Datum: 26-05-2020 - 07:20
20
sep
'19
NZLokaal en CDA dienen motie in inzake fietsgebruik strand.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

NZLokaal en CDA dienen motie in inzake fietsgebruik strand.

MOTIE LID Meiland (NZLokaal) en het CDA over fietsgebruik strand 

De gemeenteraad van Noordwijk; in vergadering bijeen op 24 september 2019;...

Constaterende dat:

- Tijdens het inloopspreekuur van 13 juni 2019 zijn door een inwoner van de gemeente Noordwijk vragen gesteld over het strandgebruik door fietsers.

- Er door de fractie van het CDA eveneens schriftelijke vragen zijn gesteld aan het college over het strandgebruik van fietsers.

- Deze vragen door het college zijn beantwoord op 30 juli 2019.

- De beantwoording de nadruk legt op het verkrijgen van een mogelijke ontheffing op basis van artikel 2:80 van de APV voor het houden van wedstrijden met mountainbikes.

- Er nog een afweging plaats zal vinden in het kader van de op te stellen Nota Strandbeleid, waarbij ook de harmonisatie van de APV’s van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zal worden meegenomen.

Overwegende dat:

- Het nog geruime tijd kan duren, voordat er een bevredigende oplossing zal zijn gevonden voor een verantwoord en veilig fietsgebruik op het strand.

- Er niets op tegen is, om vooruitlopend op een nog te voeren discussie over wedstrijdgebruik door mountainbikers, nu al een verantwoorde regeling te treffen voor individueel fietsgebruik.

- Voor een verantwoord fietsgebruik aansluiting zou kunnen worden gezocht bij het strandgebruik door paarden*.

- In afwachting van de bredere discussie over harmonisatie van beleid nu al dit fietsgebruik bij wijze van pilot zo spoedig mogelijk zou kunnen worden ingevoerd en vervolgens geëvalueerd.

Roept het college op:

- Met ingang van 1 oktober aanstaande, althans zo spoedig mogelijk, individueel fietsgebruik op het strand van Noordwijk bij wijze van pilot toe te staan conform de “paarden”-regeling en deze vervolgens te evalueren.

- Daartoe te komen met een algemeen ontheffingsbeleid en/of partiële herziening van de APV, vooruitlopend op een algemene harmonisatie en gaat over tot de orde van de dag.

* Periode: 1 maart tot 1 november (strand) Paarden niet welkom op het strand voor beide boulevards, vanaf afrit 1 tot en met afrit 21: tussen rijksstrandpalen 83.000 en 80.750.

* Periode: 1 juni tot 1 september (strand) Paarden niet welkom op het strand ter hoogte van Langevelderslag: tussen rijksstrandpalen 75.000 en 74.000.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • TuinExtra in Noordwijk vanochtend overvallen. (update: politie oproep getuigen)