Datum: 23-10-2021 - 15:50
04
jul
'19
Voorstel profielschets nieuwe burgemeester overhandigd aan de commissaris van de Koning.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Voorstel profielschets nieuwe burgemeester overhandigd aan de commissaris van de Koning.

De extra raadsvergadering van de gemeente Noordwijk van vanavond in De Duinpan in De Zilk stond in het teken van de vaststelling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De commissaris van de Koning, de heer J. Smit, was hiervoor uitgenodigd...

Zoals u eerder op BlikopNoordwijk heeft kunnen lezen is de profielschets voor de nieuwe burgemeester gereed. De commissaris, de heer J. Smit, heeft vanavond de profielschets officieel in ontvangst genomen. De vacature zal op woensdag 10 juli 2019 bekend gemaakt worden in de Staatscourant.

Als gevolg van de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019 is een vacature ontstaan en is de procedure voor benoeming van een nieuwe burgemeester gestart. De vertrouwenscommissie is belast met de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester. De vaststelling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester door de gemeenteraad maakt hier onderdeel van uit.

Dit voorstel is bedoeld om de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast te stellen, waarna de vacature kon worden opengesteld.

De gemeenteraad heeft uit zijn midden een vertrouwenscommissie aangesteld, die de bijgevoegde profielschets voor de nieuwe burgemeester heeft opgesteld.
De gemeenteraad besprak het profiel met de commissaris van de Koning in de raadsvergadering van 4 juli 2019 en stelde deze formeel vast. De minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de Commissaris van de Koning, waarna geïnteresseerden kunnen
solliciteren.

De profielschets is tot stand gekomen na consultatie van de inwoners via een inwonersenquête. De uitkomsten maken onderdeel uit van de profielschets. Ook zijn het college, omringende gemeenten en een aantal regionale samenwerkingsverbanden uitgenodigd om mee te denken. De planning van de procedure is afgestemd met het Kabinet van de commissaris van de Koning.

Reacties op de vacature worden gestuurd naar zijne majesteit de koning, waarna de commissaris van de Koning de mogelijke kandidaten gaat selecteren. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast. De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie en stelt de aanbeveling vast, waarna benoeming bij Koninklijk Besluit volgt, via de commissaris van de Koning en op voordracht van de betrokken Minister.

Leden van de vertrouwenscommissie, de heer Knapp (voorzitter), de heer Gutlich, mevrouw van der Vossen en de heer Alkemade gaven een toelichting op een aantal vragen van de commissaris. 

De commissaris gaf nog een korte toelichting en nam daarop de profielschets in ontvangst.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.