Datum: 23-03-2019 - 05:47
16
me
'18
Het einde van gas is pas het begin van de toekomst
Geschreven door Lijst Salman

Het einde van gas is pas het begin van de toekomst

Het einde van gas is pas het begin van de toekomstIn de brief van 3 april 2018 is het College van burgemeester en wethouders door ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) daarom aangeschreven.

Het rijk stelt maar liefst 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken.

Uit de  antwoorden op onze schriftelijke vragen van 5 april blijkt dat de gemeente Noordwijk er nog (lang) niet klaar voor is!

'Het is voor de gemeente Noordwijk niet haalbaar een plan in te dienen dat voldoet aan de gestelde eisen. De gemeente beschikt nog niet over een haalbaarheidsstudie of concreet plan voor het aardgasvrij maken van een wijk en is bijgevolg nog niet toe aan de stap naar uitvoeringsfase.’, aldus het College van Burgemeester en Wethouders.

Kansen worden voor open doel gemist en geld wat voor het grijpen ligt laat Noordwijk liggen!!

In dezelfde brief roepen de ministers het college op, indien u verwacht in 2019, 2020 of 2021 te gaan starten met het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, zich voor 1 juli aan te melden voor deelname aan een leerprogramma rond de proeftuinen die in 2018 gaan starten.

Uit uw antwoorden blijkt geenszins dat de gemeente Noordwijk zich hiervoor wel heeft aangemeld. Daarentegen verwijst het college in haar antwoorden op voorgaande schriftelijke vragen van Lijst Salman Noordwijk  slechts naar een regionaal energieakkoord en een in ontwikkeling zijnde Warmtevisie. Een visie die vervolgens nog uitgewerkt moet worden.

Lijst Salman Noordwijk deed inmiddels navraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Kwartiermaker Programma Aardgasvrije Wijken meldde ons schriftelijk: 'Enkele tientallen gemeenten hebben al gemeld belangstelling te hebben om mee te doen met de grootschalige proeftuinen in 2018. Er zijn hiervoor nog geen aanvragen ingediend. De uiterste datum van indienen is 1 juli 2018. Pas dan is bekend hoeveel gemeenten daadwerkelijk willen deelnemen.'

Nu blijkt dat al veel gemeenten zich hebben aangemeld of contact hebben gelegd over de grootschalige proeftuinen voor aardgasvrije wijken, het leerprogramma en de aanmelding van wijken voor 2019, 2020 en 2021, heeft de fractie van Lijst Salman Noordwijk vervolgvragen voor het College van burgemeester en wethouders:

1. Waar liggen de prioriteiten van de gemeente Noordwijk voor wat betreft het gasloos maken van bestaande woningen?

2. Als de gemeente Noordwijk, tot onze verbazing, niet een haalbaar plan kan indienen dat voldoet aan de gestelde eisen, waarom dan niet minstens een aanmelding voor het leerprogramma en de aanmelding voor wijken voor 2019, 2020 en 2021?

3. Voor welke zaken is de gemeente nog meer niet klaar/ zijn blijven liggen en zullen de inwoners van Noordwijk straks verrassen?

Namens de fractie van Lijst Salman Noordwijk