebruik van woningen aan te pakken. Toeristische verhuur van 'gewone'
woningen is ook in Noordwijk merkbaar en dit heeft effect op de omgeving. Het kan overlast veroorzaken...

en ook zijn hierdoor minder woningen beschikbaar voor Noordwijkse woningzoekenden en starters. In juli hebben wij u ge├»nformeerd over het plan van aanpak 'Gebruik Woningen'. Zoals voorgesteld in het participatietraject willen wij met inwoners, omwonenden en andere belanghebbenden over de door het college vastgestelde richtlijnen in gesprek gaan. Hiervoor hebben wij vier (dezelfde) bijeenkomsten georganiseerd. U wordt uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn.

Bijeenkomsten met peiling
Tijdens de bijeenkomsten op maandag 28 oktober en woensdag 30 oktober krijgt men informatie over de richtlijnen en kan men vragen stellen over dit onderwerp. Alle vier bijeenkomsten worden afgesloten met een peiling via de smartphone om 18.00 uur en om 20.30 uur.

Noordwijk
maandag 28 oktober 2019
De Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103
17:00 uur -18:30 uur
19:30 uur -21:00 uur

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk
Noordwijkerhout
Woensdag 30 oktober 2019
Ontmoetingscentrum 'De Maasgaarde', Herenweg 9a
17:00 uur- 18:30 uur
19:30 uur -21:00 uur

Meer informatie over het project 'Gebruik woningen' is te vinden op de website van de gemeente Noordwijk.

Vervolg
De input die wordt opgehaald tijdens de bijeenkomsten wordt meegenomen in de door de raad vast te stellen beleidsvisie en uitvoeringsprogramma. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is ook een handhavingsplan en paraplubestemmingsplan Wonen.