Datum: 22-03-2018 - 20:51

Waar komt een straatnaam vandaan? Dit is misschien iets wat u best graag zou willen weten. ‘Blik Op Noordwijk’ wil u daar best bij helpen en gaat daarom binnenkort een aantal straatnamen uitlichten. Klik op de banner "Straatnamen" aan de linkerzijde van de webpagina (zie onderstaand voorbeeld) en lees mee.

Alle straatnamen zijn gekoppeld aan Google maps. U kunt op de straatnaam klikken om zo de kaart te openen.

Alle namen worden volledig vermeld, dus niet op achternaam. Laatste update 31-05-2017

A

Abel Tasmanstraat:  (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)
Abraham Rademakerstraat: Straat is naar hem vernoemd,1675-1735 Etser van oude Nederlandse dorpsgezichten (Wijk Boerenburg)
Abraham van Royenstraat: straat is naar hem vernoemd,1730-1818 Predikant en mensen redder (Wijk Oude kern Noordwijk aan Zee)
Achterweg: Straat is een plaats bepaling van de weg ten opzichte van de Herenweg, 1615 (Wijk Offem)
Achterzeeweg: Dankt de naam aan de ligging van de weg ten opzichte van de (Oude) Zeeweg, 1850 (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)
Adeleart: Vernoemd naar een van de vier Heemskinderen uit Frankische roman uit 12e eeuw, (Wijk Oude kern Noordwijk aan Zee)
Adriaan Dorsmanstraat: Genoemd naar Adriaan Dorsman, boekhandelaar en uitgever van de krant, 1858-1945 (Wijk Duinpark)
Adriaan Mouriszweg: Genoemd naar Adriaen voormalige abdij Leeuwenhorst, (Wijk Boerenburg)
Akkerwinde: (Wijk Middengebied)

Albert Verweijstraat: Genoemd naar Albert Verweij, Hoogleraar letterkunde, 1865-1937 (Wijk Noordwijk Zee)

Albertus van Velsenstraat: Vernoemd naar Albertus van Velsen Ambachtsheer van 1258 tot 1275 (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)
Alk: Vogelnaam (Alca Torda) (Wijk Vinkeveld)
Ambachtsgeest: (Wijk Boechorst)
An van Gilsenhof: Vernoemd naar Johanna Cornelia van Gilse-van Geldermalsen, 1885-1975 (Wijk Middengebied)
Anemoonstraat: Genoemd naar plantenfamilie van o.a Akelei (Wijk Beeklaan kwartier)
Atjehweg: Genoemd naar Atjeh gebied aan de Noordpunt van Sumatra, Wijk De Zuid)

B

Beatrixstraat: Genoemd naar prinses Beatrix 1938-heden (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)
Beeklaan: Dankt de naam aan de loop van de straat over de Boekersloot 1922 (Wijk Beeklaankwartier)
Beethovenweg: Genoemd naar Ludwig van Beethoven 1770-1827 Duits componist van Vlaamse afkomst (Wijk De Zuid)
Berckelweg, van (N444): Genoemd naar Gerard Frans Willem van Berckel 1906- 1966 Burgemeester van Noordwijk geweest van 1946-1966 (Wijk Boechorst)
Bergweg: (Wijk Boechorst)
Biezenland: (Wijk Boechorst)
Bijdorpstraat: Genoemd naar woning Bijdorp die aan de Sint Jeroensweg en Boerenburgerweg lag (Wijk Boerenkant)
Binnenhof: (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Binnenkant: Dankt naam aan de ligging van de straat (Wijk Grashoek)

Binnenweg: Dankt de naam aan de ligging van de weg van het oude zeedorp naar "Binnen" (Wijk Oude kern van Noordwijk Zee)
Bloemendaalstraat: Dankt naam aan de plaats Bloemendaal (Wijk Boerenkant)
Boechorsthof: (Wijk Boechorst)
Boekerslootlaan: Dankt de naam aan de ligging aan de Boekersloot ook wel Boeksloot genoemd (Wijk Beeklaankwartier)

Boerenburgerweg: Genoemd naar de loop van de weg langs voormalig boerderij Boerenburg (Wijk Boerenkant)

Boerhaaveweg: Genoemd naar Hermannus Boerhaave 1668-1738 (Wijk De Zuid)

Bomstraat: Genoemd naar de Bomschuit die tot 1913 werd gebruikt in Noordwijk voor de haringvangst (Wijk Oude kern van Noordwijk aan Zee)
Bonnikeplein: Genoemd naar Joseph Maria Bonnike, Burgemeester van Noordwijk van 1966-1987 (Wijk Vinkeveld)

Bosweg: Door werkeloze Noordwijkers als werkverschaffing dennebos aangeplant 1920 (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)

Breloftpark: Genoemd naar de oudtijdse benaming Breloft.(Wijk Dobbelmanduin)

Bremkant: Genoemd naar de Brem  (Sarothamnus Scoparus) struik met gele bloemen (Wijk Grashoek)

Bronckhorststraat: Genoemd naar jonkheer Nicolaes van Bronckhorst  Heer van stadt aant Haringvliet. 1512-1579 (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Bronsgeesterweg: Dankt de naam aan "Bronst"=brunst= Crematieplaats der heidenen in het verre verleden (Wijk Boechorst)

