Datum: 06-12-2019 - 19:05
15
jul
'19
Stichting TON draagt bij aan Oude Dorpskern en Kurt Carlsen.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Stichting TON draagt bij aan Oude Dorpskern en Kurt Carlsen.

Ter bevordering van het toeristisch product Noordwijk heeft Stichting TON besloten om de aanvragen van Stichting De Oude Dorpskern, alsmede die van de Stichting Kurt Carlsen financieel te ondersteunen. In beide gevallen is er sprake van cofinanciering, wat één van de voorwaarden is voor het toekennen van aanvragen vanuit TON...

Wandelroute De Oude Dorpskern

De Oude Dorpskern heeft de bijdrage benut voor de productie van een handzame publicatie over de geschiedenis van Noordwijk Binnen. Dit handzame boekje is in drie talen uitgebracht, bevat informatie over de historische wandelroute en wordt verspreid door leden van DOD, gemeente, VVV en hotels.

Stichting Kurt Carlsen

De Stichting Kurt Carlsen krijgt een bijdrage om de voorbereiding te treffen die nodig zijn om een voorstel in te dienen tot de vernieuwing van de permanente huisvesting van de reddingboot en aanpalende materialen zoals de bootwagen, tractor en wippertruck. Met de realisatie van deze huisvesting zou de toekomst van voor Noordwijk historische reddingboot zeker gesteld zijn.

Stichting TON

De Stichting Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk (TON) bevordert de toeristische ontwikkeling van Noordwijk. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het (mede) verstrekken van gelden voor activiteiten die leiden tot het verbeteren van het toeristisch product, zowel op economisch als cultureel gebied. TON financiert geen (eenmalige) evenementen. Het werkgebied betreft de gemeente Noordwijk, dus ook Noordwijkerhout en de Zilk.

Aanvragen en beoordeling

Aanvragen dienen te voldoen aan de voorwaarden en kunnen uitsluitend tussen 1 januari en 28 februari of tussen 1 augustus en 30 september ingediend worden via de website www.tonnoordwijk.nl . De beoordelingstermijn is 2 maanden, waarna het bestuur schriftelijk terugkoppelt.

Bestuur

Het bestuur van Stichting TON bestaat uit Henk Kok, Ewout Cassee, Jaap Visscher, Tom van Schie, Jeanette Kok en Monique Beuk.