Datum: 20-09-2019 - 12:35
06
jun
'19
Lezers schrijven: ingezonden brief door Leo Salman inzake woningbehoefte-onderzoek.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Lezers schrijven: ingezonden brief door Leo Salman inzake woningbehoefte-onderzoek.

Woningbehoefte-onderzoek gemeente Noordwijk, woonkernen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. Ontwikkeling woningvoorraad 2012-2018 (bron CBS):...

GEMEENTE              JAN-12      DEC-18          TOE/AFNAME     PERCENTAGE    NIEUWBOUW

Noordwijk                  12847        12492              -355                    -2,76%                  316

Lisse                           9637         10217               580                     6,02%                  548

Noordwijkerhout         6428           7144               716                    11,14%                  867

Hillegom                     8978          9766                788                      8,78%                  742

Teylingen                  14339         15588             1249                      8,71%                1094

Katwijk                      24307         26724             2417                      9,94%                2245

VRAAG NAAR WONINGEN (BRON HOLLAND RIJNLAND WONEN EN NOORDWIJKSE WONINGSTICHTING):

• Eind 2018 zijn er 101.480 woningzoekenden geregistreerd. 12% meer dan in 2017.

• Ruim 24.000 woningzoekenden hebben in 2018 één of meer keren op een woningpublicatie gereageerd. Dat is 24% van het aantal ingeschreven woningzoekenden (2017: 23%). Relatief het meest actief zijn de leeftijdsgroep tussen 23 en 45 jaar en eenoudergezinnen en kleine gezinnen met één kind.

• 85% van de woningzoekenden en 73% van de actieve woningzoekenden is vooral eenpersoonshuishouden en voor pakweg een vijfde deel tweepersoonshuishouden.

• 60% van de woningzoekenden en 57% van de actieven valt binnen de laagste inkomenscategorie. Respectievelijk 23% en 17% valt in de categorie midden laag. 80% valt onder de primaire doelgroep.

• De wachttijd in de Bollenstreek is opgelopen tot 7,3 jaar

• Zoektijd in de Bollenstreek is gemiddeld 1,5 Jaar. In Noordwijk is deze het langst, te weten 1,8 jaar!

• Noordwijk heeft ruim 1000 betaalbare woningen te kort.

• De enige oplossing om de druk op de woningmarkt te verlichten is het bouwen van nieuwe woningen!

WAT IS VAN BELANG IN NOORDWIJK?

Entree van Noordwijk fleurig houden voor het Toerisme BELANGRIJK! Bijdrage afspraak behoud 2.500 HA hoogwaardige bollengrond Bollenstreek

VAN GROOT BELANG!

Achterstand toename betaalbare woningen inlopen in Noordwijk

HET MEEST BELANGRIJK! MOGELIJKHEID OM TOENAME OP KORTE TERMIJN TE REALISEREN DOOR BOUWEN BRONSGEEST: 

1. Grond in de Bronsgeest is eigendom van de gemeente Noordwijk.

2. Een meerderheid in de (oude) Noordwijkse gemeenteraad had in 2018 al besloten dat er in de Bronsgeest z’n 600 woningen zouden mogen worden gebouwd.

3. Met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is overeenstemming bereikt voor compensatie van bollengrond elders in de Bollenstreek.

4. De provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met de bebouwing van Bronsgeest.

5. De provincie heeft ook ingestemd met de bouw van 60 tot 100 flexwoningen in de Bronsgeest.

VOORTGANG IN DE TOENAME VAN DE WONINGVOORRAAD IN DE WOONKERNEN NOORDWIJK-BINNEN EN NOORDWIJK AAN ZEE IS VAN HET GROOTSTE BELANG. GA AAN DE SLAG MET BRONSGEEST!

Dit woningbehoefte-onderzoek wordt u kosteloos aangeboden door Leo Salman.