Buurweg: Genoemd naar de oude naam van de oorspronkelijke Boerenburgerweg (Buerwech) (Wijk Boerenburg)

 

C

Cleypad: Dankt de naam aan de oudtijdse volksnaam van de huidige Schoolstraat (Wijk Oude kern van Noordwijk aan Zee)

Clusiusweg: Genoemd naarCharles de l'Esckuse beter bekend als Carolus Clusius 1526-1609 (Wijk Boerenburg)

Crocusstraat: Genoemd naar Crocus, afkomstig van het Groekse woord Krokos=Saffraan Crocus is een Irisachtige voorjaarsbloem (Wijk Beeklaankwartier)


D

Dahliastraat: Genoemd naar de Dahlia Variabilis dit is een plant (Wijk Middengebied)

Daniel Noteboomstraat: Genoemd naar Daniël Noteboom tekenaar en kunstenaar 1877-1943 (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)

De Boender: Genoemd naar een vroeger daar aanwezige strook Heide met die naam (Wijk Langeveld)

De Grent: Naam is afkomstig de weg die vroeger begrind was. (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

De Hagen (Wijk Boechorst)

De la Bassecour Caanstraat: Genoemd naar jonkheer mr Hendrik Abraham Cornelis de la Bassecour Caan 1829-1905 (Wijk Calorama)

De Keuvel: Voormalig buurtje aan de Tramsteeg (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

De Mook: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

De Ruyterstraat: Genoemd naar Michiel Adriaenszoon de Ruyter 1607-1676 Nederlandse vlootvoogd (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

De Roysloot (Wijk industrieterrein Klei-Oost)

De Scheysloot (Wijk industrieterrein Klei-Oost)

Deining: Genoemd naar de aanduiding deinig dit is een lange trage golf beweging aan het zee oppervlakte (Wijk Vinkeveld)

Dennenweg: Genoemd naar de Den (Pinus Sylvestris) naaldboom (Wijk De Zuid)

Derk Bolhuisstraat: Genoemd naar Derk Bolhuis, oprichter van autobusdienst Noordwijk-Den Haag 1857-1940 (Wijk Duinpark)

Dobbelmannduin: Genoemd naar Louis Romuald Hubert Dobbelmann 1837-1901, vroeger werd dit de Pieternelsduin genoemd (Wijk Dobbelmannduin)

Doelensteeg: Genoemd naar het terrein van de Sint Joris doelen. (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Dolfijnlaan: ('s Heeren Loo)

Dompad: Genoemd naar een oudtijdse benaming vroeger heten deze ook wel Kerkpad,Dieffpad/dieffpat, Dompad, Groot- en Klein Kerkhofpad tans enige onverhardeweg in de bebouwde kom (Wijk Dobbelmannduin)

Douzastraat: Genoemd naar Janus Dousa, historicus, humanist, letterkundige en staatsman 1545-1604 (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Dr. Hadriaan van Neslaan: Genoemd naar Hadriaan van Nes, Huisarts, gemeente arts en raadslid 1866-1930 (Wijk Beeklaankwartier)

Dreefkant: Genoemd naar de ligging van de straat (Wijk Grashoek)

Druivenhof: ('s Heeren Loo)

Duindamseweg: Genoemd naar oudtijdse benaming, Duindam of Abts-Camp 1399 (Wijk Langeveld)

Duindamseslag: Genoemd naar oudtijdse benaming,in 1850 heten deze Duindamsche- of Schulpweg (Wijk Langeveld) (geen plattegrond beschikbaar)

Duindistel: (Huis ter Duin)

Duinkant: Genoemd naar de naam van de straat aan de kant van de duinen (Wijk Grashoek)

Duinroos: (Huis ter Duin)

Duinschooten: Afkomstig van de naam Deunschooten 1486, huisnummers zijn oneven(Wijk Langeveld)

Duinweg: Dankt de naam aan de ligging van de weg langs de duinen voorheen Duinkant genaamd 1850 (Wijk Duinpark en Langeveld)

Duinwetering: Genoemd naar de Duinwetering/Duinwatering (Wijk Boerenburg)

Duinzicht: (wijk middengebied)

Duizendblad: Genoemd naar Duizendblad (Achillea millefolium) plant (Wijk Middengebied)

 

E
Egbert de Grootstraat: Genoemd naar Egbert de Groot, gemeente secretaris tijdens burgemeesterschap Pické (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)

Egmonderstraat: Genoemd naar de Noordhollandse kustplaats Egmond (Wijk Boerenburg)

Eisingastraat: Genoemd naar de overleden brandweerman in Huis ter Duin 1991 (Wijk Boechorst)

Elzenkant: Genoemd naar de Els (Alnus glutinósa) struik (Wijk Grashoek)

Emmaweg: Genoemd naar Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont 1858-1934 (Wijk Dobbelmannduin)

Erasmusweg: Genoemd naar Desiderius Erasmus 1469-1536 Nederlands humanistisch denker en geleerde (Wijk De Zuid)

Everwijnpark: Genoemd naar Jan Charles August Everwijn 1873-1939 Botanisch doctor (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Extersslop: Genoemd naar Nicolaas Willem Exter 1877-1947 Bakker aan de Hoofdstraat (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

