Datum: 18-08-2019 - 07:03
09
mrt
'19
Lijst Salman Noordwijk stelt schriftelijke vragen aan college van B&W inzake sluiting politiebureau.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Lijst Salman Noordwijk stelt schriftelijke vragen aan college van B&W inzake sluiting politiebureau.

Namens de fractie van Lijst Salman Noordwijk:

Het is een feit dat lokale betrokkenheid leidt tot veiliger buurten. De politiezorg is een lokale overheidstaak waar de burgemeester mee belast is...

De gemeenteraad moet nauw betrokken worden bij alle zaken die de openbare orde betreffen. De gemeenteraad moet invloed hebben op de totstandkoming van het jaarlijkse beleidsplan en de evaluatie daarvan. In de beleidscyclus voor de sturing van de politie moet de gemeenteraad, door tussenkomst van de burgemeester, op een zodanig moment betrokken worden dat een daadwerkelijke beïnvloeding van het beleid mogelijk is. Daarbij moet allereerst aandacht besteed worden aan de te behalen resultaten (kwaliteit en kwantiteit), maar de gemeenteraad moet ook toezien op de wijze waarop de politie haar taak uitoefent in relatie tot de samenleving. Het gaat dan om factoren als bereikbaarheid, toegankelijkheid, effectiviteit, prioriteitsstelling en burgergerichtheid. Door wijk- of dorpsgerichte werkwijze komt de politie dichterbij de burger te staan en wordt de betrokkenheid bevorderd. De politie moet altijd goed bereikbaar zijn en het politiebureau moet zoveel mogelijk tot laat in de avond open zijn.

Via media bereikte ons berichten over de sluiting van het Noordwijkse politiebureau.

Lijst Salman Noordwijk is van mening dat hierdoor de bereikbaarheid van de inwoners van Noordwijk richting Politie na eerder aanpassingen in de openingstijden nog verder wordt verkleind.

Daarnaast zal het gevoel van veiligheid afnemen en bovendien wordt hierdoor de afstand Burger – Politie vergroot.

Daarom stelt de fractie van Lijst Salman Noordwijk schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Vragen:

1 Sinds wanneer is deze maatregel bij het college bekend?

2 Deelt u onze mening dat het Noordwijk een eigen politiebureau zou moeten behouden?

3 Welke afstemming heeft hierover plaatsgevonden met de portefeuillehouder?

4 Wat gaat U eraan doen om slechtere dienstverlening te voorkomen?

5 Wat gaat U eraan doen om het gevoel van veiligheid/ de veiligheid voor de inwoners te borgen? In de berichtgeving wordt gemeld dat er wel een mogelijkheid bestaat om aangiftes e.d. te doen.

6 Welke zijn de mogelijkheden daarvan?

Met vriendelijke groet, Peter van Bockhove namens de fractie van Lijst Salman Noordwijk.

Meest populair

  • Man vermist Noordwijk (Update 8)
  • 33 Noordwijkse restaurants samen in Campagne 2 FOR 1 (2013)
  • Automobilist vliegt over de rotonde en schept meerdere fietsers op de Gooweg
  • Terug in de tijd: Hoe zag discotheek Boule 7 er ook alweer van binnen uit?
  • Jongen afgetuigd in de Abraham van Rooijenstraat