Datum: 26-06-2019 - 18:54
22
jul
'18
Bijscholing over nieuwe doelgroepen van nieuwe taken
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Bijscholing over nieuwe doelgroepen van nieuwe taken

De afgelopen maand zijn op 4 locaties in de Bollenstreek introductiecursussen gehouden voor gemeentelijke medewerkers en medewerkers van maatschappelijke organisaties en partners.

In het kader van de maatschappelijke zorg en beschermd wonen krijgt de gemeente op termijn meer taken en verantwoordelijkheden. De introductiecursus is een eerste stap in de voorbereiding hierop.

Hetzelfde kennisniveau

De introductiecursus heeft als doel om de gemeentelijke medewerkers en maatschappelijke partners op het zelfde kennisniveau te brengen. Nu is deze kennis vooral aanwezig bij partners als het maatschappelijk werk en MEE. Aan deze cursus namen veel verschillende medewerkers deel, zoals medewerkers uit sociale teams, welzijnswerk, woonconsulenten, praktijkondersteuners, politieagenten en beleidsmedewerkers. Zo is het ook makkelijker om met elkaar samen te werken.  

Meer uitleg over de doelgroepen

In totaal hebben 60 deelnemers uit 6 gemeenten uitleg gekregen van mevrouw Anitra Vink van Stimulansz. Zij vertelde over soorten stoornissen. Hoe je hier mee kunt omgaan. Daarbij kwamen verschillende problemen die mensen kunnen hebben langs zoals psychische, psychogeriatrische, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, bipolaire stoornis of bijvoorbeeld een verslaving.

Geleidelijke overgang

Begin dit jaar heeft het college de uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen Omzien naar elkaar vastgesteld. In deze agenda worden de diverse actielijnen uitgezet die ervoor moeten zorgen dat gemeenten geleidelijk de taken overnemen die nu door de gemeente Leiden worden uitgevoerd. Eén van de actielijnen is de versterking van de capaciteit op lokaal niveau om om te gaan met de problematiek van dakloosheid, verslaving, psychische stoornissen en licht verstandelijke beperkingen. Verwacht wordt dat er nog specifieke opleidingen zullen volgen.

Meer informatie via Lokaal Loket

Bij dreigende of werkelijke dak- en thuisloosheid kan het Lokaal Loket Noordwijk helpen om dit te voorkomen of helpen tijdelijke opvang te organiseren. De Stichting de Binnenvest houdt wekelijks een spreekuur in het gemeentehuis. Dit spreekuur is elke dinsdag van 13:30 tot 14:30 uur. Voor meer informatie: www.lokaalloketnoordwijk.nl/wonen

Meest populair

  • Man vermist Noordwijk (Update 8)
  • 33 Noordwijkse restaurants samen in Campagne 2 FOR 1 (2013)
  • Automobilist vliegt over de rotonde en schept meerdere fietsers op de Gooweg
  • Terug in de tijd: Hoe zag discotheek Boule 7 er ook alweer van binnen uit?
  • Jongen afgetuigd in de Abraham van Rooijenstraat