Datum: 27-02-2020 - 21:45
17
jan
'19
Open brief aan inwoners Gemeente Noordwijk van PUUR, D66 en PvdA
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Open brief aan inwoners Gemeente Noordwijk van PUUR, D66 en PvdA

Geachte inwoners, de grote negatieve gevolgen van niet bouwen op Bronsgeest:

• Geen betaalbare woningen op korte termijn voor starters, senioren en jonge gezinnen

• Ca 17 miljoen gemeenschapsgeld en 660 woningen gaan door het afvoerputje....

Het nieuwe college van NZLokaal, CDA, VVD en Lijst Salman Noordwijk gaat geen woningen bouwen op Bronsgeest. PUUR, D66 en PvdA maken zich hierover grote zorgen. Wij zijn juist voor snel, sociaal en betaalbaar bouwen om te voldoen aan de enorme vraag hiernaar. PUUR, D66 en PvdA houden zich aan hun gedane beloftes aan de kiezer en blijven zich inzetten voor het snel realiseren van goede en betaalbare huisvesting voor al onze inwoners, in tegenstelling tot de loze belofte van Lijst Salman Noordwijk en NZLokaal. De locatie Bronsgeest is bij uitstek de plek om permanent 240 en tijdelijk (ca. 10 jaar) 100 sociale huurwoningen snel te realiseren omdat:

• Het de enige grote bouwlocatie is in (oud) Noordwijk

• De grond grotendeels in eigendom is van de gemeente

• Er voldoende ruimte is om ook een mooie entree van Noordwijk te maken met respect voor de bollencultuur Wij staan niet alleen:

• De honderden woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan worden teleurgesteld.

• De Noordwijkse Woningstichting wil voor 2027 ca. 600 sociale huurwoningen bouwen en stuurde een brandbrief naar het college: ‘toezegging van u dat er de komende drie jaar 30% sociaal gebouwd wordt is een holle frase als er geen locaties beschikbaar zijn; 30% van NIKS, is nog steeds NIKS’.

• Provincie is akkoord met 10% extra sociale woningen in Bronsgeest: ‘er mogen 660 i.p.v. 600 woningen komen met als voorwaarde 40% sociale woningbouw’.

• Stichting Huurdersbelang: ‘Vasthouden aan prestatieafspraken met de gemeente’. Deze werden nota bene op 20 december jl. ondertekend door wethouder Salman.

• Lang bestaande afspraak met regiogemeenten: geen verlies van bollengrond. De bollengrond van Bronsgeest wordt elders in de regio gecompenseerd. Samenvattend:

• Wethouder Salman doet niet wat hij belooft. In het verkiezingsprogramma “Beslist Beter” van Lijst Salman Noordwijk staat: ‘Nieuwbouwwijk Bronsgeest wordt versneld gerealiseerd met 40% sociale woningen, met voorrang voor Noordwijkers’.

• De komende 3 tot 6 jaar komen er nauwelijks nieuwe betaalbare woningen voor starters, senioren en jonge gezinnen; Noordwijkers worden gedwongen elders hun woning te vinden.

• De bouwlocatie Bronsgeest moet worden afgewaardeerd. Dat betekent € 17 miljoen verlies voor de gemeente; dat is € 1.000 kosten per huishouden waar niets tegenover staat.

• Vergrijzing van Noordwijk, waardoor Noordwijk een slaapdorp wordt.

Op 22 januari a.s. wordt tijdens een openbare raadsvergadering het coalitieakkoord 2019-2022 van NZ Lokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk besproken, aanvang 20:00 uur, locatie Duinpan in De Zilk.

Sociale huisvesting zal voor ons tijdens deze avond een belangrijk onderwerp zijn.

PUUR – Taetske Visser-Danser , D66 – Dick Gutlich, PvdA – Jan Janson