Datum: 19-01-2021 - 00:56
19
aug
'19
PvdA stelt schriftelijke vragen aan B&W inzake fusietraject Wakersduin en Zeehonk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

PvdA stelt schriftelijke vragen aan B&W inzake fusietraject Wakersduin en Zeehonk.

Nadat op donderdag 11 juli de actiegroep “Zeehonk moet blijven” heeft ingesproken, heeft de fractie van PUUR tijdens de debatraad van 16 juli in de rondvraag geïnformeerd naar de scenario’s die door het college zijn onderzocht.
Wethouder Salman heeft in zijn beantwoording deze scenario’s naar onze mening slechts summier toegelicht. Bovendien is ook de functie...

van de huidige locatie Zeehonk als speelruimte en buurthuis voor het oude zeedorp niet besproken.

Daarom heeft de PvdA een aantal aanvullende vragen:

Vragen
1. Wilt u een kopie van de drie onderzochte scenario’s met de raad delen?

2. Is er ook een scenario uitgewerkt waarin beide schoollocaties worden
behouden? Zo ja, wilt u dat scenario met ons delen? Zo nee, waarom niet?

3. Zijn er in de genoemde scenario’s ook plannen opgenomen voor nieuwbouw op
de vrijkomende locatie van de Zeehonk?

4. Zo ja, is er bij deze nieuwbouwplannen rekening gehouden met behoud van de
speelruimte en buurthuisfunctie?

5. Zo nee, op welk moment kunt u de raad informeren over mogelijke invulling van
deze locatie?

6. Onderkent het college de grote behoefte aan speelruimte in het zeer
dichtbebouwde oude zeedorp?

7. Onderkent het college de behoefte aan een buurthuis in het oude zeedorp?

Namens de fractie van de PvdA.

Jan Janson.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.