Datum: 27-06-2019 - 00:18
22
mrt
'19
Kernbezoek Noordwijk-Binnen met wethouder Salman met inspraak van Leo Salman (foto's + verslag).
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Kernbezoek Noordwijk-Binnen met wethouder Salman met inspraak van Leo Salman (foto's + verslag).

Noordwijk Binnen - In de kern draait het om jou
Elk collegelid is aanspreekpunt voor een kern. In de komende weken zijn er kernbezoeken georganiseerd. Wethouder Dennis Salman beet het spits af op 21 maart 2019. De eerste van vier...

Wethouder Salman is aanspreekpunt voor de kern Noordwijk Binnen. Zijn ontmoeting met Noordwijk Binnen was op donderdagavond 21 maart 2019 op Sportpark Duinwetering.  Hij hoopte betrokken inwoners te ontmoeten die hem zouden vertellen wat zij belangrijk vinden. Wat de aandacht behoort te krijgen. Dat geeft de wethouder een mooi inzicht in wat leeft. Alle collegeleden zullen de komende weken zo’n kernbezoek afleggen. Wat ze te horen krijgen zullen ze gebruiken bij het maken van de keuzen waarvoor ze staan, onder andere bij het opstellen van de Collegeagenda Noordwijk. Want als er iets de nieuwe aanpak van dit eerste college van de nieuwe gemeente typeert, dan is het wel het streven om alle aandacht te besteden aan wat er leeft in de kernen. Om daarvoor oog te hebben, en, als het even kan samen met de inwoners optrekken om knelpunten op te lossen. Hun kennis en kunde is onontbeerlijk. Niet voor niets is het motto: in de kern van de zaak draait het om jou.

Dennis Salman opende de avond met een speech:

Dames en heren, Wat fijn om jullie allemaal te zien. Dit is de eerste avond in een reeks bezoeken van het college aan onze prachtige vier kernen. Vanavond Noordwijk Binnen en de komende weken komen Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk aan de beurt. Na de fusie is onze gemeente een stuk groter geworden. Een schitterende gemeente waarin de inwoners zich sterk gebonden voelen met hun kern. En onze kernen blijven natuurlijk uniek. Met een eigen identiteit en tradities die we moeten koesteren. Omdat die kernen zo belangrijk zijn, heeft elke wethouder er één onder zijn hoede genomen. Als aanspreekpunt voor inwoners. En ik ben dat voor jullie, de inwoners van Noordwijk Binnen. Een kern vol met historie. Met de prachtige Voorstraat, de Kerkstraat, de Sint Jeroen en unieke gemeentemonumenten. Met trotse inwoners in wijken met een eigen karakter zoals Boerenburg, Vinkenveld en de Grashoek. Maar ook met ruimte voor nieuwbouw zoals in Offem Zuid. En de plek waar mijn hart en familiegeschiedenis ligt. Opa Dirk Salman had er een café in de Kerkstraat en opa Nard Augustinus een feestwinkel in de Molenstraat.

Noordwijk Binnen is de kern waar ik ben opgegroeid en nog altijd woonachtig ben met mijn gezin in het mooie Boechorst. We hebben deze avonden georganiseerd om te horen wat er bij u leeft. Wat verdient aandacht? Welke knelpunten ziet u? Kortom: vertel ons waar we in Noordwijk Binnen, in uw wijk, buurt of straat, werk van moeten maken. Onze agenda willen wij in lijn brengen met jullie agenda. Daarom is de informatie die wij vanavond krijgen van groot belang. Wij gebruiken het bij het opstellen van onze collegeagenda. Dat verdient wat uitleg.

Dit college is door de fusie in slechts een paar weken tot stand gekomen. Dat is gebeurd op basis van een coalitie-akkoord, waarmee we alvast aan de slag zijn gegaan. Maar we moeten ook nog een college-agenda opstellen. Hiermee geven we aan wat het college de komende ruim 3 jaar gaat doen. En hiervoor staan we natuurlijk open voor uw goede inbreng. Uw goede ideeën gaan wij actief verzamelen. Natuurlijk hoeft u hiervoor het coalitie-akkoord niet uit uw hoofd te kennen. Vanavond stellen wij u slechts twee simpele vragen: wat vindt u top of tip? Welke zaken waardeert u en wilt u behouden? En welke tips heeft u? Waar moeten wij (meer) werk van gaan maken de komende jaren? Het doel is natuurlijk duidelijk. Van Noordwijk Binnen met zijn allen een fijne woon- en werkplek maken.

Niet alle ideeën, ik zeg het maar vast, kunnen uitgevoerd worden. We moeten beoordelen en keuzes maken. Dat hoort nou eenmaal bij het besturen van een gemeente. Kan uw idee volgens de wet- en regelgeving? Wat zijn de kosten? Is het een taak voor de gemeente of juist van de inwoners, wijkverenigingen of organisaties in de kern zèlf? Ik beloof u echter één ding. Uw idee wordt serieus gewogen. Alle ideeën worden opgenomen in een verantwoording. Wij vermelden specifiek wat ermee wordt gedaan. In de kern draait het om u, de inwoner. Ik loop straks rond. Net als mijn collega-wethouders Sjaak van den Berg, Roberto ter Hark en Henri de Jong. En natuurlijk onze burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld en de gemeentesecretaris Carsten Hof. Spreek ze gerust aan en schrik niet als ze u aanspreken. Dank u wel.