 

F
Florahof: Genoemd naar Flora van Noordwijk en Florapark (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Fluitekruid:Genoemd naar de plant Fluitekruid (Anthriscus sylvestris) (Wijk Middengebied)

Freesialaan: Genoemd naar de Freesia (Freesia refracta) (Wijk Beeklaankwartier)

Fuikhoren: Genoemd naar de schelp (Wijk Vinkeveld)

 

G
Garenhof: historisch benaming (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Gasthuissteeg: Genoemd naar voormalig Gasthuis) nu Blokker (Wijk Oude kern Noordwijk-zee)

Gerbarahof: Genoemd naar de Gerbera (Gerbera jamesonii) (Wijk Beeklaankwartier)

Gerleeweg: Genoemd naar voormalig cultuurgrond en weg Het Gerlee (Wijk Vinkeveld)

Gerrit Heeringastraat: Genoemd naar de overleden brandweerman in Huis ter Duin 1990 (Wijk Boechorst)

Giraffelaan ('s Heeren Loo)

Gladiolusstraat: Genoemd naar de Gladiool (Gladiolus communis) (Wijk Beeklaankwartier)

Golfbaan: Genoemd naar de ligging waar vroeger een golfbaan lag (Wijk Prinssesen buurt)

Golfweg: Genoemd naar de voormalige golfvelden (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Goohorstlaan: Genoemd naar de in 1928 gebouwde villa onder de naam Goohorst (Wijk Boerenburg)

Gooweg: Genoemd naar de oudtijdse benaming Gaweg of wel Dorpsweg (Wijk o.a Boerenburg)

Goudenregenstraat:Genoemd naar de Goudenregen (Laburnum anagyroides) (Wijk Calorama)

Graaf Albrechtstraat: Genoemd naar Albrecht van Beieren 1330-1404 Hertog van beieren, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen (Wijk Boerenburg)

's Gravendijckseweg: Genoemd naar "s Gravendijck" (Wijk industrieterrein 's Gravendijck)

's Gravendijckplein: Genoemd naar "s Gravendijck" (Wijk industrieterrein 's Gravendijck)

Gritpad: ligging van voormalig gritmaalderij (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Groeneveld: Genoemd naar Cornelis Groeneveld 1741-1826 Kruidenteller en en grondlegger van kruidenteeltbedrijf (Wijk Boerenburg)

Groot Hoogwaak: Dankt naam aan Hoogwaak (Wijk Duinpark)

Gruenepad: Genoemd naar oudtijdse benaming (Wijk Boerenburg)

 

H
Haagwinde: Genoemd naar de Haagwinde (calystegia sepium) (Wijk Middengebied)

Hardenbroekweg: Genoemd naar Ernest Louis baron van hardenbroek van Lockhorst 1864-1912 Burgemeester van Noordwijk 1901-1908 (Wijk Dobbelmannduin)

Heilige Geestweg: Genoemd naar het Heilige Geesthuis met bijbehorende armenhuizen (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Hekelhof: Genoemd naar een bewerking op de voormalige lijnbanen (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Het Laantje: Genoemd naar oudtijdse benaming 1850 Wijk Vinkeveld)

Hendrik Vinkhof: Genoemd naar Hendrik Vink 1887-1919 Omgekomen redder op 24-11-1919 (Wijk Duinpark)

Henriëtte Roland Holststraat: Genoemd naar Henriette  Goverdine Anna Ronald Holst-van de Schalk 1869-1952 Nederlandse Dichteres (Wijk Prinssenbuurt)

Herenweg: Afkomstig van de naam Heereweg of Heerweg ook wel Heirbaan genoemd, vroeger heten deze weg de Voorweg tot 1992 (Wijk Beeklaan kwartier)

Hertenlaan ('s Heeren Loo)

Hoefblad: Genoemd naar plant (Wijk Middengebied)

Hoekstand: Genoemd naar de hoekvormige ligging van de straatgedeelten (Wijk Grashoek)

Hofvennepark: (Wijk Offem)

Hogeweg: Genoemd naar oudtijdse benaming (Wijk Offem)

Holbeekstraat: Genoemd naar Johan adam Holbeek 1810-1875 Eerste gemeente secretaris van Noordwijk (1853-1873) (Wijk Boerenburg)

Hoofdstraat: Dankt naam aan centrale ligging in het oude zeedorp (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Hoogeveenseweg: Genoemd naar familienaam van bewoners boerderij Varkenboslaan (Wijk Offem)

Hoogtij: Genoemd naar stroming van water (Wijk Vinkeveld)

Hoogwakersbosstraat: Genoemd naar voormalig Hoogwakersbosje (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk-Zee)

Houtkrocht: Genoemd naar een voormalig teellandje met die naam aan de Sint Jeroensweg (Wijk Boerenkant)

Houtmanstraat: Zijstraat van De Ruyterstraat (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Huis ter Duinstraat: Geen duidelijk beschrijving beschikbaar (Wijk Dobbelmannduin)

Huygensstraat:     (Wijk industrieterrein s Gravendijck)

Hyacinthstraat: Genoemd naar de Hyacint(h) bol gewas uit Klein-Azië (Wijk Beeklaan kwartier)

 

I
IJmuiderstraat: Genoemd naar de Noord Hollandse kustplaats (Wijk Boerenkant)

