Datum: 26-02-2020 - 22:55
17
okt
'19
Kernbezoek van wethouders Dennis Salman en Henri de Jong aan Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Kernbezoek van wethouders Dennis Salman en Henri de Jong aan Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee.

Op woensdagavond 2 oktober bezocht wethouder Dennis Salman de kernavond in de Vinkenhof in Noordwijk-Binnen. Er waren zo'n 35 personen (vanuit wijkverenigingen en overige belangstellenden) om met de wethouder in gesprek te gaan over diverse onderwerpen...

Het doel was om kennis te maken, kennis te delen, van elkaar te leren en aandacht te hebben voor samenwerking, hoe kunnen we elkaar helpen en versterken. Daarnaast was er ruimte voor het luisteren naar klachten en was er uitgebreide aandacht voor de app Fixi van de gemeente Noordwijk waar mensen terecht kunnen voor meldingen openbare ruimten. Er is verder nog gesproken over vrijwilligers, het verkeer in Noordwijk, openbare ruimtes en nieuwbouw. Na een gezamenlijk drankje werd de avond afgesloten.

Op maandagavond 14 oktober was het de beurt aan wethouder Henri de Jong om bewoners vanuit Noordwijk aan Zee te ontvangen in het Alexander Hotel. Er was een goede mix aanwezig van bezoekers. Jong-oud(er), werkend-pensionado, man-vrouw en van actief deelnemend tot alleen toehorend.

De circa 25-30 aanwezigen kregen een korte inleiding waarbij hen uitgelegd werd hoe ze hun kernboodschap/thema kort en duidelijk aan elkaar uit konden leggen. Na deze korte intro ging de groep uit elkaar en kon men in een ongedwongen sfeer en onder het genot van een hapje en drankje met elkaar in gesprek gaan. 

De wethouder wisselde regelmatig van groepjes en nam deel aan de gesprekken. De uitwisseling van gedachten ging over een scala van onderwerpen. Onderwerpen waar de inwoners zelf tegen aan lopen of onderwerpen die gemeente breed invloed hebben op een ieder. Met elkaar werd gekeken over wat de inwoners zelf voor mening hadden aangaande de onderwerpen en wat zij zelf als oplossing konden aandragen. Deze suggesties werden met de wethouder doorgenomen en werden daarna verzameld en genoteerd.

De wethouder zegde toe deze opmerkingen te betrekken bij zijn gesprekken met de ambtenaren en wilde kijken in hoeverre deze inbreng van de inwoners opgenomen kon worden in de uiteindelijke planvorming. Daarbij werden de aanwezigen verzocht om te gaan participeren in het vormgeven van de nieuwe omgevingsvisie. Middels inspraak kan men invloed hebben op de uiteindelijke vormgeving. Een aantal deelnemers nam deze gelegenheid waar en melde zich aan om mee te gaan praten.

De avond werd middels een samenvatting afgesloten waarbij een ieder zijn mening kon geven over deze opzet. De meeste deelnemers gaven aan dat deze opzet vooral prettig, benaderbaar en laagdrempelig was en dat ze het gevoel hadden echt met elkaar in gesprek te zijn geweest.

Enkele thema’s welke op deze avond aan bod zijn gekomen zijn;
Parkeerproblematiek en parkeerdruk
Sociale woningbouw voor de Noordwijkers
Allure Noordijk als onderscheidende Bollenbadplaats en de verwerking van het historisch besef daarin
Verbindingen openbaar vervoer met grote steden in de Regio
Het warme hart voor de natuur middels bloembakken, bomen meer opnemen in de openbare ruimte
Leefbaarheid in Noordwijk algemeen en meer openbare toiletten in het seizoen
Hoe om te gaan met enkele schandplekken.

Al met al een mooi pallet aan onderwerpen waaruit blijkt dat de aanwezigen betrokken Noordwijkers/sters zijn die het beste met hun gemeente voor hebben. Mensen die op dat vlak in de wethouder een belangrijke medestander vonden.