Datum: 29-07-2021 - 23:15
04
okt
'19
College voorziet start project Parallel Boulevard in 2021.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

College voorziet start project Parallel Boulevard in 2021.

De gemeente Noordwijk moet mogelijk besluiten de start van de uitvoering van de Parallel Boulevard te verplaatsen naar 2021. Aanleiding hiervoor is het eerste advies rond de stikstofproblematiek dat adviescollege Remkes op 25 september naar buiten bracht en de besluitvorming over aanvullende kredieten...

Het project Parallel Boulevard is, zoals het er nu voor staat, gehouden aan de geldende Europese natuurbeschermingsregels voor de Natura 2000 gebieden.

Programma Aanpak Stikstof
Tot mei jongstleden konden overheden op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) toestemming geven voor bouw- en aanlegactiviteiten in de buurt van Natura 2000 gebieden. De stikstofuitstoot tijdens de herinrichting van de openbare ruimte of de aanleg van riolering gaf geen aanleiding tot beperkende voorwaarden.

In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels. Door de nabijheid van Natura 2000 gebieden en de beperkte stikstofbelasting die op dit moment geldt, moet voor ruimtelijke ontwikkelingen in Noordwijk eerst een natuurvergunning verstrekt worden. Dit vertraagt de aanbestedingsprocedure die dit najaar zou starten.

Besluitvorming
Aanvankelijk was het idee om de werkzaamheden aan de Parallel Boulevard in een aaneengesloten periode uit te voeren. Een draagvlakonderzoek, risicoanalyse en overleg met klankbordgroepen leidt nu tot een voorstel met een uitvoering in drie winterperiodes. Dit brengt extra kosten met zich mee. Het college vraagt in 2019 hiervoor een aanvullend krediet bij de raad.

Ontwikkelingen blokkeren ambities
“De recente ontwikkelingen mede rondom stikstof blokkeren onze ambities. We zullen een pas op de plaats moeten maken en ons beraden op de volgende stappen”, bevestigen wethouder De Jong van de gemeente Noordwijk en hoogheemraad Von Faber van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het adviescollege stikstofproblematiek (de commissie Remkes) is voornemens om in het tweede kwartaal van 2020 een nieuwe aanpak te presenteren. Op basis van deze aanpak wordt de noodzakelijkheid van een natuurvergunning voor het project Parallel Boulevard opnieuw bekeken.

Droog, verkeersveilig en aantrekkelijk
Binnen het project Parallel Boulevard werken de gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland samen aan een droge, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Hiervoor is het verlagen van de grondwaterstand in het gebied essentieel. Daarom wordt het in 2016 vastgestelde Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de boulevard gecombineerd met de aanleg van een drainage onder de Parallel Boulevard. De drain moet het gebied klimaat adaptief maken en de grondwaterstand permanent verlagen.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.