Datum: 21-09-2019 - 07:09

Bij We take care hebben wij gemerkt dat ouderen liever thuis blijven wonen. Onze thuiszorg is bedoeld om ouderen langer in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. Wij hebben een sterke lokale focus en staan dicht bij onze cliënten, zorgverleners en sociale partners. Door inhoudelijke kwaliteit, efficiënte werkwijze en oplossingsgericht vermogen te combineren zijn wij een betrouwbare zorgaanbieder.

Ons doel? kwalitatief goede zorg- en hulpverlening bieden. Door ons open karakter kiezen wij bewust voor een begrijpende en heldere manier van communiceren zodat u begrijpt waar wij voor staan en weet wat u van ons mag verwachten: vaste medewerker(s), vaste tijden en één aanspreekpunt.

Mogelijkheden
We take care biedt u huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding aan huis. Wij geloven dat thuiszorg altijd vraagt om een persoonlijke benadering. U wilt immers dat er geluisterd wordt naar uw wensen wanneer u afhankelijk bent van zorg of dit moet regelen voor uw naaste(n). Wij komen persoonlijk langs voor een intake gesprek, waar we uw wensen bespreken. Een goede verstandshouding staat bij ons hoog in het vaandel

U kunt onze zorg inzetten op:
Particuliere basis
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Zorgpauze.

Indicatie en eigen bijdrage
Heeft u ondersteuning bij huishoudelijke taken nodig? (WMO) Dan verloopt de aanvraag via het zorgloket binnen uw gemeente. De aanvraag kan door u, uw omgeving of uw huisarts worden ingediend.

Voor ondersteuning wordt door de overheid een eigen bedrage gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en is maximaal € 17,50 per 4 weken. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte en inning van het bedrag vast.

Via de zorgpauze, voor mantelzorgers geld een maximum van 30 uur per jaar. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gerekend. Meer informatie over de zorgpauze vind u op: www.mantelzorgpasnoordwijk.nl.

Contactgegevens

We take care
Zuidbroek 29
2201 GT Noordwijk
Mobiel: 06-40763015