Datum: 29-02-2020 - 08:30
06
jun
'19
Opening Parel Veldzicht: eerste project van Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Opening Parel Veldzicht: eerste project van Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek.

Parel Veldzicht is het eerste project van Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Dit voorjaar worden de eerste projecten afgerond die tot stand zijn gekomen dankzij het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. De gezamenlijke Bollenstreek-gemeenten willen dit resultaat graag vieren. Daarom werd op 6 juni a.s. de Parel Veldzicht officieel geopend...

Parel Veldzicht is het eerste onderdeel van het Gebieds-programma B(l)oeiende Bollenstreek dat wordt afgerond. In de afgelopen jaren zijn rond Streekmuseum Veldzicht aan de Herenweg in Noordwijk verschillende landschappelijke en recreatieve projecten uitgevoerd. De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond en Landgoed Veldzicht zijn de aanjagers geweest voor de projecten. Toen in 2017 de eerste subsidieaanvragen voor het Gebiedsprogramma konden worden ingediend, hadden zij hun plannen al klaar. ANLV Geestgrond heeft ook de uitvoering van de projecten op zich genomen.

B(l)oeiende Bollenstreek

De projecten zijn onderdeel van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek dat de samenwerkende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek samen met organisaties en ondernemers hebben opgesteld. Hiermee willen de gemeenten het landschap en de natuur versterken en de identiteit en de beleving van de Duin- en Bollenstreek voor bewoners en bezoekers vergroten. In de Duin- en Bollenstreek liggen 20 parels, waarvan Streekmuseum Veldzicht er één is.

Voor de uitvoering van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek heeft de provincie Zuid-Holland een programmasubsidie verleend. De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben ook zelf gelden bij elkaar gebracht. De projecten rond Veldzicht ontvangen een bijdrage vanuit de provinciale programmasubsidie en een regionale bijdrage van Holland Rijnland. Daarnaast financieren de gemeente Noordwijk en de ANLV Geestgrond mee.

Feestelijke opening

Vanmorgen hield Dave Dirks, projectleider van Parel Veldzicht, een verhaal met overzicht van de aanpassingen die het afgelopen jaar zijn verricht en wat allemaal valt onder het totale project van Parel Veldzicht, bijvoorbeeld de wandelroute die vorig jaar is geopend (er zijn afspraken gemaakt met bollentelers en kwekers om over hun grond te mogen lopen) en de duintuin op 's Heerenloo. Deze wandelroute verbindt Veldzicht via bollenvelden en weilanden met de duinen en zorgpark Willem van den Bergh van ’s Heeren Loo. Daar hebben vrijwilligers en deelnemers van de dagbesteding in Villa Tomata een duintuin aangelegd.

Veldzicht is het eerste project dat is gestart en opgeleverd. Ondersteund door fotomateriaal werd duidelijk hoeveel werk er verzet is, met name door de vrijwilligers van Museum Veldzicht. Ook extra aanpassingen die in eerste instantie niet op de planning stonden zijn meegenomen in het hele plan, zoals het verwijderen van de mestkelder en het verharden van het erf. Na overleg met de projectleider en de gemeente Noordwijk paste het gelukkig in het budgetplan, mede door sponsoring door bedrijven.

Er is extra parkeergelegenheid gecreëerd, ook voor fietsen. Het vogelbosje is opgeknapt, en vervolgens was het kruidenveld aan de beurt. Alle grond is omgekeerd, de gasleiding moest worden opgezocht en er werd water en stroom aangelegd vanaf de boerderij naar de kruidentuin.Ongeveer 450 strekkende meter beukenhaag is aangelegd. Een kenmerkende toegangspoort is aangelegd, met aan beide zijden banieren, zodat duidelijk is waar de nieuwe ingang is.

Na het grote grove werk was het tijd voor het fijnere werk, zoals het aanleggen van  de kruidenbedjes. Er werd een eerste plantdag georganiseerd met alle vrijwilligers om alle kruiden te gaan planten. Een ander belangrijk element die niet op de planning stond was het realiseren van een hooiberg. Vroeger heeft er ook een hooiberg gestaan. De hooiberg wordt nu gebruikt als startpunt van de wandeling, er staat daar ook een informatiepunt, en een lekker plekje om even te kunnen zitten. De aannemers die betrokken zijn geweest bij de hooiberg hebben deze ook grotendeels gesponsord. 

Jan Hoogeveen (vrijwilliger van Veldzicht en ANLV Geestgrond) memoreerde vooral aan de vele vrijwilligers die zoveel werk hebben verricht met alle werkzaamheden die moesten gebeuren. Twee jaar geleden was de ondertekening van dit project. Het is een heel verhaal wat er is opgezet. Na een gesprek in de boerderij kwam het erop waarom ze het niet allemaal zelf zouden doen? En dat is ook gebeurt, na toestemming van de vereniging van Geestgrond. Er moest veel gerealiseerd worden, afspraken met kwekers en met de Provincie, vanwege verzekeringswerk. Het heeft iedereen verrast dat er in zo'n korte tijd zoveel is veranderd. Zonder vrijwilligers kom je niet vooruit.

