Datum: 29-02-2020 - 08:48
14
mrt
'19
PUUR en GroenLinks stellen schriftelijke vragen aan college van B&W.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

PUUR en GroenLinks stellen schriftelijke vragen aan college van B&W.

PUUR en GroenLinks stellen schriftelijke vragen aan het college van B&W met als onderwerp de inspraak Stichting Outdoor4Disabled (Ronde Tafel Gesprek 12 maart 2019) op 13 maart 2019. Aanleiding is de inspraak van Stichting Outdoor4Disabled...

tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 12 maart jl. Zowel PUUR als GroenLinks verbazen zich over de stroefheid van de zijde van de gemeente in verband met het ontheffingsverzoek voor strandrups ingediend door de Stichting Outdoor4Disabled. In het kader van efficiëntie stellen beide fracties onderstaande vragen, hiermee wordt voorkomen dat het college tot tweemaal toe vragen van een gelijke strekking dient te beantwoorden. Gezien de actualiteit verzoeken wij het college onderstaande vragen met spoed te beantwoorden, zodat er duidelijkheid is ruim vóór de eerste geplande rit met de strandrups t.w. 15 april a.s. Vragen;:

1. Hoe staat het college, dat een effectieve, efficiënte, klantgerichte dienstverlening nastreeft tegenover de houding van de gemeente in deze casus?

2. Op welke wijze denkt het college uit de impasse met de Stichting te kunnen komen?

3. De Stichting heeft de eerste en reeds volgeboekte strandrups rit gepland staan op 15 april a.s.. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat deelnemers gedupeerd worden?

Wij kijken uit naar de beantwoording van bovenstaande vragen.

Hoogachtend, Taetske T. Visser-Danser, Fractievoorzitter PUUR

Louis Koppel, Fractievoorzitter GroenLinks

Daarnaast stelt PUUR schriftelijke vragen aan het college van B&W betreffende het onderwerp de verhuizing van basisschool Zeehonk na de fusie. Aanleiding is dat ouders van de basisschool Zeehonk verontrust zijn over een mogelijke verhuizing van de school  op 13 maart 2019: “Gemeente en onderwijskoepel Sophia Stichting zijn bezig met een mogelijke fusie tussen Zeehonk uit de Julianastraat en Wakersduin aan de Hoogwakersbosstraaat. De gemeente doet nu onderzoek naar een geschikt pand” PUUR hecht aan het belang van basisonderwijs in kleine scholen in iedere wat grotere kinderrijke wijk. Een dergelijke verhuizing zoals aangekondigd is wat PUUR betreft onwenselijk, tenzij de verhuizing breed ondersteund wordt door de betrokken ouders.

Vragen

1. Welke informatie is er vanuit de gemeente gedeeld met de ouders waarover zij zich ongerust maken?

2. Op welke wijze gaat het college deze ongerustheid wegnemen bij de betrokken ouders?

3. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de fusie tussen beide scholen en de zoektocht naar een “geschikt pand”?

4. Bent u het met PUUR eens dat het onwenselijk is de school te verhuizen, tenzij de verhuizing breed ondersteund wordt door de betrokken ouders? Zo neen, waarom niet?

Wij zien de beantwoording van bovenstaande vragen met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend, Taetske T. Visser-Danser Fractievoorzitter PUUR