Datum: 03-07-2020 - 19:07
17
jul
'19
Uitvoering project Parallel Boulevard in drie winters.
Geschreven door gemeente Noordwijk

Uitvoering project Parallel Boulevard in drie winters.

Het college van Noordwijk heeft dinsdag 16 juli 2019 haar voorkeur uitgesproken voor het uitvoeren van de herinrichting Parallel Boulevard in drie winterperiodes.  Het projectteam Parallel Boulevard krijgt de opdracht om de consequenties van deze voorkeur voor de aanbesteding en uitvoering van het project in kaart te brengen...

Met deze informatie neemt het college na het zomerreces een definitief besluit over de uitvoeringsperiode. Vervolgens zal een eventuele aanvraag voor extra krediet, dat nodig is om de afbouw en opbouw rondom twee zomerstops te financieren, voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

De tweede fase van de aanbesteding start vervolgens in het najaar van 2019, waarna de werkzaamheden in het najaar van 2020 beginnen. 

De voorkeur voor drie winterperiodes komt voort uit een zorgvuldige heroverweging van het in december 2018 genomen besluit, om het project aaneengesloten uit te voeren. Het is in Noordwijk aan Zee een ongeschreven regel, dat grote infrastructurele maatregelen niet in de zomermaanden plaatsvinden. Door de omvang en impact van het project leek een aaneengesloten uitvoering van dit project eerder toch wenselijk. Het besluit conflicteerde echter met het economisch belang van veel horecaondernemers, winkeliers en evenementenorganisatoren in Noordwijk aan Zee.

De grote zorgen van horeca en retail waren voor wethouders De Jong en Ter Hark aanleiding om een heroverweging van het besluit toe te zeggen en een draagvlakonderzoek te initiëren. In juni ontvingen ruim 1800 belanghebbenden in Noordwijk aan Zee een enquête. De response was bovengemiddeld hoog en geeft de resultaten een betrouwbaarheid van 95%.

Uit het onderzoek is gebleken, dat een meerderheid van de bewoners een voorkeur heeft voor doorwerken in een zomerperiode. Het verkorten van hinder is hierbij het belangrijkste motief. Echter de meeste ondernemers vanuit de horeca en retail hebben een sterke voorkeur voor uitvoering van het werk buiten de zomerperiode. Parkeren, bereikbaarheid en economisch belang wegen hierin het zwaarst, zo bleek uit het onderzoek. 

Uit zorgvuldige analyse van deze belangen door het projectteam in samenspraak met de klankbordgroepen van diverse doelgroepen is gebleken, dat de zorgen en risico’s die met bereikbaarheid, parkeren en economisch belang samenhangen, in de zomerperiode moeilijk weg te nemen zijn. Alleen werken in de winterperiodes lijkt de oplossing. Voordat hierover echter een besluit genomen wordt, zullen eerst de gevolgen (ook financieel) in kaart gebracht worden.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • TuinExtra in Noordwijk vanochtend overvallen. (update: politie oproep getuigen)