Invaltij: Afkomstig uit Maassluis en Vlaardingen (getij- kentering) zie Uitvaltij. (Wijk Vinkeveld)

Irenestraat: Genoemd naar Irene Emma Elisabeth, prinses van Oranje Nassau 1939-heden (Wijk  Noordelijke uitbreiding Noordwijk zee, in volksmond Prinsessen buurt genoemd)

Irisplein: Genoemd naar de Iris (Iris chamaeris) plant (Wijk Middengebied)

 

J

Jacob Juchstraat: Genoemd naar Jacob Juch 1895-1943 Geneesheer-Directeur Willem vd Bergh (Wijk Boerenkant)

Jacoba van Beierenlaan: Genoemd naar Jacoba van Beieren 1401-1436 Hertogin van Beieren. Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen (Wijk Boerenburg)

Jacobus van der Valkstraat: Genoemd naar Jacobus van der Valk, onderwijzer (Wijk Boerenburg)

Jacques Urlusstraat: Genoemd naar Jacobus Urlus 1867-1933, Operazanger (Wijk Noordelijke uitbreiding Noordwijk-Zee)

Jan Cramerhof: Genoemd naar Jan Cramer 1886-1919 Omgekomen redder op 24-11-1919 (Wijk Duinpark)

Jan de Ridderstraat: Genoemd naar de overleden brandweerman in Huis ter Duin 1990 (Wijk Boechorst)

Jan van Gent: Genoemd naar vogel (Morus Basanus) (Wijk Vinkeveld)

Jan van Henegouwenweg: Genoemd naar Jan van Henegouwen 1290-1356 Graaf van Henegouwen (Wijk Oude kern van Noordwijk-Zee)

Jan van Heusdenstraat: Genoemd naar Johan van Heusden 1527-1627 Schout en baljuw van Noordwijk (Wijk Boerenburg)

Jan van Kanhof: Genoemd naar Johannes van Kan 1870-1937 Bootsman op reddingsboot (Wijk Duinpark)

Jan Kloosstraat:Genoemd naar Jan Kloos 1860-1938 Historicus, auteur (Wijk Boerenkant)

Jan Kroonsplein: Genoemd naar Jan Kroon 1799-1885 Bloemenkweker, raadslid en wethouder

Jasmijnstraat: Genoemd naar de Jasmijn (Jasmininum officinale) (Wijk Calorama)

Javaweg: Genoemd naar de Java (Wijk De Zuid)

Jeroenspark: Genoemd naar Sint-Jeroen Patroon van Noordwijk (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Johanna van Hoornstraat: Genoemd naar jonkvrouw Johanna van Hoorn (Wijk Boerenburg)

Johannes Molegraafstraat: Genoemd naar Johannes Molegraaf 1894-1942 Timmerman bij Willem van der Bergh (Wijk Middengebied)

't Joostje: Genoemd naar teelland (Wijk Boerenkant)

Jonckerweg: (industrieterrein 's Gravendijck)

Joseph de Veerstraat: Genoemd naar Joseph de Veer 1738-1823 Kostschoolhouder (Wijk Boerenburg)

Jozef Beugelsdijkstraat: Genoemd naar Jozef Beugelsdijk 1918-1945 Verzetsstrijder (Wijk Middengebied)

Julianastraat: Genoemd naar Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina prinses der Nederlanden 1909-2004 (Wijk Oude kern van Noordwijk-Zee)

 

K

Kapelleboslaan: Dankt naam aan loop van de laan langs het Kapellebos. (Wijk Langeveld)

Kapteynstraat: (Wijk industrieterrein s Gravendijck)

Karel Doormanstraat: Genoemd naar Karel Willem Frederik Marie Doorman 1889-1942 Nederlands marine-officier (Wijk Oude kern van Noordwijk-Zee)

Katenblankweg: Genoemd naar de overgeleverde volksnaam Catenblank (Wijk Dobbelmanduin)

Katwijksestraat: Genoemd naar de Zuid-Hollandse plaats Katwijk (Wijk Boerenkant)

Keplerlaan: Genoemd naar Johannes Kepler 1571-1630 Duits sterrenkundige (Estec)

Kerkeland: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

Kerkhofpad: Dankt naam aan de loop van de straat naar de algemene Begraafplaats (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Kerkstraat: Dankt naam aan de loop van de straat naar de Grote of St Jeroenskerk (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Kersappelstraat: Genoemd naar de Kersappel (Malus baccata) (Wijk Calorama)

Kersenhof: ('s Heeren Loo)

Keyserswey: Weiland (De Klei) tussen Noordwijk en Katwijk (De Krom) waar later paarden stonden (Wijk

Kloosterplein:    Thans parkeerplaats tussen de Kerkstraat en de Grote Kerk (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Koepelweg: Genoemd naar duinkoepeltje in de Zuidduinen (Wijk De Zuid)

Kokkel: Genoemd naar schelp Kokkel(Cardiidae edule) (Wijk Vinkeveld)

Koningin Astrid Boulevard: Genoemd naar Astrid Sophia Louisa Thyra Koningin van België en prinses van Zwitserland 1905-1935 (Wijk De Zuid)