Ingrid Koops, vrijwilliger Tuingroep Veldzicht, gaf nog een toelichting over de tuingroep en wat zij voor werk hebben verzet. Met ongeveer 10 vrijwilligers werken ze samen met alle andere betrokkenen van Veldzicht. Er is bijvoorbeeld een prachtige schuur gebouwd, zodat het gereedschap opgeborgen kan worden. De zonnekleppen die de vrijwilligers dragen maken aan de bezoekers duidelijk dat ze de vrijwilligers kunnen aanspreken om meer informatie te krijgen. 

Waar komt de naam Dodoens Cruydentuin vandaan? Rembert Dodoens was een hele vooraanstaande arts en botanicus uit 1500 en hij was zeer geïnteresseerd in kruiden. Hij heeft een heel boek geschreven over kruid, en alles wat groeit en bloeit. Hij is de eerste geweest die alles heel specifiek beschreven heeft, en dat was heel belangrijk voor de toekomst. Ook hoe je de kruiden kunt toepassen bijvoorbeeld in de keuken of in de geneeskunde. Hij verdiende het zeker om zijn naam te verlenen aan de nieuwe kruidentuin.

De tuin werd aangepakt door vele handen en er werd besloten om van de kruidentuin een Dodoens Cruydentuin te maken. De vrijwilligers hebben diverse kruidentuinen bezocht om ideeën op te doen, en daar hebben ze gezien wat je het beste kan doen en wat je vooral niet moet doen. Bijvoorbeeld de tuin niet te groot maken omdat het ook nog onderhouden moet worden. Op basis van die informatie is er een plan gemaakt. De huidige kruidentuin werd leeg gemaakt en kruiden werden overgeplant. Er is een cursus gevolgd om nog beter te leren over de kruiden, hoe deze het beste te verzorgen, en de grond die daarvoor het beste gebruikt kan worden. Er is een grote compostbak gerealiseerd zodat alles in eigen beheer kan blijven.

Sjaak van den Berg, Wethouder en bestuurlijk verantwoordelijke sinds januari 2019, noemde Parel Veldzicht een icoon project van de B(l)oeiende Bollenstreek. Het gebiedsprogramma is opgesteld in 2016 en Veldzicht werd daarin een prioriteit en samen met ANLV Geestgrond en Oud Noordwijk voorgelegd. De subsidie moest toen nog aangevraagd worden. Het hele project heeft 160.000 euro gekost, waarvan de helft door de provincie betaald is, 25% vanuit de regionale bijdrage van Holland Rijnland en Geestgrond heeft ook een bijdrage geleverd, vooral in het kader van de zelfwerkzaamheid, de vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd. De gemeente Noordwijk heeft de resterende 20% gedaan. Als wethouder van Noordwijk, als vertegenwoordiger van het Noordwijkse gemeentebestuur maar ook als voorzitter van de landschapstafel is de heer van den Berg blij dat het gelukt is om met overheden en vrijwilligersorganisaties samen deze gezamenlijke droom te realiseren. 

Linda Böcker, Provincie Zuid-Holland, gaf aan dat eigenlijk oud-deputeerde Han Weber hier had moeten staan. Hij heeft zich de afgelopen 8 jaar keihard ingezet voor het uitdragen van de visie dat we meer biodiversiteit in deze regio, in onze mooie provincie, moeten realiseren en dat moeten versterken en behouden en meer moeten beleven. Dat is ook echt een aspect om de natuur dichtbij te brengen en daar ook heen te kunnen en ook zich in te kunnen zetten voor duurzame landbouw. Nu is Han Weber kort geleden afgetreden, er wordt ook nog een nieuw college gevormd, dus in de tussentijd neemt Linda Böcker de honneurs waar wat ze met liefde doet. Wat zij heel mooi vindt om hier te zien is al het enthousiasme waarmee alles is gerealiseerd. Ze is heel trots dat het in een regionale samenwerking gelukt is, met soepelheid van alle kanten, om het eerste project van het gebiedsprogramma ook echt tot een opening te brengen en ze kijkt er naar uit om dat voort te zetten, om de rest van de projecten ook uit te gaan voeren.

Leon Guyt, voorzitter Museum Oud Noordwijk, krijgt de vraag van Dave Dirks hoe hij het hele project heeft ervaren. Om bij het begin te beginnen, toen hij de plannen zag dacht hij: 'waar beginnen we aan?' Je moet er vertrouwen in hebben dat er iets tot stand gaat komen. En het was een unieke kans om Veldzicht wat uit te kunnen breiden met activiteiten die tot dan toe een beetje onderbelicht waren gebleven zoals eigenlijk het hele streekmuseum. Met dit project is dat geweldig gelukt. Veldzicht is daarmee nadrukkelijk op de kaart gekomen en daar is het bestuur van het genootschap en ook de vrijwilligers geweldig blij mee. Want je merkt ook dat het nieuwe vrijwilligers trekt en zij bestaan bij de gratie van vrijwilligers. 

Bij de entree van Streekmuseum Veldzicht is een informatiepaneel geplaatst, met uitleg over de gebouwen en tuinen op het erf.

Als feestelijke afsluiting van de Parel Veldzicht onthulde Sjaak van den Berg, wethouder van Noordwijk en coördinerend wethouder voor het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek, op 6 juni 2019 dit informatiepaneel en opende hij Dodoens Cruydehof.