17
mrt
'19
Schriftelijke vraag van Lijst Salman Noordwijk aan college B&W inzake herinrichting Sportpark vv SJC.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Schriftelijke vraag van Lijst Salman Noordwijk aan college B&W inzake herinrichting Sportpark vv SJC.

Lijst Salman Noordwijk stelt een schriftelijke vraag aan het college van B&W met als onderwerp de herinrichting van Sportpark De Boekhorst én Sportpark vv SJC. Aanleiding daarvoor is dat de fractie van Lijst Salman Noordwijk verheugd was ...

te vernemen dat Vessies Infra uit Lisse en Hillegom bij beslissing van het college van B&W op 5 maart de opdracht is gegund voor het aanleggen van sportpark de Boekhorst. In 2021 moet de herinrichting gereed zijn. De aanbesteding voor de nieuwbouw van sportpark vv SJC is inmiddels ook beëindigd. Over anderhalf jaar, als de club op 26 september 2020 honderd jaar bestaat, moet het nieuwe complex van vv SJC af zijn. Dat is altijd de bedoeling geweest.

Vragen:

1:  Kunt u een update geven met betrekking tot de aanbesteding en eventuele gunning van opdracht inzake de herinrichting van sportpark vv SJC?

Met vriendelijke groet,

Kim van Eeden namens de fractie van Lijst Salman Noordwijk