Datum: 03-06-2020 - 19:14
29
me
'20

De gemeenteraad heeft de concept-beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ vrijgegeven voor inspraak. Een beleidsstuk dat in principe over iedereen gaat die in Noordwijk in een eigen huis woont....

29
me
'20

Geen vieringen in de kerk, niet meer samenkomen. Alle parochianen vinden dat triest. Het Pastoraal Team van de parochie Sint Maarten heeft gezocht naar alternatieven en die gevonden in de Woord- en Gebedsvieringen die op zaterdagavond vanuit de Sint Matthiaskerk werden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. De Iona Groep Noordwijk miste de maandelijkse Gebedsdienst en Sing In...

29
me
'20

Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke of iemand met een beperking, zijn mantelzorger. Het kan hier gaan om de zorg voor een partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Als blijk van waardering voor haar mantelzorgers geeft de gemeente ieder jaar een bedankje. In 2020 is dit een tegoed op de mantelzorgpas ter waarde van €125,-. Daarnaast ondersteunen mantelzorgconsulenten...

29
me
'20

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van D66 Noordwijk over Bronsgeest beantwoord. De raad is correct geïnformeerd over het bestuurlijke gesprek met de Provincie. Het college onderbouwt waarom...

28
me
'20

De RIVM heeft de coronakaart vanaf dinsdag 31 maart gewijzigd van het aantal besmettingen per gemeente, naar het aantal opgenomen patiënten per gemeente in het ziekenhuis. Er zijn verschillende manieren om de verspreiding van COVID-19 in Nederland te laten zien. De beste data die er volgens het RIVM op dit moment zijn, zijn de ziekenhuisopnames per gemeente. De coronakaart van het RIMV laat het aantal ziekenhuisopnames zien...

28
me
'20

Dit Pinksterweekend zijn nog niet alle gemeentelijke parkeerterreinen geopend, dit om drukte te kunnen vermijden. De parkeerterreinen aan de Astrid Boulevard blijven open. Voor fietsers zijn extra fietsparkeermogelijkheden ingericht...

28
me
'20

Net als vorig jaar stelt de gemeente in De Zuid in Noordwijk aan Zee tijdelijke parkeerverboden in. Dit is gebeurd in overleg met Wijkvereniging De Zuid. Gemeente en de wijkvereniging willen de wijk veilig en begaanbaar houden onder meer voor de nood- en hulpdiensten...

28
me
'20

Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten passend bij het coronavirus zich laten testen bij de GGD. Via een landelijk nummer kan hiervoor een afspraak gemaakt worden. Dit nummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekend gemaakt. Voor meer informatie klik op de link...

28
me
'20

Fractie DOEN!: De lopende discussie in onze raad om tot versnelde woningbouw te komen, alsmede de brief van 3 april van minister Van Veldhoven aan de leden van de tweede kamer. En het artikel in NRC van 18 april, waarin wederom duidelijk wordt neergezet dat er in de Randstad een enorm tekort is aan woningen, vooral in de “midden huur” (720-1000 euro), waarbij tevens werd ...

27
me
'20

Woensdag 27 mei overhandigde Tessa Yanover ook wel bekend als Moedertje Groen drie zonnebloemplanten aan de burgemeester van gemeente Noordwijk, mevrouw Verkleij. Alles gaat nu net even anders, en daarom kwam Tessa met het idee voor deze zonnebloem groeiwedstrijd. Zo wil zij in coronatijd de inwoners en de gemeente Noordwijk toch een beetje in het zonnetje zetten en tevens aandacht geven...

27
me
'20

Gemeente Noordwijk stelt een subsidie van € 100.000,- beschikbaar aan Noordwijk Marketing voor het ontwikkelen en uitvoeren van de campagne Noordwijk 2020. Het bedrag komt uit het uitvoeringsbudget Corona. Steun om de bezoekerseconomie weer op gang te krijgen. Past bij de tijden waarin we leven. 'Tijd om naar Noordwijk te komen'. Vanaf 8 juni gaat Noordwijk Marketing met deze slogan de boer op...

27
me
'20

‘Kom van de Bank’ NIEUWS FLASH! We tellen gestaag verder af! Nog 5 dagen te gaan. We zijn deze week ook gestart met de diverse voorbereidingen voor wat betreft de evenementen. Inmiddels staat in ons café alles op de juiste plek en worden de leidingen grondig gereinigd en doorgespoeld zodat jullie maandag aanstaande weer kunnen gaan genieten van de heerlijkste bieren van de tap!...

27
me
'20

Op dinsdagavond 26 mei 2020 vond een digitale raadsvergadering van de gemeente Noordwijk plaats. De gemeenteraadsleden vergaderden allemaal digitaal vanuit huis. De raad heeft o.a. extra budget voor de coronacrisis besproken, het gebruik van woningen en er werden vragen gesteld over verruiming van terrassen en een motie over zonnepanelen boven parkeerterreinen...

27
me
'20

De versoepeling van de lockdown is net als in andere landen ook in Nederland begonnen. De economie is door de corona-crisis flink onder druk komen staan. Voor de crisis stond de economie er in Nederland goed voor en de staatsfinanciën waren op orde. Alle delen van zowel de publieke en private sector worden nu ingeschakeld voor het behoud van de economie. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk wenst snel...

26
me
'20

Ze zijn er weer. Bastaardsatijnrupsen. Eind mei 2020 werden ze in groten getale gesignaleerd bij Langevelderslag. De gemeente heeft inmiddels waarschuwingsborden geplaatst. Bijna 2 maanden geleden stonden vrijwilligers van GGZ Rivierduinen in Noordwijk aan Zee nesten van de bastaardsatijnrups op te ruimen. Preventie. Die rupsen wil je namelijk niet op de strandopgang tegenkomen. Op deze website hebben we er over bericht: 'Brandhaarden voorkomen'...

26
me
'20

De strijd tegen de verpaarding van het bollenlandschap loopt. De Omgevingsdienst West Holland heeft 264 percelen in beeld. De eerste inspecties zijn uitgevoerd...

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • TuinExtra in Noordwijk vanochtend overvallen. (update: politie oproep getuigen)