Datum: 18-01-2021 - 23:15
30
me
'19
Ouders van de Zeehonk-kinderen overhandigen petitie ‘Behoud de Zeehonk’ aan wethouder Dennis Salman. 
Geschreven door Els van der Steen

Ouders van de Zeehonk-kinderen overhandigen petitie ‘Behoud de Zeehonk’ aan wethouder Dennis Salman. 

Gemeente Noordwijk en Sophia Scholen lijken achter gesloten deuren een compromis te sluiten om de Zeehonk te verhuizen, zonder enige inspraak van ouders of medezeggenschapsraad. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP), waar de raad in juli 2018 mee instemde, spreekt over onderzoeken van scenario’s. Maar ondertussen...

zegt de gemeente haar keuze al gemaakt te hebben; een verhuizing van de levendige Zeehonk naar de leeglopende Wakersduin-locatie.

De gemeente lijkt klakkeloos de wensen van de Sophia Scholen te volgen, terwijl die geen enkel verkennend gesprek met ouders, of zelfs de medezeggenschapsraad van de Zeehonk hebben gevoerd. De initiatiefneemster van de petitie, Els van der Steen, doet een noodroep: “We verliezen hiermee ons vertrouwen in ons lokale bestuur. We waarschuwen wethouder Salman om niet blind af te gaan op de wensen van Sophia Scholen, maar naar eigen inwoners te luisteren. We hebben in maart al aan de bel getrokken door deze petitie te starten, maar toen liet Salman weten dat ons signaal nog veel te vroeg kwam. Besluiten zouden nog niet genomen zijn. Met deze actie herinneren wij hem aan zijn eigen woorden.”

Nut en noodzaak zijn voor de ouders een raadsel. De voorspellingen qua leerlingaantal zijn positief, toont het IHP van de gemeente aan. De ouderraad is rijk vertegenwoordigd en actief, de CITO-resultaten behoren tot de beste 20% van Nederland. Daarnaast is het schoolplein aangesteld als officieel speelveld en onlangs vernieuwd door inzet vanuit gemeente, ouders en lokale bedrijven. Het plein en school vormen een kloppend hart en centrale ontmoetingsplek.

Een verhuizing zou ook haaks staan op de omgevingsvisie van Noordwijk. De visie kiest voor een dorps karakter, menselijke maat, sociaal economische vitaliteit en spreiding van scholen. Kinderen uit De Zuid, Dobbelmanduin en Oude Zeedorp zouden volgens de visie dan niet naar de andere kant van het dorp moeten rijden om daar naar een grote onpersoonlijke school te gaan.

De ouders maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Zo woont het gros van de Zeehonk-kinderen in de buurt en gaan lopend naar school. Een verhuizing betekent dat al deze kinderen de drukke Quarles van Uffordstraat moeten oversteken.

Verkoop van de grond en vol laten bouwen van deze centrale ontmoetingsplek zou de gemeente veel geld opleveren. Maar de ziel is dan wel uit de wijk.

Foto: Els van der Steen. 

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.