Ingezonden brief van Leo Salman die hij tijdens het bezoek aan de Kernavond heeft ingebracht:

Ik sta hier als betrokken inwoner van de woonkern Noordwijk, niet gebonden aan een partij of organisatie. Ik ben jarenlang bestuurslid geweest bij de lokale woningcorporatie en de laatste 25 jaar van mijn werkzame leven directeur bij een woningcorporatie. Ik draag de sociale woningbouw een warm hart toe. Daarom vind ik dat het besluit over de het bouwen op de locatie Bronsgeest niet moet worden uitgesteld. Op zich is de samenstelling van dit college in balans, met een inbreng van lokale partijen Noordwijk en Noordwijkerhout. Maar er is een te grote concessie gedaan aan het CDA en de VVD door een rem te zetten op Bronsgeest. De Noordwijkse Woningstichting heeft daar terecht een stevige reactie op gegeven.

Ik wijs eerst even op het verleden. Vanaf 1970 heeft Noordwijk in twee of drie fases grond afgestaan aan Katwijk voor woningbouw, waaronder bollengrond! Dat gaat wellicht over tussen de 100 en 200 ha grond, waarop hele wijken zijn gebouwd! Maar de 27 ha bollengrond van Bronsgeest moet behouden blijven. Ik snap de wens van het CDA en VVD voor het behoud van bollengrond, mijn vader was ook bollenkweker. Maar nu is het tijd om een andere afweging te maken.

De behoefte aan sociale huurwoningen en andere betaalbare woningen is te groot om deze kant- en klare bouwlocatie te laten schieten. Het percentage sociale huurwoningen in de woonkern Noordwijk is nog steeds erg laag t.o.v. de omliggende gemeenten. Noordwijk is altijd al traag geweest met het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties. Ik heb op de website van het CBS gekeken naar de ontwikkeling van de woningvoorraad in de Duin- en Bollenstreek. Daaruit blijkt dat de woningvoorraad in Noordwijk is gedaald! In alle andere gemeenten is de woningvoorraad gestegen met percentages van 6% in Lisse tot zelfs ruim 11% in de oude gemeente Noordwijkerhout. In de gemeente Katwijk is de voorraad met bijna 10% gegroeid. Op welke gronden is dat grotendeels gebeurd, denkt u? Dat kan niet anders dan op de “bollenstreek erfgronden” in de hele streek. Als het cijfer van Noordwijk wordt vertekend door onttrekking van vakantiewoningen, kijk dan even naar de nieuwbouwcijfers in bijgaand staatje. Ook daaruit blijkt dat Noordwijk ver achter blijft!

Nu er in Noordwijk mogelijkheden bestaan om voortvarend betaalbaar te bouwen wordt er opnieuw een spaak in het wiel gestoken. Ik heb geen vertrouwen in de zoekactie van het college naar bouwlocaties, noch in de noodzaak van het opstellen van een nieuwe woonvisie of het onderzoeken naar de woningbehoefte voor de toekomst. Dit soort beloften genereren alleen veel papier! Maar er moeten stenen worden gestapeld, geen papier! In december 2018 is er instemming van de Provincie gekomen voor de bebouwing van Bronsgeest, met zelfs ruimte voor extra sociale huurwoningen. Daarin werd ook gewag gemaakt over afspraken met GOM voor compensatie bollengrond elders. Bovendien, het definitief maken van deze beslissing om Bronsgeest niet te bebouwen kost de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse Woningstichting heel veel geld. Het wrange en tegenstrijdige is dat er plannen zijn om aan de zuidkant van het Vinkeveld kwalitatief hoogwaardige bollengrond aan de Greenport Ontwikkeling Maatschappij te verkopen voor de bouw van dure (!) villa’s om zo geld te genereren voor behoud van de 2500 ha bollengrond in de streek. In de raadscolumn van De Noordwijker van afgelopen dinsdag zei de fractievoorzitter van het CDA Theo Alkemade dat de “uitkomst over Bronsgeest nog geenszins vaststaat”. Ik hoop van harte dat de 100 dagen die het college gebruikt om tot definitieve plannen te komen worden benut om tot wijziging van het voornemen inzake Bronsgeest te komen. Ik doe een dringend beroep op het college om gebruik te maken van de bouwmogelijkheden op Bronsgeest. De woonkern Noordwijk is aan de beurt!

Het volgende kernbezoek is in Noordwijk aan Zee in het Palace Hotel op dinsdagavond 26 maart 2019 van 19.30-21.30. Aanspreekpunt is Henri de Jong.

Foto's: Richard van Egmond

 

Meest populair

  • Man vermist Noordwijk (Update 8)
  • 33 Noordwijkse restaurants samen in Campagne 2 FOR 1 (2013)
  • Automobilist vliegt over de rotonde en schept meerdere fietsers op de Gooweg
  • Terug in de tijd: Hoe zag discotheek Boule 7 er ook alweer van binnen uit?
  • Jongen afgetuigd in de Abraham van Rooijenstraat