Koningin Wilhelmina Boulevard: Genoemd naar Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje Nassau 1880-1962 Koningin van Nederland (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Kostverloren: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

Kraaierslaan: Dankt naam als functie van de weg als grens van de gemeente. (Wijk Langeveld)

Kruidhof: Ter herinnering aan de voormalige kruidentuinen (Wijk Boerenkant)

Kruizemunt:   (Wijk Boerenkant)

Kweeklust: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

 

L

Laagtij: Genoemd naar benamming laagtij=Eb (Wijk Vinkeveld)

Lage Wurft: Genoemd naar benaming in de volksmond (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Lageweg: Dankt naam aan lage ligging tussen de weilanden en ter onderscheiding van de Hogeweg (Wijk Offem)

Langevelderlaan: Oorspronkelijke en huidige functie van verbindingsweg van het Langeveld naar gemeente Noordwijkerhout (Wijk Langeveld)

Langevelderslag: Functie van de weg als verbindingsweg van buurtschap Langeveld naar het strand (Wijk Langeveld)

Lavendelhof: Genoemd naar Lavendel (Lavandula angustifolia) (Wijk Boerenburg)

Leendert Hellenberghof: Genoemd naar Leendert Hellenberg 1889-1919 Redder KNRM overleden tijdens reddingsactie 24-11-1919 (Wijk Duinpark)

Leeuwenhorstlaan: Genoemd naar de abdij Leeuwenhorst (Wijk Boerenburg)

Leeweg: Dankt naam aan "Lee" andere naam voor wetering (Polder t.h.v BEUK)

Leidsevaart: Dankt naam aan loop van de weg langs de Leidse Trekvaart (??)

Leon Senfstraat: Genoemd naar Leonardus Johannes Senf 1860-1940. Lithografeerde, graveerde en maakte houtsnijwerk. (Wijk Noordelijke uitbreiding Noordwiik-Zee)

Leydtwech: Dankt naam aan een legendarische benaming. (Wijk Calorama)

Lighof: ligt op plaats waar de witte mavo heeft gestaan (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Ligusterweg: Genoemd naar de wilde Liguster (Ligustrum vulgaris) (Wijk De Zuid)

Lindenhofstraat: Genoemd naar de Lindenhof (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Lindenplein: Genoemd naar de Linde, geslacht Tilia (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Lombok: oudste benamming voor dammetje (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Losplaatsweg: Dankt naam aan losplaats voor de Woensdagse watering (Wijk Beeklaan kwartier)

Ludolph Berkemeierstraat: Genoemd naar Ludolph Georg Julius Berkemeier Kunstschilder 1864-1930 (Wijk Noordelijke uitbreiding Noordwiik-Zee)

Lijnbaanweg: Genoemd naar Lijnbanen waar ze touw maakte (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Lijsterpad: Genoemd naar de vogel Lijster (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

 

M

Maarten Kruytstraat: Genoemd naar Maarten Kruyt 1770-1847 Scheepsbouwer en reder. Adjunct-maire voor Noordwijk aan Zee (Wijk Oude kern Noordwijk zee)

Marcellusstraat: Zeer waarschijnlijk vernoemd naar een oud grondeigenaar Marcelis Paardekooper 1823-1900 (wijk Oude kern Noordwijk-binnen)

Margrietstraat: Genoemd naar prinses Margriet Francisca prinses van Oranje Nassau 1943 (Wijk Oude kern Noordwijk zee (Prinsesenbuurt))

Marjoleinstraat: Genoemd naar de Marjolein (Marjorana hortensis) lipbloemig (Wijk Calorama)

Marijkestraat: Genoemd naar prinses Maria Christina. prinses der Nederlanden 1947 (Wijk Oude kern Noordwijk zee (Prinsesenbuurt))

Meidoornstraat: Genoemd naar de Rozenfamilie behorende Meidoorn (Wijk Calorama)

Menakkerweg: Vroeger lagen hier gemeenschappelijke weiden (Wijk Offem)

Moelenshof: Vernoemd naar Hof van der Moelen tegenwoordig Hof van Holland (Wijk Oude kern Noordwijk-binnen)

Molenstraat: vroeger stond op de hoek wilhelminastraat hier een korenmolen (Wijk Oude kern Noordwijk-binnen)

Molenwerf: vroeger stond op de hoek wilhelminastraat hier een korenmolen werf = onbebouwde grond (Wijk Oude kern Noordwijk-binnen)

Montessoristraat: Genoemd naar Maria Montessori 1870-1952 (Wijk Boerenburg)

Morgenster: Genoemd naar de Morgenster planten geslacht Tragopogon (Wijk Middengebied)

Muscaristraat: Genoemd naar de Muscari planten geslacht (oa blauw druifje) (Wijk Beeklaankwartier)

 

N

Nachtegaalslaan: Genoemd naar vogel de Nachtegaal (Luscina megarthyncha) (Wijk Offem)

Narcisstraat: Genoemd naar de Narcis (Wijk Beeklaankwartier)

Nico Steenvoordenstraat: Genoemd naar de overleden brandweerman in Huis ter Duin 1990 (Wijk Boechorst)

Nicolaas Barnhoornweg: Genoemd naar Nicolaas Barnhoorn 1813-1871 (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Nieuwe Offemweg: Genoemd naar landgoed Offem (Wijk

