Datum: 28-01-2020 - 00:12
08
sep
'19
Schriftelijke vragen CDA over drainage Parallel Boulevard.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Schriftelijke vragen CDA over drainage Parallel Boulevard.

Naar aanleiding van een mail met onderwerp 'besprekingsverslag van Hoogheemraadschap Rijnland met betrekking to de drainage Parallel Boulevard Noordwijk' heeft het CDA de volgende vragen gesteld aan het college....

In de doorrekening van Wareco geeft Hoogheemraadschap Rijnland aan dat het gewenste niveau niet gehaald wordt ten aanzien van de vereiste situatie.

a. Kunt u de toelichting en de rapportage aan ons ter beschikking stellen

b. Waarom wordt een lager niveau, niveau 2008, gekozen dan het huidige niveau waarbij alle kelders reeds droog zijn?

c. Waarom heeft Wareco niet breder gekeken en kan, naar het laat aanzien, bij een peil van 2008 volstaan worden met 3 pompputten om het “gewenste” niveau van 2008 wel te behalen?

d. Kunt u dit alsnog laten uitzoeken, hiervoor is voldoende tijd.

e. Kunt u dezelfde overzichtstekening van het grondwatermodel van het huidige drainage voorstel aan ons verstrekken?

Naar het laat aanzien biedt de oplossingsmogelijkheid van de alternatieve drainage oplossing mogelijkheden om ook op deze eenvoudige manier, die tevens beter te onderhouden is en momenteel heeft bewezen te werken een oplossing te zijn voor het eerdere grondwaterpeilprobleem. Wij verzoeken naast de vragen dan ook dat het college deze oplossing serieus verder uitwerkt als alternatief naast de voorgestelde aanpak en met een kostenvergelijk en risico analyse komt tussen beide aanpakken.

Namens de CDA fractie, Wim van Haaster CDA raadslid