Nieuwe Voorstraat: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

Nieuwe Zeeweg: Genoemd naar de loop van de weg tussen Binnen en Zee (Wijk Middengebied)

Noordhoren: Genoemd naar schelp Noordhoren (Nepunea antiqua) Wijk Vinkeveld)

Noordzeestraat: Genoemd naar de in 1899 eerste hotel-pension (Wijk Oude kern Noordwijk Zee)

Noraweg: Genoemd naar de daar gelegen militair radio-ontvangststation "Nora"(Wijk Langeveld)

Northgodreef: Genoemd naar de oudenaam van Noordwijk (Wijk : diverse)

 

O

Obliehoren: Genoemd naar schelp (Retusa Alba) (Wijk Vinkeveld)

Offemweg: Dankt naam aan landgoed "Offem" (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Olieburg: Genoemd naar Olieberg (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Oranje Nassaustraat: Genoemd naar de familienaam van het Nederlandse koningshuis (Wijk Prinssenbuurt)

Oude Zeeweg: Dankt naam aan de functie verbindingsweg tussen "Zee" en "Binnen" (Wijk Dobbelmannduin)

Overbeek:  (Wijk Boechorst)

 

P
Palaceplein: Voorheen stond hier en hotel genaamd Palace Hotel 1912-1976 (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Parallel Boulevard: Dankt naam aan de loop van de straat evenwijdig aan de Koningin Wilhelmina Boulevard (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Parelduiker: Genoemd naar de Parelduiker (Gavia artica) (Wijk Vinkeweld)

Pauluslaan:  (wijk Sancta Maria)

Penhoren: Genoemd naar schelp Penhoren (Turritella communis) (Wijk Vinkeveld)

Peterhof: (Wijk Boechorst)

Pianolaan: ('s Heeren Loo)

Pickeplein: Genoemd naar Cornelis Lucas Conradus Willem Pické 1834-1885 Burgemeester van Noordwijk 1866-1885 (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Pickestraat: Genoemd naar Cornelis Lucas Conradus Willem Pické 1834-1885 Burgemeester van Noordwijk 1866-1885 (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Piet Heinplein: Genoemd naar Piet Heyn 1577-1629 Nederlandse vlootvoogd  (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Piet Heinstraat: Genoemd naar Piet Heyn 1577-1629 Nederlandse vlootvoogd (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Pieter Bedijnstraat: Genoemd naar Pieter Bedijn 1838-1920 eerste Noordwijkse badman (Wijk Duinpark)

Pieter Coermanstraat: Genoemd naar Pieter Coerman 1758-1841 Chirurgijn-huisarts, wethouder. (Wijk Boerenburg)

Pieternelweg: Genoemd naar Pieternel (Golvend duinterrein) (Wijk Dobbelmannduin)

Pimpernelstraat: Genoemd naar de Pimpernel (Sanguisorba officinalis) (Wijk Calorama)

Prins Bernhardstraat: Genoemd naar prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, prins van Oranje (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Prins Hendrikweg: Hendrik Wladimir Albrecht Ernst Hertog van Mecklenburg-Schwerin 1876-1934 Prins der nederlanden (Wijk Dobbelmannduin)

 

Q
Quarles van Uffordstraat: Genoemd naar jonkheer mr Jan Hendrik Jacob Quarles van Ufford 1855-1917, Burgemeester van Noordwijk van 1890-1901 (Wijk Oude kern Noordwijk Zee)

 

R

Raadhuisstraat: Genoemd naar gevestigde Raedthuys 1668 (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Randweg: Dankt naam aan de loop langs de rand van de duinen (Wijk Langeveld)

Ranonkelstraat: Genoemd naar de Ranonkel (Ranunculus asiaticus) (Wijk Beeklaankwartier)

Rederijkersplein: Genoemd naar de Noordwijkse Rederijkerskamer (Dichters) (Wijk Boerenburg)

Rembert Dodoensstraat: genoemd naar Rembert Dodonaeus 1517-1585 Vlaams hoogleraar geneeskunde (Wijk Boerenburg)

Rembrandtweg: Genoemd naar Rembrandt Harmens-zoon van Rijn 1606-1669 Tekenaar, schilder (Wijk De Zuid)

Rietkant: Genoemd naar Riet (Phragmites australis) (Wijk Grashoek)

Rijnsburgerweg: Einde Herenweg richting Rijnsburg (boven de N206)

Rosser: Genoemd naar schelp Rosser (venus gallina stricatula) (Wijk Vinkeveld)

Rozenburg: Dankt naam aan straat aangelegt op grond, oudtijds bekend als "Rozenburg" (Wijk Boerenkant)

Rudolf Tappenbeckweg: Genoemd naar Rudolf Tappenbeck 1898-1944 Verzetsstrijder (Wijk De Zuid)

Ruijgenhoeck: Benaming voor verdorde gewassen in de duinen (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Rynesteyn: Genoemd naar voormalig kapel "Rynestein" (Wijk Boerenburg)

 

S

Salviahof: genoemd naar de Salvia (Salvia officinalis) (Wijk Boerenburg)

Sartoriusstraat: Genoemd naar Joannes Sartorius Latijnse naam voor Jan Snijder Stichter van de Latijnse school 1535 (Wijk Boerenburg)

Schaalhoren: Genoemd nar schelp Schaalhoren (Patella vulgata) (Wijk Vinkeveld)

Schans: Genoemd naar historische benaming (Rij huizen) (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Schapedel: Benaming van afgegraven duin (Teellandje) (Wijk Duinpark)

Schelpenhoek: Opslag plaats van schelpen (Wijk Vinkeveld)

Schelvissteeg: Genoemd naar de Schelvis (Kabeljauwachtige) (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Scheveningsestraat: Genoemd naar badplaats. (Wijk Boerenkant)

Schiestraat: Loop van de straat langs de Schie (Schieten) (Wijk Boechorst)

Schiewei: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

Schilpdel: Genoemd naar voormalig teellandje (Wijk Duinpark)

Scholekster: genoemd naar vogel (Haematopus ostralegus) (Wijk Vinkeveld)

Schoolstraat: Genoemd naar einde van vorige eeuw opgerichte openbare lagere school (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

s-Gravendijckseweg: (Industrieterrein  's Gravendijck)

Schuitengat: Droge baai in een inham in de duinen   (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Sint Jeroensweg: Genoemd naar Sint Jeroen (Wijk Boerenkant)

Slop van Delft: Genoemd naar Willem van Delft 1878-1958 Timmerman (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Sluispad: Dankt naam aan voormalige sluis aan het einde van de Boekersloot (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Sneeuwgors: Genoemd naar vogel (Plectrophenax nivalis) (Wijk Vinkeveld)

Sondauwhof: Genoemd naar Sondauw of te wel Zonnedauw. (Wijk Boerenburg)

Sonneveld: Genoemd naar Sonnevelt een lusttuin uit de 16e eeuw (Wijk Boerenburg)

Spinozaweg: Genoemd naar Benedictus de Spinoza 1632-1677 Filosoof (Wijk De Zuid)

Spoelhoren: Genoemd naar de schelp spoelhoren (Wijk Vinkeveld)

Springtij: genoemd naar springtij=springvloed=hoge watervloed (Wijk Vinkeveld)

Stakman Bossestraat: Genoemd naar mr Karel Johan Cornelis Stakman Bosse (burgemeester van Noordwijk 1841-1853) (Wijk Boerenburg)

Stegerhoek: Genoemd naar Jan Stegerhoek. Kriudenteler (Wijk Boerenburg)

Stevenstraat: Genoemd naar jonkheer mr Steven van der Does 1576-1621 Ambachtsheer van Noordwijk van 1605-1621 (Wijk Boerenburg)

Stormvogel: genoemd naar de Stormvogel (Wijk Vinkeveld)

Strandloper: Genoemd naar vogel (Wijk Vinkelveld)

Strandplevier: Genoemd naar vogel (Wijk Vinkelveld)

Strandwijck: Noordvleugel van Huis ter Duin (Wijk De Zuid)

Stijntjesduinstraat: loop van de straat over het voormalige Stijntjesduin (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Surinameweg: Genoemd naar Suriname (Wijk De Zuid)

Susanna van Ettenstraat: Genoemd naar Susanne van Etten 1550-1634 Abdis van de voormalige abdij Leeuwenhorst (Wijk Boerenburg)

Symon Meeszstraat: Genoemd naar Simon Meesz eerste kruidenteeler van Noordwijk (Wijk Boerenburg)

 

T
Tamarijnslaantje: ('s Heeren Loo)

Thijs van der Lindenstraat: Genoemd naar Matthijs van der Linden 1852-1940 (Wijk Duinpark)

Toekomststraat: Genoemd naar Duinexploitatiemaatschappij "De Toekomst" (Wijk oude kern van Noordwijk-Zee)

Tolhoren: Genoemd naar de schelp (Wijk Vinkeveld)

Trommelhof: ('s Heeren Loo)

Trompstraat: Genoemd nar Maarten Harpertszoon Tromp 1598-1653 (Wijk Oude kern van Noordwijk-Zee)

Tulpstraat: Genoemd naar de Tulp (Wijk Beeklaankwartier)

 

U
Uitvaltij: Uitdrukking afkomstig uit Maassluis en Vlaardingen. Als de vissers wilde uitvaren kozen ze om uit te varen bij zakkend water om zo sleepkosten te besparen (Wijk Vinkeveld)

 

V

Varkenboslaan: Genoemd naar de veldnaam Varkenbos (Wijk Offem)

Van Galenstraat: Genoemd naar Jan van Galen 1604-1653 Nederlandse vlootvoogd (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Van Leeuwenstraat: Genoemd naar Kapelaan Franciscus Maria Johannes van Leeuwen 1881-? (Wijk Boerenkant)

Van Limburg Stirumstraat: genoemd naar het geslacht Van Limburg Stirum (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Van de Mortelstraat: Genoemd naar Dr Jan Benedictus Victor Maria Josphus van de Mortel 1897- Burgemeester van Noordwijk 1929-1946 (Wijk Boerenkant)

Van Panhuysstraat: Genoemd naar jonkheer Willem Constantijn van Panhuys 1870-1929 Burgemeester van Noordwijk 1908-1929 (Wijk Midden gebeid)

Van Speijkstraat: Genoemd naar Jan Carel Josephus van Speijk 1802-1831 Nederlands zee-officier (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Van Struykstraat: Genoemd naar Maarten van Struyk o.a Rentmeester, schout en secretaris (Wijk Boerenburg)

Vinkenlaan:Genoemd naar loop van de straat naar het landgoed "Vinckeveldt" (Wijk Beeklaankwartier)

Vioollaan ('s Heeren Loo)

Viverlaan

Vloedlijn: Genoemd naar de aanduiding Vloedlijn (Wijk Vinkeveld)

Vogelaarsdreef: Genoemd naar Gerardus Vogelaar 1903-1986 Aannemer, makelaar-taxateur, raadslid, wethouder en wnd Burgemeester. (Wijk Langeveld)

Voorstraat: Dankt naam aa de loop van de straat dor het dorp (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Vuurtorenplein: Genoemd naar de Vuurtoren 1923 (Wijk Noordelijke uitbreiding Noordwijk-Zee)

 

W

W.H. van Konijnenburgplantsoen: Genoemd naar Willem Hendrik van Konijnenburg 1840-1904 Eigenaar badhotel Konijnenburg (Wijk Duinpark)

W.H. van Konijnenburgstraat: Genoemd naar Willem Hendrik van Konijnenburg 1840-1904 Eigenaar badhotel Konijnenburg (Wijk Duinpark)

Wantveld: Genoemd naar de historische benaming. (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)

Wantij: Genoemd naar Wantij=draaiing of stilstand water waar twee vloedstromen elkaar tegen komen (Wijk Vinkenveld)

Wassenaarsestraat: Genoemd naar Plaats (Wijk Boerenkant)

Waterkant: Genoemd naar de ligging van de straat in de woonwijk aanwezige waterpartij (Wijk Grashoek)

Weerskant: genoemd doordat flatgebouw aan "Weerskanten" toegankelijk is. (Wijk Grashoek)

Westeinde: Oudtijdse benaming (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Westerbaan: Genoemd naar een van de drie grote Lijnbanen (Wijk Middengebied)

Weteringkade: Genoemd naar de Woensdagse Wetering (Wijk Boerenkant)

Weteringpoort:

Wigboldstraat: Genoemd naar Jonkheer Wigbold van der Does 1611-1669 Ambachtsheer van Noordwijk 1640-1669 (Wijk Boerenburg)

Wilgendam: Historische benaming (Wijk Langeveld)

Wilgenrand: Genoemd naar de Wilg (Boom) (Wijk Grashoek)

Wilhelminastraat: Genoemd naar Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje Nassau 1880-1962 Koningin der Nederlanden (Wijk Oude kern van Noordwijk Binnen)

Willem Alexanderpark: Genoemd naar Willem-Alexander Claus George Ferdinand. Koning der Nederlanden 1967- heden (Wijk Duinpark)

Willem van Beelenstraat: Genoemd naar Willen van Beelen 1859-1918 Raadslid en wethouder. (Wijk Duinpark)

Windlaan: ('s Heeren Loo)

Wintertuinlaan: ('s Heeren Loo)

Witte de Withstraat: Genoemd naar Witte Corneliszoon de With 1599-1658. Nederlandse vlootvoogd (Wijk Oude kern Noordwijk aan Zee)

Writsaert: Flatgebouw aan de Wilhelmina Boulevard (Wijk Oude kern Noordwijk aan Zee)

Wulk: Genoemd naar schelp (Wijk Vinkeveld)

 

Z

Zager: Genoemd naar de zager (schelp) (Wijk Vinkeveld)

Zandbank: Zijstraat van Hoogtij, genoemd naar aanduiding zandbank, ondiepte van zand op de bodem. (Wijk Vinkeveld)

Zandvoortsestraat: Genoemd naar de Noord-Hollandse badplaats. (Wijk Boerenkant)

Zeekoet: Genoemd naar vogel. (Wijk Vinkeveld)

Zeereep: Dankt naam aan ligging op de oorspronkelijke "Zeereep" (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)

Zeestraat: Genoemd naar de loop  van de straat uit het hart van "binnen", rechtstreeks naar "Zee" (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Zeger de Moorstraat: Genoemd naar Zeger de Moor stichter Franse kostschool aan de Voorstraat (Wijk Boerenburg)

Zilvermeeuw: Genoemd naar vogel (Wijk Vinkeveld)

Zilverschoon: Genoemd naar plant (Wijk Middengebied)

Zonnekant: dankt naam aan ligging van de straat aan de zon-zijde in deze woonwijk (Wijk Grashoek)

Zoutmanstraat: Genoemd naar Johan Arnold Zoutman 10-05-1724 tot 07-05-1793 Nederlandse vlootvoogd (Wijk Oude kern Noordwijk Zee)

Zuidbroek: (Wijk Boechorst)

Zwanensteeg: Loopt van Voorstraat naar Offemweg. (Wijk oude kern Noordwijk Binnen)

Zwarteweg: Genoemd naar de kleur van de weg (Wijk Noordwijk Buitengebied)

Zwin: Genoemd naar benaming Zwin (Wijk Vinkeveld)

 

Naam betekeninssen zijn overgenomen uit het volgende boek Straatnamenboek van Noordwijk isbn 90-6550-358-7 te koop bij Boekhandel van der Meer.